100- LECIE JANA PAWŁA II

KONKURS DLA KLAS IV-VI

Regulamin konkursu dla klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp
związanego z obchodami 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów chętnych z klas 4 -8 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

2. Celem konkursu jest uczczenie pamięci setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz kultywowanie wartosci religijnych i moralnych Papieża Polaka.

3. Zadania konkursowe przydzielone są dla poszczególnych klas:
- uczniowie klas 4 przygotowują dowolną techniką plastyczną herb papieski Jana Pawła II
- uczniowie klas 5 – 8 przygotowują plakat w programie CANVA pt. ,,Mój ulubiony cytat św. Jana Pawła II”. W pracy konkursowej oceniany będzie dobór grafiki i czcionek, pomysłowość, przejrzystość oraz sumienne wykonanie.

Prace konkursowe należy przesłać do nauczycieli religii oraz do Pani Agnieszki Resler, która sprawdzi je pod kątem informatyczym w terminie do 14 maja tj. czwartek.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z religii, informatyki oraz kl. 4 z plastyki.

Prace należy przesyłać drogą emailową na podane adresy:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Najlepsze prace zostaną umieszcone na stronie internetowej szkoły.

Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców 1, 2 i 3 miejsca będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH OBCHODÓW 100. ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Pragnąc uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, wyniesionego do Chwały Ołtarzy, zapraszamy na konkurs plastyczny, poświęcony życiu i posłudze Tego niestrudzonego świętego naszych czasów.

 

1. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest ukazanie/przedstawienie postaci Świętego Jana Pawła II, a zarazem patrona naszej szkoły w formie pracy plastycznej.

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

– od 11 do 14 maja 2020 r. (termin nadsyłania prac; do piątku) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

3. UCZESTNICY:

– Uczniowie klas 1 - 3

4. ZASADY KONKURSU:

– każda z klas 1-3 ma zadanie przestawić/zilustrować postać Jana Pawła II według przydzielonej techniki:

a) klasa 1 przy użyciu: pastele, kredki, ołówek, flamaster (według uznania)

b) klasa 2 przy zastosowaniu farb,

c) klasa 3 metodą wydzieranki (z kolorowych papierów)

– wszystkie klasy wykonują prace w formacie A4 pionowo. Zdjęcia wykonanych prac uczniowie przesyłają drogą elektroniczną do swoich wychowawców.

– wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, a najlepsze z nich nagrodzone.

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PATRONIE?

 •  Karol Józef Wojtyła urodził się 18. maja 1920 roku w Wadowicach. Jego rodzice to Karol Wojtyła i Emilia z domu Kaczorowska (mama zmarła gdy Karol miał 9 lat). Miał brata – lekarza i siostrę, która zmarła jako niemowlę.
 • Karol zwany Lolkiem, w 1926 roku rozpoczął naukę w męskiej, siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Wojtyłowie mieszkali przy ulicy Kościelnej 4. Po śmierci matki prowadzili życie skromnie, stołując się u sąsiadów lub w jadłodajni mleczarni. Już podczas nauki w Szkole Powszechnej wraz z ojcem oraz grupą kolegów odbył pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie. Był dobrym uczniem, chłopcem pogodnym, przyjaznym i religijnym. Szybko został ministrantem.
 • Po ukończeniu Szkoły Powszechnej - w 1931 roku zaczął uczęszczać do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Od pierwszej klasy dostawał świadectwa z wynikami bardzo dobrymi. Gorliwie uczył się języków obcych, w tym szczególnie pilnie greki oraz łaciny. Karol chętnie podjął także obowiązki w międzyszkolnym teatrzyku amatorskim.
 • Dnia 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości a Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Jana Królikiewicza wpisała mu na świadectwie oceny bardzo dobre. W imieniu maturzystów przemawiał Karol i gorąco dziękował wychowawcom za wysiłek jaki włożyli, by ich charaktery ukształtować prawidłowo oraz wskazać drogę do wiedzy i życia.
 • Latem 1938 roku Karol Wojtyła wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dnia 1 września 1939 wybuchła II wojna światowa. Karol wraz z ojcem udali się na tułaczkę wojenną, odbyli pieszą wyprawę z Krakowa aż pod San. Po paru dniach powrócili do Krakowa, zaczęli rozglądać się za pracą. Po chleb stał Karol w ogonkach, a w wolnych chwilach odszukiwał przyjaciół, znajomych.
 • Od października 1942 roku brał udział "w tajnych kompletach nauczania teologii w Seminarium Krakowskim", by w sierpniu 1944 roku ubrać sutannę. Karol równocześnie gorliwie sposobił się do stanu kapłańskiego, pogłębiał wiedzę teologiczną, filozofię i nie zaniedbywał literatury. . Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. Najwięcej jednak poświęcał się studiom i modlitwie.
 • Dnia 1.XI.1946 roku Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę w prywatnej kaplicy.
 • Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu. . Po intensywnych studiach dnia 14.VI.1948 roku zaliczył egzamin doktorski nauk teologicznych.
 • W lipcu 1948 roku wrócił do Polski i otrzymał dekret nominacyjny na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 km na wschód od Krakowa. Uczył w szkołach religii.
 • W marcu 1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana w Krakowie. Tu prowadził zajęcia religijne z młodzieżą.
 • W 1951 roku rozpoczął przygotowania do habilitacji profesorskiej, którą ukończył w 1953 roku.
 • Od 1.XII.1956 roku dr Karol Wojtyła jest zastępcą profesora i etatowym pracownikiem KUL, gdzie równocześnie pisze prace i w 1957 roku otrzymuje tytuł docenta.
 • W dniach od 4 do 18.VIII.1958 roku ksiądz profesor Karol Wojtyła odbywał wraz z kolegami i młodzieżą wycieczkę kajakową na Łynę. Pogoda sprzyjała nastrojom, toczono rozmowy, nastrój był nabożny... I w takiej sytuacji dotarła wiadomość o tym, że ksiądz Karol Wojtyła mianowany został biskupem pomocniczym w Krakowie.
 • W dniu 26.VI.1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła w Auli Pia w Rzymie otrzymuje godność kardynalską.
 • 16. października 1978 roku Karol Wojtyła zostaje papieżem Janem Pawłem II.
 • 13 maja 1981 r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę - niemal cudem uniknął śmierci.
 • Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).
 • Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.
 • Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9665. dniu swojego pontyfikatu.
 • Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Z HISTORII SZKOŁY...

