Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 30 września została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast społeczny inspektor pracy wraz z pracownikami sekretariatu sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki.

     Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku trawiastym przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

     Jednocześnie sekretarz szkoły powiadomił straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim pod dowództwem kpt. Krzysztofa Drabika. Po przybyciu strażaków wicedyrektor szkoły pani Maria Gryczka przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.

     Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani dyrektor Justyna Uciechowska wraz z mł. asp. Damianem Reslerem podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.

Opracowały: L. Wenderska, K. Winiecka

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!