EDUKACJA PROZDROWOTNA

 

ffluorryz2017


Działania szkoły w ramach realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” POBIERZ

Skład Zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2017/2017 POBIERZ

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2017/2018 POBIERZ

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016 POBIERZ

Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży POBIERZ

Zdrowy styl życia - prezentacja POBIERZ

SP9 Szkołą Promującą Zdrowie - prezentacja POBIERZ

Poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych POBIERZ

Zasady żywienia POBIERZ

Broszura dla rodziców "Zachowaj równowagę" POBIERZ

Poradnik dla rodziców POBIERZ

http://www.aktywniepozdrowie.pl

http://ankieta.aktywniepozdrowie.pl/index.php

http://szkolanawidelcu.pl/rodzice/jak-zachecic-dziecko-do-zdrowego-jedzenia

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia

http://www.zachowajrownowage.pl/kategoria/dla-rodzicow

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/zdrowe-posilki-do-szkoly-dla-twojego-dziecka,146967.html

http://www.szkolazywienia.inspirander.pl/dziecko/przedszkolak_uczen.html

PIERWSZA POMOC = RATOWANIE ŻYCIA

Pierwsza pomoc to wszystkie czynności, które podejmiemy przed przyjazdem pogotowia ratunkowego włącznie z jego wezwaniem. Przytomność człowiek może stracić wszędzie: w aptece, na ulicy, w sklepie czy kościele. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób znało zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W piątek na lekcji przyrody w klasie  4b odbyły się zajęcia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Instruktażu udzielił kpt. Łukasz Aleksandrzak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Celem lekcji było wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Dzieci na zajęciach utrwalały pojęcia takie jak resuscytacja krążeniowo - oddechowa i pozycja boczna ustalona. Nauczyły się, jak należy sprawdzić przytomność, a także  oddech osoby poszkodowanej i jak prawidłowo wezwać pomoc.  Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach osoby dorosłej oraz niemowlęcia, z którym wielu miało styczność po raz pierwszy.

Serdecznie dziękujemy Panu kpt. Łukaszowi za bardzo cenną i ciekawą lekcję.

Opracowała: M. Młoda

 

FOTO PIERWSZA POMOC = RATOWANIE ŻYCIA

GRY PLANSZOWE - "PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE"

Sięgając po papierosa, nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko możemy wpaść w nałóg. Niewinne branie papierosa, często kończy się tym, że człowiek staje się ofiarą nikotyny. Bez papierosa nie może żyć, normalnie funkcjonować, staje się nerwowy i niecierpliwy.

W naszej szkole, która promuje zdrowy styl życia, bardzo dużo mówi się o szkodliwości tej używki. Realizując programy "Nie pal przy mnie, proszę!, "Palić, nie palić - oto jest pytanie?" oraz "Bieg po zdrowie", systematycznie uświadamiamy uczniów, jak zgubne są skutki tego nałogu. Obecnie przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną konkursu pod hasłem "„Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Tegorocznym zadaniem konkursowym było przygotowanie gry planszowej, propagującej zdrowy styl życia, wolny od nałogu palenia papierosów. Konkurs ten ma na celu przede wszystkim zaangażowanie uczestników do zdobywania wiedzy nt. różnych aspektów palenia papierosów tradycyjnych i inhalowania e-papierosów, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, a także promowanie gry planszowej, jako formy rozrywki na spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami.

Po przeprowadzeniu szkolnego etapu konkursu, w którym uczniowie mieli możliwość rozwijania wyobraźni i kreatywności poprzez realizację autorskich projektów, do etapu powiatowego zakwalifikowała się gra planszowa wykonana przez uczennicę kl. 5d - Malwinę Linkę. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na być może dalsze efekty!

Opracowała: M. Młoda

 

FOTO GRY PLANSZOWE - "PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE"

DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

„Dziś ekologia modne słowo,
                                                                                                Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
                                                                                                Jej strażnikami się ogłaszamy,
                                                                                               Od dziś przyrodzie my pomagamy…”

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnieniem kolejnych błędów. W naszej szkole Dzień Ziemi świętujemy już od 1995 roku. Co rocznie wybierane jest inne hasło przewodnie Światowego Dnia Ziemi. Hasłem tegorocznej kampanii jest walka z zanieczyszczeniami planety plastikowymi odpadami. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

W tym roku już 17 kwietnia wszystkie klasy wzięły udział w obchodach Dnia Ziemi. Uczniowie przyszli ubrani na zielono, każdy starał się przynieść zielone warzywo lub owoc promując równocześnie Witaminowy Zielony Wtorek. Dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające  Ziemię podzieloną na dwie półkule – po jednej stronie nasza planeta radosna, piękna, zadbana a po drugiej smutna, brudna, zniszczona przez człowieka. Najciekawsze prace zostały umieszczone na wystawie szkolnej. We wszystkich klasach zostały również przeprowadzone pogadanki dotyczące ochrony i dbania o naszą planetę Ziemię.

22 kwietnia grupa chętnych uczniów z naszej szkoły weźmie udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi na ostrowskim Rynku. O naszej planecie – Ziemi pamiętamy nie tylko w dniu jej święta, ale każdego dnia.

To, jak wygląda Ziemia, zależy ode mnie i od Ciebie. Jeśli to nie my zaczniemy coś zmieniać, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?

Opracowała: R. Celmer

 

FOTO DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

WARTO ŻYĆ ZDROWO

12 kwietnia 2018 r. uczennice klasy III b – Julia Bęcka, Julia Klamka i Maja Puchalska wzięły udział w XI Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Zdrowiu „Warto żyć zdrowo”, pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich z ostrowskich szkół podstawowych. Głównym celem turnieju było propagowanie zdrowego stylu życia i wiedzy prozdrowotnej, natomiast ocenie podlegały odpowiedzi na pytania z wiedzy o zdrowiu i znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Trzecioklasistki reprezentujące naszą szkołę zdobyły III miejsce. Nasze laureatki wykazały się dużą wiedzą na temat świadomego dbania o zdrowie własne i innych. Konkurs przebiegał w atmosferze zdrowej rywalizacji i był okazją do świetnej zabawy.

Zdrowie jest dla każdego z nas bardzo ważne. Gdy jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze, mamy dobre samopoczucie, nie odczuwamy żadnych dolegliwości i nie musimy się dodatkowo martwić. Niestety, obecnie choroby czyhają na nas niemal wszędzie, dlatego warto wiedzieć, jak dbać o swoje zdrowie, by uniknąć zachorowań co udowodniły uczennice SP9!

Opracowała: B. Czekalska

 

FOTO WARTO ŻYĆ ZDROWO

PRZEPROWADZENIE PROGRAMU ANTYTYTONIOWEGO "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

     W miesiącach styczeń, luty 2018 r. przeprowadzono program profilaktyki antytytoniowej - "Nie pal przy mnie proszę".Adresowany jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Ważne jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym,że przebywanie w jednym pomieszczeniu z kimś kto pali, jest szkodliwe. Dzieci często narażone są na taką sytuację, są więc biernymi palaczami.

     Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej z wykorzystaniem załączników do poradnika, m.in. wierszyka, krzyżówki, układanek, znaczków- "Nie pal przy mnie, proszę".Na początku uporządkowano wiadomości na temat zdrowia- od czego ono zależy? co i dlaczego szkodzi zdrowiu? co robić gdy zdrowie jest zagrożone? Programowi towarzyszy wiewiórka "Wiki"-z "chmurką". To właśnie dla niej dzieci kierowały swoje wypowiedzi na temat zdrowych zachowań, dotyczących m.in. właściwego odżywiania, picia wody, aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, dbałości o higienę osobistą, kontaktu z przyrodą, zabawy i odpoczynku, wizyt kontrolnych u lekarza, radzenia sobie w sytuacjach skaleczenia, przeziębienia. Przekazano ogólne informacje na temat szkodliwości działania dymu tytoniowego na ludzi. Uczniowie chętnie zgłaszali propozycje własnych zachowań w przypadku przebywania wśród osób palących.Jedną z form zapobiegania palenia było rozdanie znaczków z napisem "Nie pal przy mnie, proszę".

     Program został odebrany bardzo pozytywnie. Dzieci czuły się bardzo podbudowane świadomością, że mogą mieć wpływ na zdrowie własne i domowników.

Opracowała: pielęgniarka szkolna M. Pośpiech 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

     W naszej szkole bardzo istotna jest edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci. W minionym tygodniu uczniowie z klas I-III uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji prowadzonej przez pracownika MZK w Ostrowie Wielkopolskim pana Marcina Naskrętskiego.

     Dzieci miały okazję obejrzeć ciekawą prezentację, dzięki której mogły poszerzyć i utrwalić swoją dotychczasową wiedzę na temat bezpieczeństwa. Pan Marcin porozmawiał z najmłodszymi o zachowaniu ostrożności w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Poruszył również temat bezpiecznego zachowania się na przystanku autobusowym oraz w autobusie. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze i omówił sposoby ich unikania. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi i do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, rozwiązywały zagadki. Wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy świetnie bawili się śpiewając wesołą piosenkę o ruchu drogowym.

     W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali odblaski i zobowiązali się przypiąć je do plecaka szkolnego lub kurtki.

Opracowała: K. Szkudlarek

 

FOTO BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BIEG PO ZDROWIE

     Nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym jego celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie (9 - 10 lat). Jest to okres krytyczny dla podejmowania ryzykownych zachowań, takich jak pierwsze kontakty z paleniem tytoniu, a nasila się pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały (m.in. zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakaty), jak również informacje dla rodziców i opiekunów. Szersze grono odbiorców z pewnością zwiększy skuteczność profilaktyki.

Opracowała: M. Młoda

 

FOTO BIEG PO ZDROWIE

RAJD „KULTURALNY OSTRÓW – LALKI”

     Dzięki współpracy między opiekunami Biblioteki i SKKT w naszej szkole, w mroźny poranek w dniu 13 stycznia 2018 r. grupa uczniów z klas trzecich udała się na rajd po Ostrowie. Dzieci spotkały się z opiekunami na ul. Paderewskiego, skąd wszyscy ruszyli w kierunku centrum miasta. Opiekunowie opowiadali o zachodzących zimą zmianach w przyrodzie, uczyli rozpoznawać kierunek północny czy też pokazywali porosty – wskaźniki zanieczyszczeń powietrza. Przy okazji poruszony został problem smogu w naszym mieście. Pierwszy przystanek to Konkatedra, w której mali wędrowcy obejrzeli szopkę bożonarodzeniową i przyjrzeli się ustawionym w niej figurom, zwracając uwagę na ich wielkość i materiał, z którego zostały wykonane. Na ostrowskim rynku obowiązkowo zatrzymali się przy pomniku Stefana Rowińskiego – pierwszego burmistrza miasta w okresie 01.01.1919 - 30.03.1920 r. po odzyskaniu niepodległości. Do Muzeum miasta Ostrowa grupa wjechała nowoczesną windą. A w środku czekała na nich wystawa lalek teatralnych – marionetek. Lalki te przybyły do Ostrowa z Pilzna. Bardzo ciekawie powiedziała o nich pani kustosz. Dzieci zadawały dużo pytań, wszystko je interesowało. Dowiedziały się m.in., że lalki zostały wykonane z matowej porcelany i są bardzo delikatne. Również wystawa stała „W starej kuchni” dostarczyła im wielu wrażeń. Mogli naostrzyć nóż, wyprać na tarze ręcznik czy wyświecić podłogę starą froterką. Następnie mali turyści udali się do Kościoła Św. Antoniego na ul. Raszkowskiej, aby obejrzeć kolejny żłóbek. Tym razem figurki były bardzo małe, ale też podobały się. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w konkursie krajoznawczym i autobusem MZK, trochę zmarznięci, ale zadowoleni, wrócili na osiedle.

                                                                                                    Opracowała: E. Skupińska

 

FOTO RAJD „KULTURALNY OSTRÓW – LALKI”

KONKURS "RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIAM - ZDROWIE WYGRYWAM" ROZSTRZYGNIĘTY

     Do ostatniego piątku mogliśmy na korytarzach naszej szkoły podziwiać prace uczestników konkursu szkolnego zatytułowanego "Racjonalnie się odżywiam - zdrowie wygrywam", który był częścią projektu edukacyjnego "Jedz i żyj zdrowo". Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: klasy IV-VI, których zadaniem było ułożenie hasła promującego zdrowe nawyki odżywiania oraz klasy I-III, które wykonywały prace plastyczne (tzw. zdrowe talerze z produktami, które warto włączać do codziennej diety). Ostatecznie zdecydowano przyznać następujące nagrody:

Kategoria klasy IV-VI:
I miejsce - Olga Włodarczyk kl. IV b
II miejsce - Konrad Sobański kl. V e
III miejsce - Igor Ziółkowski kl. V d

Kategoria klasy I-III:
Nagrodzeni: Marcel Mrowiński kl. I a, Nina Urbaniak kl. 2 a, Magdalena Matuszczak kl. 1 c.

     Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Opracowały: K. Kujawska-Meyer, A. Kędzierska-Cybułka

 

FOTO KONKURS "RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIAM - ZDROWIE WYGRYWAM" ROZSTRZYGNIĘTY

ŻÓŁTY WTOREK WITAMINOWY

     Pierwszy wtorek miesiąca, a jednocześnie pierwszy dzień Nowego 2018 Roku, uczniowie przywitali kolorem żółtym. To już trzeci "Kolorowy Worek Witaminowy". Podstawowym skojarzeniem dla koloru żółtego jest słońce i jego pochodne: blask, promienie, energia, ciepło. Kolejnymi skojarzeniami są kwiaty, cytryny, banany, dojrzale kłosy zbóż. Z żółtej barwy emanują radość i optymizm. Dieta żółta działa antystresowo, ma właściwości pobudzające i rozweselające. Oczyszcza krew i ułatwia trawienie. W diecie żółtej należy wybierać: cytryny, banany, pomarańcze, żółtą paprykę, cebulę, jajka, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, grejpfruty, trochę masła. Drugiego stycznia w całej naszej szkole dominowały żółte elementy ubioru oraz owoce i warzywa tego właśnie koloru. Dzieci nie pominęły nawet kwaśnej cytryny, którą zjadały "z uśmiechem" na twarzach.

Opracowała: M. Młoda

 

FOTO ŻÓŁTY WTOREK WITAMINOWY

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd