Aktualności

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Za nami pierwsze pracowite tygodnie września. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęli kolejny rok szkolny. Dla wszystkich jest to wyjątkowy czas, gdyż po nieco dłuższej przerwie, możliwe stało się kontynuowanie nauki w trybie stacjonarnym.

 Pierwsze dni w ostrowskiej dziewiątce upłynęły na wdrażaniu procedur opracowanych zgodnie z wytycznymi GIS i MZ, zapoznaniu najmłodszych z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami funkcjonowania szkoły w czasie trwania pandemii. Tradycyjnie już we wrześniu zostały zaplanowane zebrania z rodzicami.   

W miniony wtorek odbyło się spotkanie dyrekcji, wychowawców oraz pedagoga szkolnego z rodzicami ósmoklasistów. W trakcie części wspólnej jako pierwsza zabrała głos wicedyrektor szkoły, pani Iwona Wojciechowska, która przybliżyła zasady organizacji egzaminu i zapoznała słuchaczy z terminarzem planowanych działań. W bieżącym roku szkolnym sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów nastąpi w dniach 25-27 maja 2020 r. Pierwszego dnia ósmoklasiści będą pracowali z arkuszem z języka polskiego, w którym znajdą się dwie części, drugiego z matematyki, natomiast trzeci dzień egzaminacyjnych zmagań upłynie najstarszym uczniom naszej szkoły na wykonywaniu zadań z zakresu języka obcego.

Pani wicedyrektor mocno zaakcentowała informacje na temat możliwości dostosowania warunków i form w trakcie przeprowadzania egzaminu, a także podała terminy dostarczania stosowanych zaświadczeń i deklaracji związanych z wyborem zdawanego języka obcego. Po części wspólnej, rodzice rozeszli się do sal, gdzie kontynuowali spotkania.

Harmonogram zebrań w SP9 zakładał ich organizację w ciągu dwóch dni (wtorek  i środa), tak aby rodzice uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny mogli poznać nauczycieli uczących i nowych wychowawców. Zebrani zostali zapoznani z podstawową dokumentacją szkoły, procedurami, regulaminami i realizowanymi programami. Część wychowawców została zobligowana do zaplanowania zebrań w formule online.

Nałożony reżim sanitarny spowodował, że warunki zaplanowanych spotkań wyglądały nieco inaczej i musiały być dostosowane do panującej sytuacji. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim zdrowego i „owocnego w szóstki” roku szkolnego 2020/2021.

                                                                                                        Opracowała: S. Napieralska

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego była szczególnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów, dla których przygoda z nauką dopiero się zaczyna. Dzieci w towarzystwie rodziców zgromadziły się w hali gimnastycznej, gdzie zostały uroczyście powitane przez dyrektora szkoły Panią Justynę Uciechowską, która w swoim wystąpieniu zapewniła, że nasza szkoła z niecierpliwością czekała na ich przyjście. Wyraziła nadzieję, że będzie ona miejscem nauki, zabawy, rozwijania swoich zainteresowań i niezapomnianych chwil a przede wszystkim miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Mali uczniowie z uwagą wysłuchali listu od Pani Prezydent napisanego specjalnie na tę wyjątkową okazję.

Po części oficjalnej, dzieci wraz z wychowawcami udały się do sal lekcyjnych, gdzie zostały zapoznane z planem lekcji oraz z obowiązującymi zasadami zachowania się w szkole. Otrzymały kolorowe znaczki oraz zestaw podręczników i ćwiczeń.

Uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się z wychowawcami w swoich salach. Po bardzo długiej przerwie radośnie witali nauczycieli, koleżanki i kolegów.

Nie tylko pierwszoklasiści rozpoczęli naukę z wielkimi emocjami. Dla uczniów klas czwartych nowy rok szkolny to zapowiedź wielu zmian. Przez trzy lata uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych głównie przez wychowawcę, a teraz muszą sobie poradzić z nauką wielu przedmiotów, które będą prowadzone przez różnych nauczycieli. W czasie spotkania z dyrektor szkoły zostali im przedstawieni wychowawcy, którzy będą z nimi przez pięć lat. Pozostałe klasy spotkały się ze swoimi opiekunami w salach lekcyjnych. Wszyscy zostali zapoznani z wprowadzonymi na czas epidemii zasadami, które obowiązują na terenie naszej szkoły. Przypomniano również reguły gwarantujące bezpieczne dotarcie do szkoły i domu.

Opracowały: G. Lewandowska, M. Łuczak

 

FOTO ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 „Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin

  

 

Kartki w kalendarzu pokazują, że kolejny rok szkolny przeszedł właśnie do historii. Ostatnie miesiące nauki, były szczególne zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców, którzy w związku ze stanem epidemii, pracowali w trybie zdalnym. Nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca, a polska edukacja  nie przeszła tak ogromnej „metamorfozy”.

26 czerwca br. mury ostrowskiej dziewiątki, opuścili ósmoklasiści, którzy po wielu latach wytężonej pracy, przystąpili do egzaminu zamykającego ten etap kształcenia. W piątkowy poranek odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody książkowe i listy gratulacyjne oraz Stypendia „Pilny Uczeń”. Wyróżnieni zostali wszyscy, którzy sławili dobre imię SP9 w zawodach sportowych, konkursach, sprawowali opiekę nad sztandarem, czy angażowali się w różnorodne inicjatywy. Najstarszą grupę uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim żegnała dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska, wicedyrektorzy: pani Iwona Wojciechowska oraz pani Maria Gryczka, wychowawcy, nauczyciele i trenerzy.

Podobne podsumowanie miało miejsce w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego na poziomie uczniów klas III, którzy już od września „dołączą” do starszej grupy wiekowej i rozpoczną swoją przygodę z nauką zupełnie nowych przedmiotów. Dziś gratulowali im przedstawiciele dyrekcji i wychowawcy. Trzecioklasiści otrzymali upragnione świadectwa, listy gratulacyjne oraz nagrody za doskonałe wyniki w nauce.

Uczniowie klas I i II oraz IV, V, VI i VII spotkali się w tym roku z wychowawcami, którzy docenili wkład pracy, przedstawili bilans osiągnięć, wręczyli świadectwa, nagrody książkowe oraz gratulacje kierowane do rodziców. Ponadto przekazali Stypendia „Pilny Uczeń” przyznawane za najwyższy przyrost średniej i nagrody ufundowane przez organizatorów konkursów z różnych dziedzin.

Szczególny czas oraz nałożony reżim sanitarny spowodował, iż warunki organizacji uroczystości pożegnania poszczególnych klas, musiały być dostosowane do panującej sytuacji. Wszyscy uczniowie zobowiązani zostali do zachowania odpowiednich odstępów, nałożenia maseczek oraz dokładnej dezynfekcji rąk przed wejściem do sal. Zasad bezpieczeństwa przestrzegali także nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 pokazało, że nawet najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z  drugą osobą. Niech okres wakacyjnej przerwy będzie dla wszystkich czasem bezpiecznego wypoczynku, spokoju i gromadzenia nowej energii. Do zobaczenia we wrześniu!

 Opracowały: S.Napieralska, I. Trelka

 

FOTO ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW SP9 W VIII WIELKOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM ,,MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI” NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W poniedziałek 22 czerwca 2020 roku odbył się finał VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ,,Marszałek Józef Piłsudski” z udziałem 8 najlepszych drużyn ze szkół podstawowych z całej Wielkopolski. Miło nam poinformować, że I miejsce w konkursie zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Św. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w składzie Norbert Kaczmarek i Kacper Portasiak pod opieką nauczyciela historii Dariusza Pietraszka. Konkurs został zorganizowany przez Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz objęty honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W środę 24 czerwca do szkoły osobiście przybyli przewodniczący Związku Oficerów płk dypl. w st. spocz. Jacenty Góral i jego zastępca mjr w st. spocz. mgr inż. Jacek Behrendt aby na ręce dyrektor Justyny Uciechowskiej oraz wicedyrektor Marii Gryczki złożyć gratulacje oraz wręczyć uczniom nagrody za zdobycie I miejsca. Nagrody otrzymały również uczennice Anna Kaczmarek i Olga Uciechowska, które zajęły IV miejsce w finale. Tegoroczny konkurs został zorganizowany w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej i był rekordowy pod względem ilości uczestników. Wystartowały w nim 83 dwuosobowe drużyny (166 uczniów) z 52 szkół z całej Wielkopolski.


Opracował: Dariusz Pietraszek

 

FOTO ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW SP9 W VIII WIELKOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM ,,MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI” NA...

DZIEWIĄTKA Z TYTUŁEM "SZKOŁY W CHMURZE MICROSOFT"!

W związku z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zostali postawieni przed trudnym zadaniem. Starając się sprostać oczekiwaniom, nasza szkoła rozpoczęła korzystanie z platformy Office 365, w tym aplikacji Teams. Zaowocowało to licznymi lekcjami online, zadaniami wykorzystującymi nowoczesne technologie, a także ułatwiło kontaktowanie się uczniów z nauczycielami. W ostatnim czasie zdecydowana większość społeczności szkolnej korzystała z zasobów w/w platformy. Dzięki temu szkoła otrzymała tytuł "Szkoły w Chmurze Microsoft" nadawany placówkom, które podjęły się trudnego procesu transformacji sposobu nauczania.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
    Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.
  • Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft.

A także zaproszenie do światowych programów takich jak:

  • Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli
  • Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół

Więcej o programie można przeczytać pod linkiem: aka.ms/SzkolaMicrosoft

Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia i jesteśmy przekonani, że po powrocie do szkół będziemy nadal wykorzystywać nowoczesne aplikacje Microsoft, które pomogą w codziennej nauce.

Opracowała: A. Resler

WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KLAS I – III

Wojewoda Wielkopolski wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny oraz Kuratorem Oświaty zaprosili dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Z rodziną najlepiej". Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany był do uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klas I - III i IV - VIII.

