Dla rodziców i uczniów

MISTRZOWIE KODOWANIA DLA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Mistrzowie Kodowania z "dziewiątki" serdecznie zapraszają wszystkich chętnych "młodszych" i "starszych" do zabawy z językiem angielskim, korzystając ze specjalnie do tego stworzonych przez nich gier komputerowych. Najzdolniejsi pogramiści w naszej szkole stworzyli już wiele programów, w tym roku planują podsumować swoją dotychczasową pracę proejktując serię gier, programów i animacji dla kolegów i koleżanek ze szkoły, dzięki którym każdy będzie mógł w przystępny i nietypowy sposób powtórzyć sobie zagadnienia z różnych przedmiotów szkolnych. W styczniu br. bibliotece szkolnej odbyły się prezentacje animiacji przyrodniczych dla uczniów klas IV - VI, a także dla wszystkich odwiedzających naszą szkołę przez telewizor w korytarzu administracyjnym szkoły. Autorami programów do nauki języka angielskiego są:

      Jakub Bociański (klasa VIe)                   Wiktoria Czerniak (klasa Vb)               Krzysztof Kulak (klasa Vb)

2017 04 06 at 23 19 312017 04 06 at 22 30 452017 04 06 at 23 04 44

   Niżej przedstawiamy zegar w wykonaniu Pawła Szalińskiego (klasa Vb), oraz autorska gra  "Bagietkowe Szaleństwo" najmłodszego kodera naszej szkoły Pawła Sperlinga (klasa IVe). Życzymy pozytywnych wrażeń!

 2017 04 06 at 23 08 512017 04 06 at 23 07 36

Opracował: M.Berkowski 

 

CZWARTA ODSŁONA KONKURSU O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

   W dniu 2 marca 2017 r. uczestnicy koła naukowego informatyczno – przyrodniczego oraz uczniowie z klasy 4a wzięli udział w bardzo ciekawej lekcji przyrody. Do szkoły został zaproszony pan Paweł Dolata – ornitolog, działający w Wielkopolskim Towarzystwie Przyrodniczo – Krajoznawczym, którego w szkolnej bibliotece przywitała pani dyrektor Justyna Uciechowska. Przez dwie godziny nasz gość opowiadał dzieciom o ptakach, które możemy spotkać w najbliższej okolicy. Bardzo ciekawą prelekcję poparł pięknymi zdjęciami, które wykonał podczas swoich ornitologicznych wędrówek. Pokazał zdjęcia bocianów, jaskółek, wróbli, kaczek krzyżówek, sikorek, gili i wielu innych skrzydlatych stworzeń. Uczniowie byli bardzo zainteresowani, zadawali wiele pytań. Zobowiązali się powiadamiać p. P. Dolatę, kiedy napotkają jakiegoś ciekawego ptaka. Z pewnością, po tym spotkaniu, uważnej będą obserwować otoczenie podczas wiosennych spacerów. Tematyczną wystawę na tę okoliczność przygotowała p. Renata Sikora. Mogliśmy zobaczyć wszystkie książki o ptakach, które znajdują się w szkolnej bibliotece.


Opracowała: E. Skupińska

 

FOTO CZWARTA ODSŁONA KONKURSU O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

MISTRZOWIE KODOWANIA

   Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

   "Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.   Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa" (źródło:  http://mistrzowiekodowania.pl/programowanie-jako-jezyk-przyszlosci/)

TRZECIA ODSŁONA KONKURSU O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

   Mali Mistrzowie Kodowania, uczestnicy naukowego koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, mieli dużo pracy przed sobą. Ich zadaniem było pokazać w formie krótkich animacji obiegi i procesy zachodzące w przyrodzie, przygotowane przez ich kolegów  z koła przyrodniczego. Nie było to proste zadanie, ale pod czujnym okiem opiekuna pana Marka Berkowskiego powstawały bardzo ciekawe prace. Nad poprawnością merytoryczną czuwała pani Elżbieta Skupińska.

     W dniu 19.01.2017 r. przyszedł czas na promocję w środowisku lokalnym i zaprezentowanie efektów działania koła naukowego. Do biblioteki szkolnej została zaproszona Dyrekcja Szkoły oraz klasy, które oglądały przygotowane prezentacje. Uczestnicy koła, opisywali wykonane przez siebie prace, a publiczność zadawała pytania. Kolejnym krokiem było umieszczenie prezentacji na ekranie telewizora, który znajduje się na holu szkoły, tak aby każdy wchodzący do szkoły mógł je obejrzeć. W lutym zostaną przeprowadzone ankiety wśród oglądających animacje uczniów, ich rodziców i osób wchodzących do szkoły, celem sprawdzenia wydźwięku społeczności szkolnej i lokalnej na zaprezentowane prace.

Opracowała: E. Skupińska

 

FOTO TRZECIA ODSŁONA KONKURSU O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

KONKURS O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

W listopadzie 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, pod Patronem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Razem z nami rywalizuje 156 innych szkół podstawowych z całej Polski. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów, sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz rozwoju przemysłu naftowego i gazowego. Organizatorzy konkursu Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy zakłada też, że w trakcie trwania konkursu będą propagowane nauki matematyczno-przyrodnicze i działania edukacyjne oparte na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy. W szkole działa koło naukowe „Mistrz Kodowania”, które podjęło się tego trudnego zadania. Jego uczestnicy, uczniowie z klas 4-6, zostali zapoznani przez opiekuna pana Marka Berkowskiego z tematyką konkursu. Kolejna grupa uczniów z koła przyrodniczego pod opieką pani Elżbiety Skupińskiej dokonała wyboru zagadnień do realizacji na zajęciach mistrzów kodowania. Jako cel przewodni wybrano obiegi w przyrodzie, procesy ciągłego krążenia w przyrodzie  związków  i  pierwiastków  chemicznych, w tym biogenów (np. węgiel, azot, siarka, tlen) pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska, m.in. między organizmami żywymi i ich siedliskami.

Opracowała: E. Skupińska

 

FOTO KONKURS O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

LEKCJE O IGNACYM ŁUKASIEWICZU W RAMACH KONKURSU O TYTUŁ NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO

   Celem Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, który od listopada 2016 r. trwa w naszej szkole jest, nie tylko badanie otaczającej rzeczywistości, ale też zapoznanie uczniów z sylwetką Ignacego Łukasiewicza i jego działalnością naukową. Cykl lekcji przeprowadzonych przez panią Elżbietę Skupińska, na podstawie opracowanych przez organizatora konkursu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy scenariuszy,  pozwolił uczniom klas 4-6 prześledzić życie i działalność tego wielkiego Polaka, zapoznać się z budową lampy naftowej i znaczeniem wynalazku dla ludzkości. Podczas kolejnych lekcji dzieci wykonywały doświadczenia z gazem i innymi substancjami, badały rozszerzalność cieplną ciał i jej wpływ na nasze życie.

Opracowała: E. Skupińska

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd