W niedzielę 25 września 1966 r. o godzinie 10:00 na Rynku ostrowskim, szkole oraz działającemu na jej terenie szczepowi harcerskiemu, wręczono uroczyście sztandary, które ufundowało społeczeństwo i zakłady pracy z Ostrowa Wielkopolskiego. Od tej pory data ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii szkoły. Przez 35 lat dzień 25 września obchodzony był jako Święto Sztandaru.

W chwili otwarcia szkoły nadane jej zostało imię Marcina Kasprzaka, bez prowadzenia pracy nad tym patronem. W 1991 r. na prośbę uczniów, rodziców i członków Rady Pedagogicznej wystąpiono o zniesienie imienia szkoły. Od tej chwili szkoła nie miała swojego patrona.

W 1997 rozpoczęto pracę nad wyborem nowego patrona placówki. Pojawiły się różne kandydatury, które zostały podane przez uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Już wówczas, wg podsumowania ilościowego, zwyciężyła kandydatura Jana Pawła II. Wdrażanie w życie reformy oświatowej spowodowało wstrzymanie prac nad patronem szkoły. Temat ten powrócił jednak z dniem 1 września 2000 roku. Powołana została komisja mająca koordynować wszystkie działania. Na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, języka polskiego, historii i w nauczaniu zintegrowanym, przedstawione zostały sylwetki kandydatów, które mieli zaopiniować rodzice i uczniowie. W październiku 2000 r. po przeprowadzeniu sondaży przekazano komisji protokoły z uzasadnieniem wyboru kandydata, na podstawie których sporządzony został protokół z dnia 3 listopada. Ogromną większość głosów zdobyła kandydatura Jana Pawła II. Na dwadzieścia pięć oddziałów siedemnaście głosowało na tego kandydata. Wyniki ogłoszono w grudniu na posiedzeniu komisji, d/s wyboru patrona, z udziałem Samorządu Uczniowskiego i opiekunów grup wiekowych, przewodniczącym Rady Rodziców i proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Od tego momentu rozpoczęto realizację zaproponowanych przez komisję zadań, mających na celu przybliżenie sylwetki kandydata na patrona szkoły. Podsumowanie całorocznej pracy nad patronem nastąpiło 12 czerwca 2001.r na apelu klas IV-VI i 20 czerwca 2001 r. na apelu klas I-III. Protokołem komisji z dnia 20 czerwca 2001 r. stwierdzono pełną realizację wyznaczonych zadań.

15 października 2001 r. roku o godzinie 9:00 w kościele pw. świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim poświęcony został Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, a o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!