W niedzielę 25 września 1966 r. o godzinie 10:00 na Rynku ostrowskim, szkole oraz działającemu na jej terenie szczepowi harcerskiemu, wręczono uroczyście sztandary, które ufundowało społeczeństwo i zakłady pracy z Ostrowa Wielkopolskiego. Od tej pory data ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii szkoły. Przez 35 lat dzień 25 września obchodzony był jako Święto Sztandaru.

W chwili otwarcia szkoły nadane jej zostało imię Marcina Kasprzaka, bez prowadzenia pracy nad tym patronem. W 1991 r. na prośbę uczniów, rodziców i członków Rady Pedagogicznej wystąpiono o zniesienie imienia szkoły. Od tej chwili szkoła nie miała swojego patrona.

W 1997 rozpoczęto pracę nad wyborem nowego patrona placówki. Pojawiły się różne kandydatury, które zostały podane przez uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Już wówczas, wg podsumowania ilościowego, zwyciężyła kandydatura Jana Pawła II. Wdrażanie w życie reformy oświatowej spowodowało wstrzymanie prac nad patronem szkoły. Temat ten powrócił jednak z dniem 1 września 2000 roku. Powołana została komisja mająca koordynować wszystkie działania. Na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, języka polskiego, historii i w nauczaniu zintegrowanym, przedstawione zostały sylwetki kandydatów, które mieli zaopiniować rodzice i uczniowie. W październiku 2000 r. po przeprowadzeniu sondaży przekazano komisji protokoły z uzasadnieniem wyboru kandydata, na podstawie których sporządzony został protokół z dnia 3 listopada. Ogromną większość głosów zdobyła kandydatura Jana Pawła II. Na dwadzieścia pięć oddziałów siedemnaście głosowało na tego kandydata. Wyniki ogłoszono w grudniu na posiedzeniu komisji, d/s wyboru patrona, z udziałem Samorządu Uczniowskiego i opiekunów grup wiekowych, przewodniczącym Rady Rodziców i proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Od tego momentu rozpoczęto realizację zaproponowanych przez komisję zadań, mających na celu przybliżenie sylwetki kandydata na patrona szkoły. Podsumowanie całorocznej pracy nad patronem nastąpiło 12 czerwca 2001.r na apelu klas IV-VI i 20 czerwca 2001 r. na apelu klas I-III. Protokołem komisji z dnia 20 czerwca 2001 r. stwierdzono pełną realizację wyznaczonych zadań.

15 października 2001 r. roku o godzinie 9:00 w kościele pw. świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim poświęcony został Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, a o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd