Kontynuacją projektu edukacyjnego „Od Grosika do Złotówki” jest blok tematyczny Grosikowe oszczędzanie, który zrealizowaliśmy w październiku, gdyż ten miesiąc jest miesiącem oszczędzania.

     Nauczyciel podróżując z dziećmi po Galaktyce Oszczędzania wprowadza je w tematykę szeroko pojętego oszczędzania (pieniędzy, zdrowia, przyrody, wody), racjonalnego wydawania pieniędzy i ubezpieczania się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Podczas podróży nauczyciel analizuje pracę dzieci, wybiera dodatkowe zadania stosownie do zaplanowanych działań i potrzeb uczniów.

     Impulsem do rozmów rodziców z dziećmi są naklejki, które uczniowie przynoszą ze szkoły. Rodzice wspierają nauczyciela we wprowadzaniu swoich dzieci w zagadnienia tematyki finansowej pełniąc rolę konsultantów. W czasie 14 dni analizują oszczędzanie dzieci w życiu codziennym. Poprzez aktywny udział w zadaniach edukacyjnych uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie oszczędzania. Dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.

     Życzymy powodzenia w dalszej podróży „Od Grosika do Złotówki”!

Opracowała: B. Szpera

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!