Aktualności

KROPKI, KROPKI, KROPECZKI...

W poniedziałek w naszej świetlicy szkolnej obchodziliśmy „Światowy Dzień Kropki”. Inspiracją do obchodzenia tegoż święta stała się książka Petera H. Reynoldsa pt. „Kropka”. Każdego roku 15 września nauczyciele oraz uczniowie na całym świecie angażują się w organizację tego dnia. Z tej również okazji nauczyciele pracujący w świetlicy zaprosili wszystkich uczniów do wspólnej zabawy. Podstawa każdego działania leżała w tym, że każdy ma jakiś talent, wystarczy tylko w siebie uwierzyć. Podczas zajęć oglądaliśmy film „The Dot” oraz rozmawialiśmy na temat wiary we własne możliwości. Uczniowie chętnie wykonali prace plastyczne przy użyciu słomki i farb pt. „Słomkowe kropeczki i kleksy”. Zajęcia urozmaicała zabawa z chustą Klanza powodująca wybuchy niesamowitego śmiechu. W tym dniu zagościło u Nas mnóstwo kolorowych krop, kropek, kropeczek.

Nikt nie był „w kropce”, za to wszyscy byli „zakropkowani”.

Opracowały: J. Marcinczak,  S. Larek

 

FOTO KROPKI, KROPKI, KROPECZKI...

ZEBRANIE Z RODZICAMI ÓSMOKLASISTÓW

Tegoroczne klasy VIII jako pierwsze w naszej szkole przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Podczas organizowanego spotkania z rodzicami pani Dyrektor Justyna Uciechowska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

  1. egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie – 21,22,23 kwietnia 2020 r.
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię należy dostarczyć do pani pedagog lub wychowawcy nie później niż do 15 października 2019 r.


Pani Dyrektor zapoznała rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu klas ósmych oraz poinformowała rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

Opracowała: M. Maciaszek

PROJEKT "TRZYMAJ FORMĘ"

To już niemal tradycja że, co roku nasza szkoła przystępuje do kultowego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę ". W tym roku projekt jest skierowany do uczniów klas V. Głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Chcemy zachęcić również rodziców do aktywnego udziału w projekcie, bo przecież zdrowie Państwa dzieci jest najważniejsze.

Koordynatorami projektu są Pani Katarzyna Motyl i Pani Dorota Cerbińska.

Opracowała: K. Motyl

PROJEKT "TRZYMAJ FORMĘ"

To już niemal tradycja że, co roku nasza szkoła przystępuje do kultowego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę ". W tym roku projekt jest skierowany do uczniów klas V. Głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Chcemy zachęcić również rodziców do aktywnego udziału w projekcie, bo przecież zdrowie Państwa dzieci jest najważniejsze. Koordynatorami projektu są Pani Katarzyna Motyl i Pani Dorota Cerbińska.

Opracowała: K. Motyl

„SOKÓŁ” MA SZTANDAR

W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, 14 września, odbył się zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, podczas którego poświęcono sztandar. W zlocie wzięli udział również uczniowie naszej szkoły i pani dyrektor Justyna Uciechowska.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu. W Polsce zostało założone 7 lutego 1867 roku.

Działalność  ,,Sokoła'' Zębców-Ostrów jest inspirowana etyką chrześcijańską i  szerzeniem kultury fizycznej wśród społeczeństwa.

Zlot „Sokoła” rozpoczął się od mszy świętej, na której poświęcono sztandar. Następnie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru. Wszyscy fundatorzy, którzy przyczynili się do sfinansowania sztandaru, byli poproszeni o symboliczne przybicie gwoździa do tablicy – „Tarczy chrzestnych »Sokoła«  oraz o wpisanie się do kroniki pamiątkowej. Wśród tych osób znalazła się również pani dyrektor Justyna Uciechowska. Prezes Towarzystwa Krzysztof Portasiak nie krył wzruszenia.

- Jaki to zaszczyt było przed wojną być w „Sokole” - prezes przez łzy przytaczał słowa Agnieszki Czupranowskiej, przedwojennej członkini „Sokoła”.

Uroczystość dodatkowo uświetniły sportowe pokazy szkolnych drużyn, na których uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczno-gimnastyczne. Tutaj również swoimi umiejętnościami zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie uczestnikom występów prezes ,,Sokoła'' wręczył medale i puchary. 

Opracowała: Maria Kasprzak - Raszewska

 

FOTO „SOKÓŁ” MA SZTANDAR

APEL KLAS I -III

Tradycją edukacji wczesnoszkolnej  jest koncentracja działań na rzecz bezpieczeństwa   najmłodszych na początku roku szkolnego. Dbałość o podnoszenie poziomu orientacji dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika bezpośrednio z treści Podstawy Programowej I etapu edukacyjnego. Zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi: dziecko kończące edukację w klasach I-III orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
i korzystaniu ze środków transportu oraz próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny. Ma rozeznanie, gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów  nasza szkoła nawiązała kontakt z przedstawicielami Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, która realizuje projekt Autochodzik - drogowa edukacja dla najmłodszych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego do nauki zasad ruchu drogowego Miasteczka Umiejętności Drogowych. 

