100- LECIE JANA PAWŁA II

OBCHODY ROKU ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W NASZEJ BIBLIOTECE

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, który w historii Polski i Świata odegrał niepowtarzalną rolę. 18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka, 2 kwietnia 15. rocznicę śmierci, a 16 października  42. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Ta ostatnia data jest szczególnie ważna dla naszej społeczności szkolnej, ponieważ wtedy świętujemy Dzień Patrona. Biblioteka szkolna  uświetniła obchody Roku Świętego Jana Pawła II i Dzień Patrona szkoły organizując wystawę, przybliżającą postać Papieża Polaka. Głównym członem ekspozycji była literatura polska - pisma i książki autorstwa Karola Wojtyły, wiersze,  dramaty, poematy, listy,  homilie,  encykliki oraz przede wszystkim publikacje i albumy poświęcone naszemu Wielkiemu Rodakowi. Prezentowane książki obejmowały pozycje literatury dziecięcej, młodzieżowej, popularnonaukowej oraz zbiory audiowizualne. Z kolekcją dzieł literackich oraz innymi elementami wystawy można się było zapoznać od  08 do 16 października. Na ekspozycję zaproszono uczniów klas drugich i trzecich w ramach lekcji religii. Pokazowi i omówieniu wystawy towarzyszyło głośne czytanie książki Elizy Piotrowskiej z serii „Święci Uśmiechnięci” pod tytułem „Święty Jan Paweł II”. Dla uczniów klas starszych, w ramach lekcji bibliotecznych,  bibliotekarki przygotowały także projekcję zbiorów audiowizualnych. Członkinie koła bibliotecznego z klasy VI a, pod opieką i wsparciem bibliotekarki, przygotowały dla swoich klasowych kolegów krótki poranek poetycki. Dziewczęta czytały wiersze Karola Wojtyły z tomu „Poezje” oraz fragmenty listów, przemówień i homilii skierowanych do młodzieży przez Jana Pawła II, a zawartych w książce „Kochana młodzieży!”. Wystawa stała się także inspiracją i pomocą dla uczniów wykonujących zadania w Dniu Patrona. Wyeksponowane w ciekawy sposób pozycje były chętnie wypożyczane przez uczestników zajęć oraz odwiedzających czytelników.

Opracowały: R. Sikora, M. Grobelna

 

FOTO OBCHODY ROKU ŚWIETEGO JANA PAWŁA II W NASZEJ BIBLIOTECE

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ, KTÓRY ZAWIERZYŁ MARYI

Tegoroczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, patrona naszej szkoły przypadło 16 października pod hasłem „Totus tuus” – „Cały twój”. Odniesienie do motywu maryjnego miało swoje uzasadnienie. Jan Paweł II chciał być nazwany papieżem „odpowiedzialnego rodzicielstwa”, papieżem rodziny, nad którą czuwa niewidzialna dłoń Maryi. Zawierzenie Matce Kościoła w wymiarze religijnym, duchowym a także pedagogicznym do końca obecne było w posłudze ziemskiego pielgrzymowania niestrudzonego papieża Polaka. Wychodząc naprzeciw tej idei uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 postanowili nawiązać do hasła tegorocznego dnia papieskiego, ukazując wizerunek Matki Bożej w dowolnej technice plastycznej. By uniknąć drobnych powtórzeń a zarazem by urozmaicić zadnie, uczniowie poszczególnych klas mieli ukazać wizerunki Madonny czczone w wybranych województwach czy diecezjach. Przy wykonywaniu prac szczególną uwagę miano zwrócić na te miejsca kultu maryjnego, w których swoją obecność zaznaczył Karol Wojtyła, zarówno jako ksiądz, biskup i papież. W ten sposób powstała niepowtarzalna Galeria Mariali, która została zaprezentowana w holu szkoły.

         Opracowała: K. Wiertelak

 

FOTO JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ, KTÓRY ZAWIERZYŁ MARYI

KONKURS DLA KLAS IV-VI

Regulamin konkursu dla klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp
związanego z obchodami 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów chętnych z klas 4 -8 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

2. Celem konkursu jest uczczenie pamięci setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz kultywowanie wartosci religijnych i moralnych Papieża Polaka.

3. Zadania konkursowe przydzielone są dla poszczególnych klas:
- uczniowie klas 4 przygotowują dowolną techniką plastyczną herb papieski Jana Pawła II
- uczniowie klas 5 – 8 przygotowują plakat w programie CANVA pt. ,,Mój ulubiony cytat św. Jana Pawła II”. W pracy konkursowej oceniany będzie dobór grafiki i czcionek, pomysłowość, przejrzystość oraz sumienne wykonanie.

Prace konkursowe należy przesłać do nauczycieli religii oraz do Pani Agnieszki Resler, która sprawdzi je pod kątem informatyczym w terminie do 14 maja tj. czwartek.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z religii, informatyki oraz kl. 4 z plastyki.

Prace należy przesyłać drogą emailową na podane adresy:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Najlepsze prace zostaną umieszcone na stronie internetowej szkoły.

Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców 1, 2 i 3 miejsca będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH OBCHODÓW 100. ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Pragnąc uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, wyniesionego do Chwały Ołtarzy, zapraszamy na konkurs plastyczny, poświęcony życiu i posłudze Tego niestrudzonego świętego naszych czasów.

 

1. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest ukazanie/przedstawienie postaci Świętego Jana Pawła II, a zarazem patrona naszej szkoły w formie pracy plastycznej.

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

– od 11 do 14 maja 2020 r. (termin nadsyłania prac; do piątku) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

3. UCZESTNICY:

– Uczniowie klas 1 - 3

4. ZASADY KONKURSU:

– każda z klas 1-3 ma zadanie przestawić/zilustrować postać Jana Pawła II według przydzielonej techniki:

a) klasa 1 przy użyciu: pastele, kredki, ołówek, flamaster (według uznania)

b) klasa 2 przy zastosowaniu farb,

c) klasa 3 metodą wydzieranki (z kolorowych papierów)

– wszystkie klasy wykonują prace w formacie A4 pionowo. Zdjęcia wykonanych prac uczniowie przesyłają drogą elektroniczną do swoich wychowawców.

– wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, a najlepsze z nich nagrodzone.

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PATRONIE?

 •  Karol Józef Wojtyła urodził się 18. maja 1920 roku w Wadowicach. Jego rodzice to Karol Wojtyła i Emilia z domu Kaczorowska (mama zmarła gdy Karol miał 9 lat). Miał brata – lekarza i siostrę, która zmarła jako niemowlę.
 • Karol zwany Lolkiem, w 1926 roku rozpoczął naukę w męskiej, siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Wojtyłowie mieszkali przy ulicy Kościelnej 4. Po śmierci matki prowadzili życie skromnie, stołując się u sąsiadów lub w jadłodajni mleczarni. Już podczas nauki w Szkole Powszechnej wraz z ojcem oraz grupą kolegów odbył pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie. Był dobrym uczniem, chłopcem pogodnym, przyjaznym i religijnym. Szybko został ministrantem.
 • Po ukończeniu Szkoły Powszechnej - w 1931 roku zaczął uczęszczać do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Od pierwszej klasy dostawał świadectwa z wynikami bardzo dobrymi. Gorliwie uczył się języków obcych, w tym szczególnie pilnie greki oraz łaciny. Karol chętnie podjął także obowiązki w międzyszkolnym teatrzyku amatorskim.
 • Dnia 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości a Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Jana Królikiewicza wpisała mu na świadectwie oceny bardzo dobre. W imieniu maturzystów przemawiał Karol i gorąco dziękował wychowawcom za wysiłek jaki włożyli, by ich charaktery ukształtować prawidłowo oraz wskazać drogę do wiedzy i życia.
 • Latem 1938 roku Karol Wojtyła wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dnia 1 września 1939 wybuchła II wojna światowa. Karol wraz z ojcem udali się na tułaczkę wojenną, odbyli pieszą wyprawę z Krakowa aż pod San. Po paru dniach powrócili do Krakowa, zaczęli rozglądać się za pracą. Po chleb stał Karol w ogonkach, a w wolnych chwilach odszukiwał przyjaciół, znajomych.
 • Od października 1942 roku brał udział "w tajnych kompletach nauczania teologii w Seminarium Krakowskim", by w sierpniu 1944 roku ubrać sutannę. Karol równocześnie gorliwie sposobił się do stanu kapłańskiego, pogłębiał wiedzę teologiczną, filozofię i nie zaniedbywał literatury. . Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. Najwięcej jednak poświęcał się studiom i modlitwie.
 • Dnia 1.XI.1946 roku Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę w prywatnej kaplicy.
 • Już w dniu 15.XI.46 roku ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu. . Po intensywnych studiach dnia 14.VI.1948 roku zaliczył egzamin doktorski nauk teologicznych.
 • W lipcu 1948 roku wrócił do Polski i otrzymał dekret nominacyjny na wikarego w Niegowici koło Gdowa, 25 km na wschód od Krakowa. Uczył w szkołach religii.
 • W marcu 1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana w Krakowie. Tu prowadził zajęcia religijne z młodzieżą.
 • W 1951 roku rozpoczął przygotowania do habilitacji profesorskiej, którą ukończył w 1953 roku.
 • Od 1.XII.1956 roku dr Karol Wojtyła jest zastępcą profesora i etatowym pracownikiem KUL, gdzie równocześnie pisze prace i w 1957 roku otrzymuje tytuł docenta.
 • W dniach od 4 do 18.VIII.1958 roku ksiądz profesor Karol Wojtyła odbywał wraz z kolegami i młodzieżą wycieczkę kajakową na Łynę. Pogoda sprzyjała nastrojom, toczono rozmowy, nastrój był nabożny... I w takiej sytuacji dotarła wiadomość o tym, że ksiądz Karol Wojtyła mianowany został biskupem pomocniczym w Krakowie.
 • W dniu 26.VI.1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła w Auli Pia w Rzymie otrzymuje godność kardynalską.
 • 16. października 1978 roku Karol Wojtyła zostaje papieżem Janem Pawłem II.
 • 13 maja 1981 r. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę - niemal cudem uniknął śmierci.
 • Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).
 • Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.
 • Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9665. dniu swojego pontyfikatu.
 • Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

More Articles ...

 1. Z HISTORII SZKOŁY...

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd