Aktualności

ZEBRANIA Z RODZICAMI ÓSMOKLASISTÓW

I okres roku szkolnego 2019/2020 już za nami. Dla społeczności szkolnej to czas podsumowań i formułowania wniosków do dalszej pracy. W minioną środę, w ramach zebrań śródokresowych, odbyło się spotkanie rodziców ósmoklasistów z dyrekcją szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.  Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły, pani Justyna Uciechowska, która przybliżyła zebranym zasady organizacji egzaminu i zapoznała słuchaczy z terminarzem planowanych działań. W bieżącym roku szkolnym sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów nastąpi w dniach 21- 23 kwietnia. Jednak na wyniki trzeba będzie poczekać do 19 czerwca br. O szczegółowym przebiegu egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego poinformowali nauczyciele uczący wymienionych wyżej przedmiotów. Pierwszego dnia ósmoklasiści przez 120 minut będą pracowali z arkuszem z języka polskiego, w którym znajdą się dwie części. W pierwszej z nich zamieszczony zostanie tekst literacki, w tym: fragment wiersza, utworu epickiego bądź dramatu oraz inny tekst, np. naukowy czy publicystyczny. Zadaniem uczniów będzie wykonanie zadań: - zamkniętych: jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, zadania na dobieranie - otwartych, wymagających umiejętności zredagowania krótkiej odpowiedzi (np. argumentowania, interpretowania przesłania utworu) lub napisania wskazanej w arkuszu formy użytkowej. Drugą część arkusza stanowić będzie dłuższa praca redakcyjna. Z dwóch tematów do wyboru, uczniowie zobowiązani będą zredagować pracę o charakterze twórczym, np. opowiadanie lub wypowiedź o charakterze argumentacyjnym w oparciu o kanon lektur obowiązkowych, za którą mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Drugiego dnia ósmoklasiści zmierzą się z arkuszem z matematyki, nad którym będą pracowali 100 minut. Zmagając się z zadaniami zamkniętymi, dzieci wykażą się umiejętnością wykonania prostych obliczeń w pamięci, w tym: posługiwania się osią liczbową, zastosowania obliczeń procentowych, porównywania ułamków dziesiętnych i zwykłych, znajomością zagadnień z zakresu geometrii, działań na układzie współrzędnych, a forma pytań będzie miała podobny charakter, jak w przypadku arkusza z języka polskiego czy języka angielskiego. Mierząc się z zadaniami tekstowymi, egzaminowani przystąpią do dokonywania samodzielnych obliczeń i formułowania odpowiedzi. Liczyć się będą: wynik, sposób rozumowania, zapisanie rachunków, dokonywanie przekształceń i wyciąganie wniosków. W ostatnim dniu egzaminu uczniowie klas ósmych w ciągu 90 minut sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Arkusz będzie się składał z 5 części, pośród których należy wymienić: - rozumienie ze słuchu, - znajomość funkcji językowych, - rozumienie tekstów pisanych, - znajomość środków językowych, - wypowiedź pisemna.

Uczniowie usłyszą teksty adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka. Nagranie zostanie odtworzone z płyty CD dwukrotnie. Instrukcje do zadań odczytywane zostaną w języku polskim. Łączna długość tekstów  nie wyniesie więcej niż 850 wyrazów. Zadaniem egzaminowanych będzie również wykonanie zadań zamkniętych i zredagowanie pisemnej wypowiedzi. W części arkusza wymagającej napisania tekstu, zdający mogą zetknąć się z następującymi formami użytkowymi: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość  e-mail, wpis na bloga.

 Przed ósmoklasistami trudny czas… Piszącym życzymy satysfakcjonujących wyników!

Opracowała: I. Trelka

 

 

APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W KLASACH I -III

W czwartek 23 stycznia zorganizowane zostały apele klas I-III, podczas których podsumowano pierwszy okres roku szkolnego 2019/2020. Uczniów powitała Pani wicedyrektor Maria Gryczka.
W czasie apelu nauczyciele prowadzący liczne konkursy szkolne wręczali laureatom dyplomy i nagrody. Szczególnie wyróżniono 4 uczniów, którzy wykonali prace przestrzenne na konkurs „Magiczna choinka”, pozostali wykonawcy wystawionych prac otrzymali słodkie upominki.
Nagrody i dyplomy otrzymali laureaci konkursu „ Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce”.
Szkolny konkurs plastyczny „Kolorowa jesień” wyróżnił laureatów z każdej klasy, którzy malowniczo przedstawili tę porę roku.
Konkurs patronowany przez SKO oraz PKO wyłonił osoby wyróżnione i nagrodzone, które wykonały pracę „Mój wymarzony banknot 1000 zł”.
Uczennica klasy III a Maja Dziuba przedstawiła kalendarz, w którym znalazła się jej nagrodzona w konkursie organizowanym prze MZO praca.
Samorząd uczniowski podziękował słodyczami klasie III a za wyjątkowy udział w Dniu Uśmiechu .
Gromkimi brawami i słodkimi nagrodami powitano na scenie uczniów ze 100 % obecnością w I okresie roku szkolnego.
Pani wicedyrektor podziękowała laureatom konkursów, zachęcała do licznego udziału w II okresie, przypomniała również o zachowaniu zasad bezpieczeństwa  podczas ferii zimowych życząc wszystkim uczniom miłego wypoczynku.

Opracowała: M. Frąszczak

 

FOTO APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W KLASACH I -III

KONKURS SKO, MÓJ WYMARZONY BANKNOT 1000-ZŁOTOWY – ROZSTRZYGNIĘTY

Uczniowie klas I- III  naszej szkoły wzięli udział w konkursie SKO -"Mój wymarzony banknot 1000 złotowy". Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni dzieci. Uczniowie przypomnieli sobie wartości pieniężne obowiązujące w naszym kraju. Prace konkursowe umieściliśmy w świetlicy szkolnej. Nie zabrakło również chwili, by porozmawiać dlaczego warto oszczędzać w SKO. W konkursie nagrodzeni zostali:

I miejsce:  Aleksander Przybylski  kl. III c

Wyróżnienia : Maria Staszak  kl. I b Maja Żebrowska kl. I d Krzysztof Szymański II a

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez  PKO Bank Polski odział w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulujemy.

Szkolny opiekun SKO: Sylwia Larek

Opracowała: S. Larek

 

FOTO KONKURS SKO, MÓJ WYMARZONY BANKNOT 1000-ZŁOTOWY – ROZSTRZYGNIĘTY

SP9 GOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

Coroczną tradycją naszej szkoły jest organizowanie zajęć dla przyszłych pierwszoklasistów. W styczniu mieliśmy okazję gościć kilka grup z pobliskich przedszkoli. Dzieci spędziły czas na zajęciach sportowych na nowoczesnej hali, a także miały możliwość bliżej poznać podstawy programowania robotów. W czasie zajęć informatycznych mogły również ożywić pokolorowane przez siebie obrazki i poznać trudne pojęcie rzeczywistości rozszerzonej.  Takie zajęcia są okazją do poznania szkoły, jej zasobów i pomagają przezwyciężyć strach przed ważnymi w życiu dzieci zmianami.

Już wkrótce kolejna propozycja dla kandydatów do pierwszej klasy - DRZWI OTWARTE szkoły (21.02), na które serdecznie zapraszamy!

Opracowała: K. Śliwińska

 

FOTO SP9 GOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

POZNAJ SWÓJ POWIAT

22 stycznia uczniowie biorący udział w spotkaniach koła biologicznego otrzymali wyróżnienie w siódmym Szkolnym Powiatowym Konkursie Turystycznym „Poznaj swój Powiat Ostrowski” pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowany jest przez Powiat Ostrowski działający poprzez: Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego i Biuro Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem uczestników było stworzenie dokumentacji zajęć terenowych, podczas których zgłębiali oni piękno naszej małej ojczyzny poprzez naukę jej historii, poznawanie walorów przyrodniczych czy obserwację unikatowej kultury.

Opracowała: M.Psikus

 

FOTO POZNAJ SWÓJ POWIAT

NAJMILSI GOŚCIE

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych i najbardziej wzruszających dni w roku.

Ze względu na dużą liczbę uczniów, w naszej szkole obchodziliśmy do ważne święto podzieleni na dwie grupy. 14. i 15 stycznia hala sportowa przywitała w swych progach babcie i dziadków uczniów z klas I - III.

Znamienitych gości przywitała pani dyrektor Justyna Uciechowska. Skierowała do przybyłych wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń. Część artystyczną rozpoczęła pięknym wokalnym występem nauczycielka muzyki - pani Monika Walczak. Następnie prezentowały się kolejno wszystkie klasy oraz grupa taneczna. Dzieci zaprezentowały występy przepełnione  radością,  śpiewem,   tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich  dzieci  otrzymują  wiele ciepła i dobra,  za  które  warto i trzeba dziękować.

Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnuków. Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków na poczęstunek do klas.

Nad całym przedsięwzięciem czuwała pani wicedyrektor Maria Gryczka, a zespół taneczny przygotowały panie; Anna Pyszel i Kamila Szkudlarek.

Opracowała: E. Nawrocka

 

FOTO NAJMILSI GOŚCIE

„PEŁNA MISKA DLA ZWIERZAKA ZE SCHRONISKA”

W naszej szkole już po raz drugi zorganizowana została zbiórka karmy dla psów i kotów z Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Zbiórka trwała od 25 listopada do 20 grudnia, kiedy to zgromadzone „dary” zostały przewiezione do schroniska. Głównymi organizatorkami akcji były panie: Joanna Marcinczak i Beata Hadryan-Grzywna. W tą szlachetną akcję włączyła się cała społeczność naszej ostrowskiej 9. Uczniowie chętnie przynosili różnego rodzaju mokre i suche karmy oraz koce. Zgromadzona w ten sposób karma z pewnością jest dużym wsparciem dla schroniska, szczególnie teraz w tym zimowym okresie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o naszych „braciach mniejszych”! Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej zbiórce, którą planujemy na wiosnę :)

Opracowała: Joanna Marcinczak

 

FOTO „PEŁNA MISKA DLA ZWIERZAKA ZE SCHRONISKA”

BohaterON

W bieżącym roku szkolnym świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji BohaterOn. Już od kilku lat w naszym kraju przeprowadzana jest ta szczególna inicjatywa. Upamiętnia ona powstanie warszawskie poprzez wysyłanie kartek do żyjących powstańców. Po zgłoszeniu naszej placówki do akcji przeprowadziliśmy małą lekcję historii w oparciu o przesłane nam materiały. Po zajęciach zabraliśmy się za przygotowanie kartek z podziękowaniami dla powstańców. Tak przygotowane kartki odesłaliśmy na adres Fundacji Rosa i Fundacji Sensoria mieszczących się we Wrocławiu. W listopadzie dostaliśmy potwierdzenie o tym, że nasze kartki dotarły do fundacji, a następnie zostały wręczone żyjącym powstańcom warszawskim.

Na początku tego roku kalendarzowego dostaliśmy specjalne podziękowania za udział w akcji. Podziękowania zostały skierowane dla pani Joanny Marcinczak, szkolnego koordynatora akcji oraz Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowała: Joanna Marcinczak

 

FOTO BohaterON

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

W miniony poniedziałek, 13.01.2020, uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w szkolnej dyskotece karnawałowej. Podobnie jak w zeszłym roku, dyskoteka została zorganizowana w nowej hali sportowej, a jej organizatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem -panią Jolantą Bury.

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17:00 serią aktualnych hitów. Przez kolejne dwie godziny każdy mógł znaleźć na parkiecie coś dla siebie. Można było zatańczyć solo lub wziąć udział we wspólnych zabawach. Na zakończenie imprezy wybraliśmy królową i króla balu. O zwycięstwie zadecydował ciekawy strój. Królową została Wiktoria Szlachetka z klasy 5a, natomiast królem Marcin Kanclerz z klasy 5d. Symbolicznej koronacji dokonała pani wicedyrektor Iwona Wojciechowska, a zwycięzcy odebrali nagrody.

Podczas dyskoteki niezwykle dużo pracy mieli członkowie Samorządu Uczniowskiego. Czuwali przy wejściu do hali, a także prowadzili sklepik, w którym można było kupić napoje, coś słodkiego oraz popcorn.

Jak co roku, dyskoteka była okazją do integracji oraz świetnej zabawy. Wielkie podziękowania należą się nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem imprezy, na której bawiło się około 200 osób. Również uczniowie Samorządu Uczniowskiego zasługują na wielką pochwałę. Świetnie sprostali postawionym przed nimi zadaniom już w trakcie planowania dyskoteki, jak również podczas jej trwania.

Opracowała: J. Rossowska

 

FOTO DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

BEZPIECZNE FERIE

W piątek 10.01.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Miejskiej Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, panem Nadkomisarzem Krzysztofem Kulą oraz panią Sierżant Patrycją Strumińską. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Pan policjant przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zasad, o których należy  pamiętać podczas odpoczynku w okresie ferii zimowych i nie tylko.

Policjant przypomniał, w jaki sposób powinno się poruszać, idąc po chodniku i poboczem, na jakim świetle przechodzić przez ulicę, w jaki sposób przechodzić przez pasy, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej. Powiedział również o czym powinno się pamiętać jeżdżąc rowerem i samochodem. Podkreślił, jak ważne jest posiadanie odblasków, które mogą zapewnić bezpieczeństwo i uniknięcia groźnych sytuacji. Pogadanka zawierała zestaw konkretnych przykładów i  sytuacji mogących stanowić potencjalne  zagrożenie. Na koniec była możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Opracowała: A. Szczurek

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!