Uczniowie mieli okazję na pierwszym w tym roku szkolnym apelu gościć panią Karolinę Cicherską – młodszego inspektora oraz pana Marka Pacynę starszego inspektora Straży Miejskiej, którzy  przypomnieli i utrwalili z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapoznali z programem „Gotowi do Drogi - Autochodzik”, dzięki któremu wszyscy najmłodsi uczniowie mogą nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a potem wykorzystać je w praktyce w czasie drogi do szkoły, czy na spacerach z rodzicami. A  zasady, które poznają  w wieku szkolnym, będą im towarzyszyć także w życiu dorosłym, przez co świadomość konieczności ich przestrzegania będzie systematycznie wzrastać. A co za tym idzie w perspektywie podniesie się również poziom bezpieczeństwa na drogach, na czym nam bardzo zależy. Dzieci miały również okazję poznać specyfikę pracy przedstawicieli Straży Miejskiej.

W dalszej części spotkania uczniowie klas I zostali przyjęci do grupy wiekowej. Pierwszoklasistów  serdecznie witali starsi koledzy i koleżanki, dyrektor szkoły  pani Justyna Uciechowska oraz wicedyrektor pani Maria Gryczka.  Przypomniano, iż  w trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły zamontowane są kamery – na boisku i  korytarzach. Podczas ładnej pogody przerwy spędzamy na świeżym powietrzu, a gdy pada deszcz, w budynku szkolnym, gdzie obowiązuje zakaz biegania oraz głośnego zachowania, a każdy uczeń po dzwonku zobowiązany jest ustawić się przed salą lekcyjną. Natomiast  ważne słowa - „dziękuję” i „przepraszam” obowiązują na co dzień, a nie od święta, W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie SP9 pracują na miano wzorowego ucznia zgodnie z priorytetem dyrektora szkoły pani J. Uciechowskiej.  

Życzymy wszystkim uczniom dużo sukcesów w nauce oraz zdobycia miana wzorowego ucznia.
Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym nie jest łatwe. Wymaga współdziałania rodziców i nauczycieli. Codzienne podróżowanie to okazja do uczenia oraz utrwalania prawidłowych postaw, umiejętności i nawyków przydatnych jako pieszy, pasażer czy  kierowca. Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, policjanci, strażnicy są przewodnikami po „drogowej” wiedzy. Działając razem sprawimy, że nasze dzieci będą GOTOWE DO DROGI.

Opracowały: B. Czekalska, K. Szkudlarek

 

FOTO APEL KLAS I -III

"ŻYJĄCE JEZIORA - ORNITOFAUNA STAWÓW PRZYGODZICKICH" - ZAJĘCIA TERENOWE DLA RODZIN NASZYCH UCZNIÓW

14 września pięcioro uczniów naszej szkoły wraz ze swoimi rodzinami, wzięło udział w zajęciach terenowych, zorganizowanych przez p. Martynę Psikus oraz p. Beatę Grzywnę. O godzinie 10.00 wyruszyliśmy na ponad dwugodzinną wycieczkę po kompleksie Stawów Przygodzickich oraz przyległych do nich łąkach nad rzeką Barycz. Zapoznaliśmy się z historią tego terenu, jego unikatowością oraz bioróżnorodnością. Mieliśmy okazję podziwiać zbiorowiska nadbrzeżne z dominującą trzciną pospolitą, wśród której uganiały się stada łabędzi niemych. Wielu przedstawicieli tej grupy przeleciało z charakterystycznym świszczeniem nad naszymi głowami. Przed obiektywami naszych aparatów wdzięcznie pozowały czaple siwe oraz białe ("gatunek naturowy"), mewy śmieszki, kaczki krzyżówki. Łącznie zaobserwowaliśmy 13 gatunków ptaków, w tym królów przestworzy: myszołowy czy błotniaka stawowego. Po pobycie nad największym z kompleksu stawów - Trzcielin Wielki, udaliśmy się do miejscowości Papiernia. Tam z niewielkiej wydmy porośniętej roślinnością kserotermiczną, z kacanką piaskową, szczotlichą siwą, goździkiem kropkowanym czy zawciągiem pospolitym, obserwowaliśmy panoramę na rozległe łąki Specjalnego Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dolina Baryczy". Najbardziej wytrwali piechurzy otrzymali nagrodę w postaci wyjątkowego gościa - "polskiego kolibra" - motyla, przedstawiciela zawisakowatych, fruczaka gołąbka.