Na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail, w ciągu dwóch tygodni, wpłynęło około 550 prac. Przyznano 6 nagród i 4 wyróżnienia. Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy III a – Maja Dziuba, zdobywając II miejsce wśród klas I – III. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Maja odebrała z rąk Wojewody – Pana Łukasza Mikołajczyka pamiątkowy dyplom, książkę oraz drobne upominki. Nie zabrakło również poczęstunku i wspólnego odśpiewania piosenki.

Opracowała: M. Łuczak

 

FOTO WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KLAS I – III

XIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

5 marca odbył się w naszej szkole I etap XIII Powiatowego Konkursu Matematycznego. Do konkursu przystąpiło 27 szóstoklasistów, ośmioro uzyskało powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia. Prace tych uczniów zostały przesłane do organizatora konkursu w celu wyłonienia przez Komisję Konkursową 30 najlepszych uczestników do finału. Niestety finał zaplanowany na 7 maja nie mógł się odbyć tym terminie, ani w żadnym innym przed końcem roku szkolnego. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Konkursowej, pani Daniela Moch, zdecydowała, żeby ustalić listę finalistów na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów. W I etapie konkursu wzięło udział 295 uczniów z 32 szkół powiatu ostrowskiego. Powiatowa Komisja Konkursowa przeanalizowała prace uczniów i ogłosiła wyniki.


Bardzo ucieszyła nas wiadomość, że I miejsce i tytuł Mistrza Matematyki Powiatu Ostrowskiego uzyskał Jakub Forycki z klasy VI c.

 

Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że wśród 30 finalistów jest aż siedmioro szóstoklasistów z naszej szkoły. Oprócz Jakuba są to:


Szymon Małyszka kl. VI c
Joanna Szukowska kl. VI d
Wiktoria Kocińska kl. VI e
Michał Barański kl. VI c
Ksawery Korczewski kl. VI i
Barbara Muzyka kl. VI c

Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy!


Opracowała: Ewa Waleńska

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

19 marca miała odbyć się XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu  podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
W dniach 25 – 25 maja odbyły się konkursy próbne, a w dniach 2 – 5 czerwca konkursy właściwe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Do udziału w konkursie zapisało się aż 93 uczniów naszej szkoły, ostatecznie w konkursie wzięło udział 78 uczniów. W poniedziałek 15 czerwca ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Dwoje uczniów uzyskało wynik bardzo dobry:

Maja Pawlak V d (maksymalna liczba punktów do zdobycia)
Samuel Pawełczak I c


Aż 17 uczniów otrzymało wyróżnienia, są to:


Emilia Stasiak II c
Piotr Kulak III c
Oliwier Kasprzak IV a
Bartosz Kulak V a
Krzysztof Kubera Szymanowski V d
Radosław Wojdal V c
Mateusz Michalak V d
Tomasz Karolak V b
Ewa Szpera V d
Iwo Borowicz V b
Joanna Szukowska VI d
Jakub Forycki VI c
Szymon Małyszka VI c
Matylda Herjan VII a
Feliks Mielcarek VII d
Krzysztof Kulak VIII c
Amelia Nowak VIII c


Wymienieni uczniowie otrzymają nagrody od organizatora konkursu.
Wyniki punktowe wszystkich uczestników dostępne są u wychowawców.
Wszystkim uczestnikom matematycznych zmagań gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.


Opracowała: Ewa Waleńska

ONLINOWE ZAJĘCIA TERENOWE

Czy w dobie pandemii można przeprowadzić ciekawe zajęcia w terenie? Oczywiście, że tak. Uczniowie klas V oraz VIi od trzech tygodni mają możliwość uczestnictwa w "onlinowych" zajęciach terenowych. Najlepszym sposobem nauki jest bowiem możliwość obserwacji. By móc doświadczać, powstał pomysł zaproszenia uczniów na transmitowane na żywo poprzez platformę Microsoft Office 365 Teams zajęcia, które odbywają się w podostrowskim kompleksie leśnym Bagatela oraz w Dąbrowach Krotoszyńskich. Zajęcia prowadzone są przez p. Martynę Psikus oraz p. Magdalenę Przybył - nasze nauczycielki biologii. Podczas cyklu spotkań uczestnicy zapoznają się z roślinami nagonasiennymi oraz okrytonasiennymi - ich różnorodnością, sposobami rozprzestrzeniania, zapylania; na własne oczy odkrywają budowę mchów czy paprotników, poznają roślinność związaną z okrajkami, lasami mieszanymi, łąkami kwietnymi; ważnym aspektem jest również obserwacja współzależności pomiędzy roślinami a zwierzętami.


Opracowała: M. Psikus

 

FOTO ONLINOWE ZAJĘCIA TERENOWE

KONKURS KSZTAŁCENIA SŁUCHU "PTAKÓW ŚPIEW"

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew”.

Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim wzięło udział w wyjątkowym, ponieważ zorganizowanym poprzez platformę internetową, Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”, organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs polegał na rozpoznawaniu gatunków ptaków na podstawie ich głosów, co przyczyniło się do rozwoju pamięci słuchowej uczestników.

Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 6c – Marii Michałowskiej-Rzeźnik, która zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu uzyskując maksymalną liczbę punktów. Trzymamy kciuki za kolejne etapy konkursu.

Opracowała: M. Psikus

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!