Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dobiegł końca rok szkolny 2018/2019. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy i nauki przyszedł długo wyczekiwany czas wakacji. Zanim jednak uczniowie i nauczyciele  udali się na zasłużony odpoczynek w dniu 19 czerwca uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Od samego rana do SP 9 przybywali odświętnie ubrani uczniowie oraz zaproszeni goście -  przedstawiciele władz i rodzice naszych wychowanków. Wśród gości, którzy licznie przybyli na oficjalną akademię, nasze zaproszenie przyjęli: Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pan Andrzej Baraniak, dyrektor biura senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Łukasza Mikołajczyka pan Dawid Korzeniewski, proboszcz parafii p. w. Św. Pawła Apostoła ksiądz Jacek Kita, Przedstawiciel  Rady Osiedla nr 4 oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Hubert Kłopocki. 

Podczas części oficjalnej Dyrektor Szkoły pani Justyna Uciechowska oraz wychowawcy klas wręczyli wyróżnionym uczniom świadectwa ukończenia kolejnej klasy. Aż 275 uczniów zakończyło rok szkolny z wyróżnieniem. Z rąk pani Dyrektor otrzymali oni nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Pracowitość, systematyczność w wywiązywaniu się z obowiązków i rzetelność to cechy, które pozwoliły wielu uczniów zasłużyć na stypendium „PILNY UCZEŃ”. Nagroda ta została ufundowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9. Otrzymało je dwanaścioro uczniów ­ ze szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie klasy VI a pod kierunkiem pani Katarzyny Wojtysiak wspierani przez zespół muzyczny pod kierunkiem pana Roberta Kaczorowskiego przedstawili zebranym program artystyczny. 

Zakończenie roku szkolnego w klasach I – III miało również uroczysty charakter. Wicedyrektor szkoły pani Maria Gryczka powitała serdecznie uczniów klas III oraz ich rodziców i podziękowała im za współpracę. Następnie z wychowawcami wręczyła świadectwa i nagrody książkowe wyróżnionym uczniom oraz pogratulowała ich rodzicom.

Po części oficjalnej rozśpiewani uczniowie klasy II c pod kierunkiem pani Barbary Szpery  wesołym programem artystycznym zakończyli uroczystość, którą prowadziła pani Wioleta Oscenda. 

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz miłego wypoczynku. 

I tak rok szkolny 2018/2019 przeszedł do historii. Czas zacząć wakacje. Do zobaczenia we wrześniu.

Zdjęcia z uroczystości dostępne TUTAJ.

 
                                                                        Opracowała: K. Wojtysiak

ŚLADEM OSTROWSKICH JABŁUSZEK

W ostatni piątek tj. 14 czerwca  drużyna złożona z chętnych uczniów klasy 7a pod opieką p. Urszuli Kupczyk uczestniczyła w grze miejskiej ”Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego – śladem ostrowskich jabłuszek”. 

Głównym celem  gry było uczczenie 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-tej rocznicy wolnych wyborów. Na starcie stanęło dziesięć drużyn z ostrowskich szkół. Każda z nich otrzymała pakiet materiałów. W zamkniętej kopercie, którą grupy mogły otworzyć dopiero w pierwszym punkcie swojej wędrówki wskazanym przez organizatorów, znalazły się mapa z zaznaczonymi miejscami, karty z zadaniami oraz wskazówki i informacje o wielu ciekawych miejscach, które należało odwiedzić. Trasa gry wiodła między innymi przez Park Miejski, stary cmentarz, ulicę Wrocławską, Raszkowską, Gimnazjalną, Rynek i Plac 23 Stycznia. Uczestnicy musieli w oznaczonych na mapie punktach znaleźć wskazane miejsca i wykonać związane z nimi zadania – trzeba było liczyć, rysować, szukać informacji na pamiątkowych tablicach, pomnikach oraz zabytkowych budynkach.

Uczniowie poznali nie tylko sylwetki wielu osób związanych z Ostrowem Wielkopolskim, ale także mieli okazję dokładniej przyjrzeć się wielu budynkom, obok których przechodzą codziennie, a od teraz będą na nie patrzeć troszeczkę inaczej.Jaki napis widnieje nad bramą cmentarza od strony ul. Wrocławskiej? Kim był Stefan Rowiński? Ile gargulców znajduje się na dachu Konkatedry? Dlaczego ostrowianie postawili pomnik Jana Pawła II akurat w tym miejscu? Gdzie mieszkał Krzysztof Komeda Trzciński? Na te oraz inne pytania musieli odpowiedzieć uczniowie , którzy przez ponad dwie godziny wędrowali z mapą w ręku po naszym mieście.