Opracowała: M. Psikus

 

 

FOTO "ŻYJĄCE JEZIORA - ORNITOFAUNA STAWÓW PRZYGODZICKICH" - ZAJĘCIA TERENOWE DLA RODZIN NASZYCH UCZNIÓW

„LIST DO TATY 2019” MARIA MICHAŁOWSKA – RZEŹNIK W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU

   Co dwa lata, na przełomie maja i czerwca, do szkół docierają regulaminy konkursu pod hasłem „List do Taty”. Podstawowym celem tej inicjatywy, nad którą honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, jest propagowanie dojrzałego  i odpowiedzialnego  ojcostwa.  Wychowankowie ostrowskiej dziewiątki – uczniowie klas czwartych i piątych – adresaci konkursu, bardzo szybko podjęli literackie wyzwanie i tuż przed samymi wakacjami zredagowali prace, w których podzielili się swoimi przemyśleniami. Warto podkreślić, że listy zaskakiwały dojrzałym stylem, uwzględnioną tematyką oraz jej ujęciem  i często „chwytały za serce”.  Kolejnym etapem były eliminacje, które w swych okręgach wyborczych przeprowadzili senatorowie – organizatorzy konkursu. Wszystkie listy zostały ocenione przez powołane jury. W gronie laureatów znalazła się uczennica SP 9 – Maria Michałowska – Rzeźnik.  Kiedy Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net ogłaszały piątą już edycję konkursu „List do Taty”, przyświecał im wspólny cel – zobrazowanie tego, że każde dziecko dla właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje obojga rodziców. Niestety ten problem pozostaje wciąż aktualny, a największym marzeniem milionów dzieci w XXI wieku jest chęć doświadczenia ojcowskiej troski.         

Opracowała: Sylwia Napieralska

 

FOTO „LIST DO TATY 2019” MARIA MICHAŁOWSKA – RZEŹNIK W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE

Czas beztroskich, wakacyjnych przygód dobiegł końca. Dzień po oficjalnej inauguracji roku szkolnego, która tym razem przypadła 2 września, uczniowie znów powitali szkołę z plecakami zapełnionymi książkami, nowymi zeszytami i pięknymi przyborami.

Rozpoczęcie nauki to wyjątkowo ważny moment w życiu każdego pierwszoklasisty, dlatego najmłodsi uczniowie zostali serdecznie przywitani przez dyrekcję szkoły, wychowawców i innych pracowników placówki, którzy czuwają nad tym, by dzieci czuły się bezpiecznie i dobrze. Wychowankowie ostrowskiej dziewiątki wiedzą, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również wspólnej zabawy z rówieśnikami oraz starszymi kolegami, na których pomoc zawsze mogą liczyć.

Pierwszy dzień nauki w szkole upłynął najmłodszym na zwiedzaniu budynku, poznawaniu sal lekcyjnych, hali sportowej, stołówki oraz świetlicy. Pierwszoklasiści odbyli także spacer wokół placówki i poznali nowe środowisko szkolne, a zewsząd otaczały ich uśmiechnięte buzie.

Dla dzieci to dopiero początek edukacyjnej przygody. W szkole czeka je mnóstwo ciekawych przeżyć: wiele się nauczą, będą wyjeżdżać na interesujące wycieczki i miło spędzać czas.
Drodzy uczniowie, bądźcie dla siebie mili i wzajemnie pomagajcie sobie.

Trzymamy za Was kciuki!

Opracowała: A. Szczurek

 

FOTOPIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE

ORGANIZACYJNY APEL GRUPY WIEKOWEJ IV-VIII

Lipiec i sierpień to dla uczniów czas odpoczynku od obowiązków szkolnych. Niestety beztroskie dni, spędzone w górach i nad morzem to już tylko wspomnienia. Przed nami dziesięć pracowitych miesięcy. We wtorek 10 września uczniowie klas IV - VIII uczestniczyli w apelach organizacyjnych, podczas których podsumowano wakacyjne inicjatywy podjęte w Szkole Podstawowej nr 9.

Wychowankowie ostrowskiej „dziewiątki” wrócili do „nowej placówki” , ponieważ po kilku miesiącach intensywnych działań, zakończone zostały prace budowlane związane z wymianą instalacji wodno – sanitarnej i elektrycznej. Modernizacji poddano także armaturę centralnego ogrzewania. Odnowiono i pomalowano sale lekcyjne, szkolne korytarze oraz salę gimnastyczną. Podczas lekcji wychowania fizycznego dzieci będą mogły bić rekordy na nowej bieżni. W trosce o bezpieczeństwo uczniów rozbudowano monitoring, którym objęta została cała placówka, hala oraz teren wokół szkoły i hali.

Wspólne spotkanie stało się doskonałą okazją do przypomnienia istotnych zapisów ze statutu szkoły, regulaminu zachowania się podczas przerw i korzystania z szafek szkolnych. Dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska w szczególny sposób zaakcentowała obowiązek poszanowania mienia szkoły – zwłaszcza właściwego korzystania z toalet i dbałości o czystość zarówno w toaletach, jak i szkolnych korytarzach.

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Życzymy, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, by ten rok był czasem samych pozytywnych wrażeń :-)

Opracowała: A. Pietrzak

 

FOTO ORGANIZACYJNY APEL GRUPY WIEKOWEJ IV-VIII

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd