Aktualności

SZKOLNE BLOGI

Informujemy, że nasza szkoła jest obecna na szkolnych blogach SKO.

Serdecznie zapraszamy do lajkowania bloga i komentowania wpisów zamieszczanych na naszym blogu.

Podajemy link do strony: https://www.szkolneblogi.pl/

Nasz szkolny blog to: DZIEWIĄTKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

Opracowała: Małgorzata Łabęcka

APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W GRUPIE WIEKOWEJ VI - VIII

W piątek 24 stycznia - w ostatnim dniu przed feriami, odbyły się w naszej szkole apele podsumowujące pracę w pierwszym okresie. Półmetek roku szkolnego już za nami. „Bilansu”  wytężonej pracy uczniów i nauczycieli – tradycyjnie w formie prezentacji multimedialnej dokonała dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska oraz wicedyrektor pani Iwona Wojciechowska. Dzieci zapoznały się z zestawieniem ocen, zachowaniem i frekwencją w poszczególnych klasach. Nagrodzono uczniów ze 100% frekwencją. Nasi wychowankowie godnie reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach i projektach. Apel stał się doskonałą okazją aby wręczyć uczniom nagrody, dyplomy i wyróżnienia za udział w licznych akcjach i przedsięwzięciach przeprowadzanych w placówce i poza nią oraz docenić za wszelkie działania i podejmowany wysiłek.
Drodzy uczniowie, życzymy Wam bezpiecznego i pełnego atrakcji  wypoczynku. Niech ten zimowy czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki. 

Opracowała: A. Pietrzak

 

FOTO APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W GRUPIE WIEKOWEJ VI - VIII

75 ROCZNICA WYZWOLENIA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

23 stycznia Poczet Sztandarowy  naszej szkoły oraz Dyrektor Justyna Uciechowska, wzięli udział w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej. Rozpoczęła się ona dla mieszkańców naszego miasta 3 września 1939r. Wysiedlenia ,aresztowania, pierwsze egzekucje i niszczenie przez Niemców ważnych dla Polaków symboli budziły strach .O tych niezwykle trudnych chwilach opowiedziała Prezydent Ostrowa Beata Klimek. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, młodzież z ostrowskich szkół i delegacja z gminy Kampinos. Gmina Kampinos to miejsce, w którym spoczywają żołnierze ostrowskiego 60 PP, który walczył w bitwie nad Bzurą. Uroczystość została zakończona odśpiewaniem Roty.

Opracowała: G. Lewandowska

 

FOTO 75 ROCZNICA WYZWOLENIA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

ZEBRANIA Z RODZICAMI ÓSMOKLASISTÓW

I okres roku szkolnego 2019/2020 już za nami. Dla społeczności szkolnej to czas podsumowań i formułowania wniosków do dalszej pracy. W minioną środę, w ramach zebrań śródokresowych, odbyło się spotkanie rodziców ósmoklasistów z dyrekcją szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.  Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły, pani Justyna Uciechowska, która przybliżyła zebranym zasady organizacji egzaminu i zapoznała słuchaczy z terminarzem planowanych działań. W bieżącym roku szkolnym sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów nastąpi w dniach 21- 23 kwietnia. Jednak na wyniki trzeba będzie poczekać do 19 czerwca br. O szczegółowym przebiegu egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego poinformowali nauczyciele uczący wymienionych wyżej przedmiotów. Pierwszego dnia ósmoklasiści przez 120 minut będą pracowali z arkuszem z języka polskiego, w którym znajdą się dwie części. W pierwszej z nich zamieszczony zostanie tekst literacki, w tym: fragment wiersza, utworu epickiego bądź dramatu oraz inny tekst, np. naukowy czy publicystyczny. Zadaniem uczniów będzie wykonanie zadań: - zamkniętych: jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, zadania na dobieranie - otwartych, wymagających umiejętności zredagowania krótkiej odpowiedzi (np. argumentowania, interpretowania przesłania utworu) lub napisania wskazanej w arkuszu formy użytkowej. Drugą część arkusza stanowić będzie dłuższa praca redakcyjna. Z dwóch tematów do wyboru, uczniowie zobowiązani będą zredagować pracę o charakterze twórczym, np. opowiadanie lub wypowiedź o charakterze argumentacyjnym w oparciu o kanon lektur obowiązkowych, za którą mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Drugiego dnia ósmoklasiści zmierzą się z arkuszem z matematyki, nad którym będą pracowali 100 minut. Zmagając się z zadaniami zamkniętymi, dzieci wykażą się umiejętnością wykonania prostych obliczeń w pamięci, w tym: posługiwania się osią liczbową, zastosowania obliczeń procentowych, porównywania ułamków dziesiętnych i zwykłych, znajomością zagadnień z zakresu geometrii, działań na układzie współrzędnych, a forma pytań będzie miała podobny charakter, jak w przypadku arkusza z języka polskiego czy języka angielskiego. Mierząc się z zadaniami tekstowymi, egzaminowani przystąpią do dokonywania samodzielnych obliczeń i formułowania odpowiedzi. Liczyć się będą: wynik, sposób rozumowania, zapisanie rachunków, dokonywanie przekształceń i wyciąganie wniosków. W ostatnim dniu egzaminu uczniowie klas ósmych w ciągu 90 minut sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Arkusz będzie się składał z 5 części, pośród których należy wymienić: - rozumienie ze słuchu, - znajomość funkcji językowych, - rozumienie tekstów pisanych, - znajomość środków językowych, - wypowiedź pisemna.

Uczniowie usłyszą teksty adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka. Nagranie zostanie odtworzone z płyty CD dwukrotnie. Instrukcje do zadań odczytywane zostaną w języku polskim. Łączna długość tekstów  nie wyniesie więcej niż 850 wyrazów. Zadaniem egzaminowanych będzie również wykonanie zadań zamkniętych i zredagowanie pisemnej wypowiedzi. W części arkusza wymagającej napisania tekstu, zdający mogą zetknąć się z następującymi formami użytkowymi: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość  e-mail, wpis na bloga.

 Przed ósmoklasistami trudny czas… Piszącym życzymy satysfakcjonujących wyników!

Opracowała: I. Trelka

 

FOTO ZEBRANIA Z RODZICAMI ÓSMOKLASISTÓW

APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W KLASACH I -III

W czwartek 23 stycznia zorganizowane zostały apele klas I-III, podczas których podsumowano pierwszy okres roku szkolnego 2019/2020. Uczniów powitała Pani wicedyrektor Maria Gryczka.
W czasie apelu nauczyciele prowadzący liczne konkursy szkolne wręczali laureatom dyplomy i nagrody. Szczególnie wyróżniono 4 uczniów, którzy wykonali prace przestrzenne na konkurs „Magiczna choinka”, pozostali wykonawcy wystawionych prac otrzymali słodkie upominki.
Nagrody i dyplomy otrzymali laureaci konkursu „ Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce”.
Szkolny konkurs plastyczny „Kolorowa jesień” wyróżnił laureatów z każdej klasy, którzy malowniczo przedstawili tę porę roku.
Konkurs patronowany przez SKO oraz PKO wyłonił osoby wyróżnione i nagrodzone, które wykonały pracę „Mój wymarzony banknot 1000 zł”.
Uczennica klasy III a Maja Dziuba przedstawiła kalendarz, w którym znalazła się jej nagrodzona w konkursie organizowanym prze MZO praca.
Samorząd uczniowski podziękował słodyczami klasie III a za wyjątkowy udział w Dniu Uśmiechu .
Gromkimi brawami i słodkimi nagrodami powitano na scenie uczniów ze 100 % obecnością w I okresie roku szkolnego.
Pani wicedyrektor podziękowała laureatom konkursów, zachęcała do licznego udziału w II okresie, przypomniała również o zachowaniu zasad bezpieczeństwa  podczas ferii zimowych życząc wszystkim uczniom miłego wypoczynku.

Opracowała: M. Frąszczak

 

FOTO APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES W KLASACH I -III

KONKURS SKO, MÓJ WYMARZONY BANKNOT 1000-ZŁOTOWY – ROZSTRZYGNIĘTY

Uczniowie klas I- III  naszej szkoły wzięli udział w konkursie SKO -"Mój wymarzony banknot 1000 złotowy". Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni dzieci. Uczniowie przypomnieli sobie wartości pieniężne obowiązujące w naszym kraju. Prace konkursowe umieściliśmy w świetlicy szkolnej. Nie zabrakło również chwili, by porozmawiać dlaczego warto oszczędzać w SKO. W konkursie nagrodzeni zostali:

I miejsce:  Aleksander Przybylski  kl. III c

Wyróżnienia : Maria Staszak  kl. I b Maja Żebrowska kl. I d Krzysztof Szymański II a

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez  PKO Bank Polski odział w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulujemy.

Szkolny opiekun SKO: Sylwia Larek

Opracowała: S. Larek

 

FOTO KONKURS SKO, MÓJ WYMARZONY BANKNOT 1000-ZŁOTOWY – ROZSTRZYGNIĘTY

SP9 GOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

Coroczną tradycją naszej szkoły jest organizowanie zajęć dla przyszłych pierwszoklasistów. W styczniu mieliśmy okazję gościć kilka grup z pobliskich przedszkoli. Dzieci spędziły czas na zajęciach sportowych na nowoczesnej hali, a także miały możliwość bliżej poznać podstawy programowania robotów. W czasie zajęć informatycznych mogły również ożywić pokolorowane przez siebie obrazki i poznać trudne pojęcie rzeczywistości rozszerzonej.  Takie zajęcia są okazją do poznania szkoły, jej zasobów i pomagają przezwyciężyć strach przed ważnymi w życiu dzieci zmianami.

Już wkrótce kolejna propozycja dla kandydatów do pierwszej klasy - DRZWI OTWARTE szkoły (21.02), na które serdecznie zapraszamy!

Opracowała: K. Śliwińska

 

FOTO SP9 GOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW

POZNAJ SWÓJ POWIAT

22 stycznia uczniowie biorący udział w spotkaniach koła biologicznego otrzymali wyróżnienie w siódmym Szkolnym Powiatowym Konkursie Turystycznym „Poznaj swój Powiat Ostrowski” pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowany jest przez Powiat Ostrowski działający poprzez: Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego i Biuro Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem uczestników było stworzenie dokumentacji zajęć terenowych, podczas których zgłębiali oni piękno naszej małej ojczyzny poprzez naukę jej historii, poznawanie walorów przyrodniczych czy obserwację unikatowej kultury.

Opracowała: M.Psikus

 

FOTO POZNAJ SWÓJ POWIAT

NAJMILSI GOŚCIE

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych i najbardziej wzruszających dni w roku.

Ze względu na dużą liczbę uczniów, w naszej szkole obchodziliśmy do ważne święto podzieleni na dwie grupy. 14. i 15 stycznia hala sportowa przywitała w swych progach babcie i dziadków uczniów z klas I - III.

Znamienitych gości przywitała pani dyrektor Justyna Uciechowska. Skierowała do przybyłych wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń. Część artystyczną rozpoczęła pięknym wokalnym występem nauczycielka muzyki - pani Monika Walczak. Następnie prezentowały się kolejno wszystkie klasy oraz grupa taneczna. Dzieci zaprezentowały występy przepełnione  radością,  śpiewem,   tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich  dzieci  otrzymują  wiele ciepła i dobra,  za  które  warto i trzeba dziękować.

Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnuków. Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków na poczęstunek do klas.

Nad całym przedsięwzięciem czuwała pani wicedyrektor Maria Gryczka, a zespół taneczny przygotowały panie; Anna Pyszel i Kamila Szkudlarek.

Opracowała: E. Nawrocka

 

FOTO NAJMILSI GOŚCIE

ŚWIĄTECZNA OZDOBA CHOINKOWA

Dnia 17 stycznia został rozstrzygnięty świetlicowy konkurs na ozdobę choinkową. Konkurs ten był przeznaczony dla wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Przyniesione przez uczniów klas I-III ozdoby pięknie prezentowały się na choince, witając każdą wchodzącą do świetlicy osobę. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone słodkim upominkiem oraz pamiątkowym dyplomem.

Opracowała: Joanna Marcinczak

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!