Mimo że wykonaliśmy wszystkie zadania, nie udało się wygrać, ale z całą pewnością doskonale się bawiliśmy. Podsumowanie gry odbyło się w parku miejskim, gdzie wszyscy uczestnicy gry miejskiej otrzymali gadżety z symbolami Ostrowa Wielkopolskiego od Urzędu Miejskiego oraz słodkości. 

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO ŚLADEM OSTROWSKICH JABŁUSZEK

OBCHODY 100 – LECIA PCK

W poniedziałek 17 maja 2019r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Ostrowskiego Centrum Kultury odbył się koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia PCK. Gospodarzem uroczystości był Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowie Wielkopolskim pan Wojciech Walenciak, który powitał wszystkich zgromadzonych gości i wygłosił okolicznościowy referat o historii PCK oraz jego obecnej, aktywnej działalności. Następnie zostali wyróżnieni działacze, darczyńcy PCK oraz szkoły za zasługi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Naszej szkole został nadany Medal 100 – lecia PCK, który został wręczony pani dyrektor Justynie Uciechowskiej. Kapituła Odznaki Honorowej wyróżniła również panią Barbarę Szperę, opiekuna SK PCK, Odznaką Honorową PCK II stopnia oraz Medalem 100 – lecia PCK w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża.       

Uroczystość uświetniły wspaniałe występy wokalne uczniów z ostrowskich szkół, a także  taneczne dziewcząt z zespołu „Gwiazda”. Obchody 100-lecia PCK rozpoczęły się już 19.05.2019r. przemarszem delegacji i Pocztów Sztandarowych ulicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na Rynku nastąpiło powitanie przez Władze Samorządowe Miasta i Powiatu oraz wciągnięcie na maszt flagi czerwonokrzyskiej. O godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana w kościele pw św. Stanisława bpa - Konkatedra Fara w intencji pracowników, działaczy, wolontariuszy PCK oraz mieszkańców ziemi ostrowskiej.     

Obchody 100 – lecia PCK zakończone zostały 17 maja br. ok. godz. 18:00 słodkim poczęstunkiem przy kawie, którym towarzyszyły niekończące się rozmowy o tym, co jeszcze należy zrobić, aby lepiej  pomóc potrzebującym.

ŻYCZYMY NASTĘPNYCH 100 LAT!!!

Opracowała: B. Szpera

SZKOŁA POPRAWNYCH RELACJI – POZNAJĘ SIEBIE, ŚWIAT I POMAGAM Z PASJĄ

Od marca do czerwca bieżącego roku uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowali działania z zakresu innowacji pedagogicznej pt: „Szkoła poprawnych relacji – poznaję siebie, świat i pomagam z pasją”.

Jednym z podstawowych celów innowacji było kształtowanie osobowości dziecka, dowartościowanie jego osoby, wspieranie jego rozwoju, poprzez działanie zgodne z ideą wolontariatu w myśl zasady „coś dla kogoś, bez korzyści materialnych”. Miała ona za zadanie współpracę z organizacjami ZHP oraz wolontariuszami w zakresie wspierania rozwoju dzieci. Istotnym punktem innowacji było poznanie zasad i metod, którymi kieruje się społeczność zuchowo-harcerska  w codziennym życiu, ponadto usprawnianie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, uświadamianie sobie mocnych  stron  i korzyści, jaki płyną z wysokiej samooceny oraz zasadność bezinteresownej pomocy, jaką niosą wolontariusze. Zajęcia te miały ponadto służyć ułatwieniu w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, współpracy z grupą rówieśniczą, podwyższaniu własnej wartości oraz zwiększeniu wiary we własne siły i możliwości

Dzięki cyklicznym spotkaniom z zaproszonymi gośćmi (harcerze z 103 Drużyny Harcerskiej Bene Gesserit , wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) nasi uczniowie mieli możliwość nabyć i utrwalić pozytywne wzorce zachowań, a wskutek tego zdrową rywalizację, współpracę i współzawodnictwo. Jednym z punktów innowacji było również przygotowanie przez naszych uczniów strzałek – kierunkowskazów z oznaczeniami poszczególnych sal lekcyjnych oraz wspólne przytwierdzanie ich do ścian w każdym pawilonie, co ma w perspektywie służyć sprawniejszemu przemieszczaniu się uczniów, nauczycieli oraz innych osób odwiedzających naszą szkołę.


Opracowała: M. Banasiak

 

FOTO SZKOŁA POPRAWNYCH RELACJI – POZNAJĘ SIEBIE, ŚWIAT I POMAGAM Z PASJĄ

EKOLOGICZNA DZIEWIĄTKA

Kończy się rok szkolny 2018/2019. Czas na podsumowania. Wszyscy dbamy o nasze środowisko przyrodnicze, stąd liczne działania na rzecz ekologii.

Sprzątaliśmy osiedle. Przed szkołą posadziliśmy dąb. Wzięliśmy udział w licznych konkursach, m.in. w XII Konkursie Ekologicznym „Nad Ostrowem słońce świeci - mieszkańcy nie palą śmieci", w XV Powiatowym Konkursie "Region, w którym mieszkasz" pod hasłem "Drzewa mają duszę...",  Szkolnym Konkursie Ekologicznym, Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym o tytuł Najlepszego Ekomyśliciela, Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery pory roku z OZE”, w IV edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”  pt. „Nasz wpływ na zmiany klimatyczne”, w XI Konkursie majOSTaszkowym „O środowisko dbamy – więc baterie i płyty zbieramy!”, XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj używany telefon komórkowy - pomagając innym - pomagasz swojej szkole” oraz w szkolnej zbiórce surowców wtórnych (korków, baterii i płyt).

Nasi uczniowie byli laureatami wielu z nich. I tak m.in. w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery pory roku z OZE” I miejsce zajęła Marta Mrowińska z 5b, wygrywając nagrodę dla siebie i dla szkoły 1500 zł, w XI Konkursie majOSTaszkowym w zbiórce baterii zajęliśmy III miejsce, a podczas szkolnej zbiórki surowców wtórnych I miejsce zajęła kl. 2a w zbiórce korków, kl. 1e w zbiórce baterii i płyt oraz kl. 4d we wszystkich kategoriach. Nauczycieli cieszy taki aktywny udział uczniów w proekologicznych działaniach szkoły.

                                                                                    Opracowała: E. Skupińska

APEL KLAS I-III

   A teraz wszystkich czeka nagroda:

                                                                               wakacje, wczasy, słońce, pogoda,

                                                                                               gorący piasek, szum morskiej fali,

                                                                                               kuszący zapach lasu z oddali. (…)

      Podczas ostatniego w tym roku szkolnym apelu, laureaci wielu konkursów otrzymali dyplomy oraz  nagrody książkowe. Oklaskiwano tych, którym dopisało zdrowie i nie opuścili żadnego dnia w ciągu całego roku. Wyróżniono laureatów wielu konkursów. Nagrody wręczały: dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska, wicedyrektor pani Maria Gryczka oraz  panie, które przeprowadziły w II okresie konkursy szkolne. Książki i kolorowe dyplomy powędrowały do zwycięzców szkolnych  konkursów: "Z lekturą za pan brat", „Magia liczb” oraz „Wzorowego czytelnika”.

Medal otrzymał  Superrachmistrz oraz „Mistrz ortografii”.  Nie zabrakło również pióra dla „Mistrza kaligrafii”.  Nagrodzono również dzieci, które wzorowo zachowywały się podczas pobytu w świetlicy szkolnej oraz klasę I e, która wyróżniła się w zbiórce surowców wtórnych.    

Ważnym punktem apelu było omówienie zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa  podczas letniego wypoczynku. Wakacje, to czas swobodnego lub zorganizowanego wypoczynku, zabawy i nowych niezapomnianych przeżyć. Korzystając z różnorodnych możliwości wykorzystania tak długiego czasu wolnego, należy pamiętać o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Każdy z nas musi zwracać uwagę na zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku w miejscach i okolicznościach, w których będzie przebywać. Zapewne trzeba wiedzieć, dokąd  - w razie nieszczęśliwego wypadku  -zwrócić się po fachową pomoc. W tym celu należy zapamiętać ważne numery alarmowe, co  może uratować komuś życie.    Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka stanowi podstawowe zadanie  i wyzwanie, przed którym stają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. To oni przekazują istotną wiedzę, uczą umiejętności przewidywania niebezpieczeństw, unikania zagrożeń, kształtują zdolność radzenia sobie  w trudnych sytuacjach.

