BIBLIOTEKA

HISTORYCZNO – LITERACKIE „SPOTKANIE W BIBLIOTECE Z …” W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ POD HASŁEM „HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS …”

     W poniedziałkowe przedpołudnie odwiedził naszą bibliotekę szczególny gość – poseł RP Pan Tomasz Ławniczak. Pan Ławniczak to nie tylko polityk, ale także historyk - z wykształcenia i miłośnik twórczości Henryka Sienkiewicza.

     Pan poseł rozpoczął spotkanie z uczniami klasy VI c od nakreślenia tła historycznego swojej ulubionej powieści Sienkiewicza – „Ogniem i mieczem”. Przeczytanie fragmentu utworu było wstępem do barwnej opowieści o losach bohaterów Trylogii wplecionych w dramatyczne losy Rzeczpospolitej XVII wieku.

     Cytat fragmentu z „Krzyżaków” był kolejnym etapem podróży w czasie. Konflikt jagiellońskiej Polski z zakonem krzyżackim stanowi tło historyczne powieści. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie były przyczyny powstania dzieła oraz z jakich źródeł historycznych korzystał Sienkiewicz opisując ważne wydarzenia i postacie historyczne. Pan Ławniczak szczególnie wyeksponował sylwetkę rycerza Jana Zawiszy. Opis turnieju rycerskiego, w którym zginął Zawisza był bardzo ekspresyjny i zrobił ogromne wrażenie na młodych odbiorcach.
Kończąc swój ciekawy wykład pan poseł położył nacisk na fakt , że dla Henryka Sienkiewicza bardzo ważne było, aby zachować w rodakach świadomość narodową, której kultywowanie było w tamtym czasie bardzo trudne ze względu na chęć wynarodowienia ludności przez okupantów.

     Nasz gość zachęcał młodzież do sięgania po literaturę historyczną jako do źródła wiedzy o przeszłości i kolejach losu własnej Ojczyzny.

     Na zakończenie uczniowie zadawali pytania, szczególnie interesowała ich działalność polityczna naszego gościa oraz jego zainteresowania. Okazało się, że pan poseł był kiedyś zapalonym piłkarzem, a dziś jest zagorzałym kibicem. Ostatnim punktem spotkania były podziękowania, które w imieniu wszystkich zebranych złożyła pani dyrektor Justyna Uciechowska.

     „Spotkanie w bibliotece z ..." to cykliczne działanie, w którym uczestniczą osoby reprezentujące różne zawody i mające ciekawe zainteresowania. Szkolną bibliotekę odwiedzają goście, którzy czytają uczniom wybrane utwory poetyckie i prozatorskie. Akcja organizowana jest w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom". Tym razem temat spotkania wpisał się również w realizację innowacji pedagogicznej pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas …”.

Opracowała: R. Sikora

 

 

FOTO HISTORYCZNO – LITERACKIE „SPOTKANIE W BIBLIOTECE Z …” W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ POD HASŁEM...

POCZYTAJMY Z CZERWONYM KAPTURKIEM

     Kolejne spotkanie z przedszkolakami w ramach programu „PoczytjMy” było poświęcone prezentacji znanej bajki „Czerwony Kapturek” Jana Brzechwy. Uczestnicy Koła Bibliotecznego wcielili się w postacie popularnej opowieści. Dzieci z uwagą wysłuchały interpretacji szóstoklasistów.

     Później mali goście wzięli udział w „kolorowych” zajęciach przygotowanych przez czytające wolontariuszki. Były zabawy organizacyjno - porządkowe oraz te z chustą animacyjną. Wszystkie sprawiły najmłodszym wiele radości.

     Spotkanie zakończyła pani dyrektor Justyna Uciechowska, która podziękowała organizatorom zajęć czytelniczych, a przedszkolaków poczęstowała małą słodką niespodzianką.

Opracowała: R. Sikora

 

FOTO POCZYTAJMY Z CZERWONYM KAPTURKIEM

CZYTELNICTWO W LUTYM

  W lutym udostępniono 957 podręczników i materiałów edukacyjnych. Bibliotekę szkolną odwiedziło 462 czytelników (uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów), którzy wypożyczyli 423 książek. Z wypożyczalni skorzystało 442 uczniów klas I – VI, którzy wypożyczyli  387 woluminów. Poniżej szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby wypożyczeń  przez poszczególne klasy.

czytluty

czytluty2222

  W lutym udostępniono 957 podręczników i materiałów edukacyjnych. Bibliotekę szkolną odwiedziło 462 czytelników (uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów), którzy wypożyczyli 423 książek. Z wypożyczalni skorzystało 442 uczniów klas I – VI, którzy wypożyczyli  387 woluminów. Poniżej szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby wypożyczeń  przez poszczególne klasy.