Pięknej, słonecznej pogody, wspaniałych atrakcji, niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim –  BEZPIECZNYCH WAKACJI  życzy naszym uczniom  dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele SP9.                                                                                  

       Opracowała: B. Czekalska

 

FOTO APEL KLAS I-III

XXI KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

14 czerwca 2019 r. w ostrowskiej synagodze nastąpiło uroczyste podsumowanie XXI edycji Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii" dla uczniów szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych. Zmagania odbywały się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek oraz Rady Języka Polskiego. Uczestników powitała pani Anna Galant, przewodnicząca komisji konkursowych oraz pani Dorota Cieśla, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. Gościem specjalnym był językoznawca i przewodniczący Rady Języka Polskiego w Warszawie prof. Andrzej Markowski. Naszą szkołę reprezentowały   uczennice: Weronika Gomółka  z klasy 4a oraz Łucja Kowalska z klasy  3d, które w finale zmierzyły się z tograficznymi i interpunkcyjnymi pułapkami.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Na zakończenie wyłoniono jednego Mistrza Ortografii 2019r. z każdego poziomu edukacyjnego. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a naszym  laureatkom,  życzymy dalszych sukcesów w zmaganiu się z ortografią.

Opracowała: M. Migaj

 

FOTO XXI KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH...

PODSUMOWANIE NAUKI W KLASACH IV-VII

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku odbył się ostatni w tym roku szkolnym apel grupy wiekowej IV - VII, na którym w formie prezentacji multimedialnej zostały przedstawione i omówione wyniki w nauce i zachowaniu. Była to doskonała okazja, aby nagrodzić laureatów licznych konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Wszystkie dzieci otrzymały cenne nagrody, dyplomy i podziękowania.

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Opracowała: A. Pietrzak

SPOTKANIE PANI PREZYDENT Z LAUREATAMI KONKURSÓW

W dniu 14.06.2019 r. w Sali Kolumnowej Ratusza Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie pani Beaty Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego z laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli również ich rodzice i opiekunowie. Pani Prezydent wręczała wszystkim uczniom dyplomy i upominki, a wystąpienie każdego dziecka poprzedzone było krótką charakterystyką jego działalności szkolnej. Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje uczniów z naszej szkoły: Marta Mrowińska z 5b i Radosław Wojdal z 4c, w imieniu którego nagrodę odebrała mama. Gratulujemy naszym laureatom.

                                                                                                       Opracowała: E. Skupińska

DZIEŃ PUSTEJ KLASY 14 CZERWCA 2019

Po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dniu Pustej Klasy.  Tego dnia spotkali się w naturze, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. Dzień Pustej Klasy to inicjatywa, zapoczątkowana w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. W 2015 roku Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” przeniósł święto na grunt Polski. W 2018 roku udział w akcji wzięło 305 szkół i placówek z całej Polski! Również i my. Ten dzień mógłby mieć różne nazwy: Dzień Historycznych Spacerów, Dzień Odkrywania Lasu, Dzień Matematyki na Łące, Dzień Aktywnych Zabaw – wszystko zależy od tego, jaki pomysł na jego spędzenie znaleźli nauczyciele i ich uczniowie. Nosi jednak inną nazwę: to Dzień Pustej Klasy. Obchodzony zawsze w trzeci piątek czerwca, jest wyjątkowym, międzynarodowym świętem edukacji na świeżym powietrzu. Jest to radosne święto, przypominające o tym, jak ważne jest celebrowanie natury i korzystanie z jej mądrości. Otrzymaliśmy list z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” :

„Drodzy nauczyciele! 
To dziś obchodzimy Dzień Pustej Klasy. Mamy nadzieję, że pogoda i humory Wam dopisują a dzień będzie pełen wrażeń. W całej Polsce w teren wyruszyło ponad trzy i pół tysiąca klas i grup przedszkolnych czyli ponad 60 tysięcy dzieci. Cieszymy się i dziękujemy, że jesteście wśród nich. Edukacja w przyrodzie jest nie tylko jedną z najprzyjemniejszych rodzajów edukacji, ale daje współczesnym dzieciom szansę na nawiązanie więzi z naturą. Wiele badań udowodniło, że kontakt z przyrodą jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci, utrzymania zdrowia, poprawia koncentrację i uszczęśliwia. Dlatego życzymy Wam Dnia Pustej Klasy jak najczęściej :-)

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła"

Opracowała: E. Skupińska

 

FOTO DZIEŃ PUSTEJ KLASY 14 CZERWCA 2019

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!