CZYTELNICTWO W STYCZNIU

     W styczniu bibliotekę szkolną odwiedziło 708 czytelników (uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów), którzy wypożyczyli 637 książek. Z wypożyczalni skorzystało 672 uczniów klas I – VI, którzy wypożyczyli  594 woluminy. Poniżej szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby wypożyczeń  przez poszczególne klasy.

czytstycz

czytstycz2

BIBLIOTECZNE DZIAŁANIA W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS …"

     Od grudnia rozpoczęto w bibliotece działania związane z innowacją pedagogiczną „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas …”. Pojawiła się gazetka i wystawa książek przybliżająca sylwetkę i twórczość noblisty. Na spotkaniach Szkolnego Klubu Książki czwartoklasiści poznali życie i twórczość Sienkiewicza. Wykorzystując różne źródła informacji: Internet, słowniki, encyklopedie, literatura biograficzna rozwijali swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania i segregowania informacji.

     Lektura książki Anny Czerwińskiej - Rydel „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sinkiewiczu” pozwoliła uczestnikom poznać wybrane epizody z życia pisarza. W trakcie zajęć SKK uczniowie mieli możliwość poznania treści i problematyki utworów noblisty: „Janko Muzykant”, „Bajka”, „Sabałowa bajka”. Kolejne zajęcia były poświęcone katalogom bibliotecznym. Zdobyte informacje dzieci wykorzystały tworząc kolejne karty do katalogu ilustrowanego dzieł Henryka Sienkiewicza.

     Cele innowacji były także realizowane w trakcie lekcji bibliotecznych, ich tematem było uzyskanie przez uczniów informacji na temat życia i twórczości pisarza.

     W zimowe ferie odbyły się podchody literackie, w czasie których uczestnicy rozwiązywali różne „sienkiewiczowskie” zadania. Zdobytą wcześniej wiedzę mogli wykorzystać w praktyce oraz kształtować umiejętność pracy w grupie.

Opracowała: R. Sikora

 

 

FOTO BIBLIOTECZNE DZIAŁANIA W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS …"

PODCHODY KSIĄŻKOWE W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „H. SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…”

    Uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej „H. Sienkiewicz – noblista bliżej nas…” nie próżnują nawet w ferie. Młodzi pasjonaci książek już w pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku spotkali się w bibliotece szkolnej, skąd wyruszyli w „literacką podróż”.

   Uczestnicy zajęć musieli sprostać wielu inspirującym zadaniom. Wśród nich warto wymienić: krzyżówki, puzzle, umiejętne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, czy zasobów internetowych. W trakcie wszystkich konkurencji niezmiernie ważna okazała się doskonała współpraca w zespole oraz kreatywne podejście do zaproponowanych zagadnień.

   Tego typu inicjatywy cieszą się w naszej szkole dużym zainteresowaniem i są dowodem na to, że wśród uczniów ostrowskiej dziewiątki nie brakuje aktywnych czytelników. Za oknami zima w pełni, mróz nadal nie odpuszcza, dlatego przyjemnie w dobrym towarzystwie i przytulnych salach lekcyjnych spędzić czas i przez chwilę poczuć „baśniowy klimat”.

Opracowała: Renata Sikora

 

FOTO PODCHODY KSIĄŻKOWE W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „H. SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…”

PROJEKT CZYTELNICZY „OSTROWSKIE SZKOLNE KLUBY KSIĄŻKI”

     Od października były kontynuowane spotkania Szkolnego Klubu Książki, które prowadził dr Tomasz Gruchot, nauczyciel, polonista, znawca literatury współczesnej. Uczestnikami SKK były uczennice klas VI, skupione w kole bibliotecznym pod opieką bibliotekarki Renaty Sikory. Celem działalności SKK była promocja literatury, a także różnorodne formy obcowania z tekstem i jego kulturowym tłem. Książka stała się punktem wyjścia w procesie poznawania rzeczywistości i próbach jej opisu. Omawiano dzieła na wielu płaszczyznach, począwszy od artystycznej, poprzez społeczną i psychologiczną, skończywszy na filozoficznej. 

     Dzięki programowi Ostrowskie Szkolne Kluby Książki nasza biblioteka wzbogaciła się w wygodne fotele i pufy, w które uczniowie zapadają się i oddajają lekturze ciekawych książek, które zostały zakupione również w ramach tego projektu.

     Szkolny Klub Książki działał w ramach pilotażowego programu Dyskusyjne Ostrowskie Szkolne Kluby Książki. Jesteśmy jedną z trzech szkół podstawowych zaproszonych do udziału w tym projekcie. Przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego z bibliotekami funkcjonującymi w miejskich placówkach oświatowych. Patronat nad projektem objęła wiceprezydent miasta, Ewa Matecka.

Opracowała: R. Sikora

 

FOTO PROJEKT CZYTELNICZY „OSTROWSKIE SZKOLNE KLUBY KSIĄŻKI”

SZKOLNY KLUB KSIĄŻKI

     Wychodząc na przeciw potrzebom i zainteresowaniom czytelniczym uczniów , w bibliotece został utworzony Szkolny Klub Książki, którego członkami są czwartoklasiści z klasy IV b i IV d. Celem głównym działalności SKK było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

     W trakcie zajęć młodzi ludzie rozwijali i kształtowali umiejętności: słuchania języka literackiego i posługiwania się nim, wyrażania myśli w formie zdania, cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem, opowiadania przeczytanego tekstu, interpretowania treści przeczytanego utworu. Zajęcia także przygotowywały uczniów do aktywnego uczestnictwa w imprezach i konkursach czytelniczych oraz wydarzeniach kulturowych.

     Realizując powyższe cele, klubowicze w czasie swoich spotkań czytali i prezentowali książki lub ich fragmenty, prowadzili dyskusje i rozmowy na temat ich treści, interpretowali i precyzowali główną myśl utworu. Ponadto aktywnie włączyli się w działania popularyzujące czytelnictwo wśród rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.Promowali bajki i baśnie wśród najmłodszych, organizując wraz z opiekunem koła, spotkania czytelnicze dla grupy dzieci z Przedszkola nr 15. Aktywnie brali udział w takich inicjatywach i imprezach czytelniczych jak: pasowanie na czytelnika, „Spotkanie w bibliotece z …”, Dzień Postaci z Bajek, Mikołajki z Mikołajkiem. Uczniowie skupieni w Szkolnym Klubie Książki realizowali także działania związane z innowacją pedagogiczną „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas …”.

     Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu obudzenie w dzieciach zapału do książek, sprawienie by czytanie nie było jedynie przykrym obowiązkiem i ograniczało się do obowiązkowych lektur w szkole, ale by stało się potrzebą i pasją.

     Opiekunem Szkolnego Klubu Książki jest bibliotekarka Renata Sikora.

Opracowała: R. Sikora

 

FOTO SZKOLNY KLUB KSIĄŻKI

PROGRAM „PoczytajMy” NA PÓŁMETKU

     W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego programu „PoczytajMy” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu siedem uczennic z klasy VI c, skupionych w kole bibliotecznym pod opieką bibliotekarki Renaty Sikory , przygotowywało zajęcia czytelnicze dla dzieci z Przedszkola nr 15.
Od października do grudnia odbyło się pięć spotkań, w czasie których piątoklasistki czytały dzieciom bajki, baśnie i wiersze. Po lekturze razem z dziećmi bawiły się, rysowały, śpiewały oraz uczyły. Dziewczynki podczas zajęć często korzystały z tablicy interaktywnej, wyświetlały ilustracje do czytanego tekstu, omawiały prezentacje multimedialne do danego tematu spotkania. Dużą popularnością cieszyły się wśród przedszkolaków wyświetlane bajki lub gry i zabawy interaktywne.

     Celami programu było: wspieranie rozwoju dzieci (głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata), budowanie emocjonalnej więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi (młodzi "lektorzy" stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi), kształtowanie nawyku czytania książek oraz promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi.

     Realizacja programu "PoczytajMY" pozwoliła czytającym wolontariuszkom rozwijać umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań oraz pracy w grupie.

Opracowała: R. SIkora

 

FOTO PROGRAM „PoczytajMy” NA PÓŁMETKU

CZYTELNICTWO W GRUDNIU

     W grudniu udostępniono 770 podręczników i materiałów edukacyjnych, bibliotekę szkolną odwiedziło 598 czytelników (uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów), którzy wypożyczyli 599 książek. Z wypożyczalni skorzystało 557 uczniów klas I – VI, którzy wypożyczyli  491 woluminów. Poniżej szczegółowe dane statystyczne dotyczące liczby wypożyczeń  przez poszczególne klasy.czytgrudzien16.jpg

czytgrudzien162

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!