INNOWACJE

RAZEM ŚMIELEJ I WESELEJ

     13 grudnia odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Razem śmielej i weselej”, prowadzone przez p. Patrycję Portasiak i p. Monikę Wojtczak, skierowane dla uczniów klas III e oraz III i. Głównymi metodami wykorzystywanymi podczas zajęć były: Metoda Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne oraz metoda muzyczno-ruchowa KLANZA. W ten sposób udało się połączyć zajęcia ruchowe z zabawami mającymi na celu wzmacnianie więzi między dziećmi.

     Od samego powitania działania miały charakter interpersonalny. Po powitaniu nastąpiła seria ćwiczeń w parach. Przy takich ćwiczeniach jak „kanapka” czy „paczka” było mnóstwo radości, uczniowie chichotali i nie chcieli zakończyć ćwiczeń. Przy zabawach muzyczno–ruchowych wesoło tańczyli, starając się jak najlepiej odtworzyć sekwencję prezentowanych ruchów. Najwięcej radości przyniosła dzieciom zabawa z chustą animacyjną „rekin”. Na zakończenie odbyła się relaksacja.

     Wspólne ćwiczenia stanowiły dla uczniów dużą atrakcję i co najważniejsze wesołą zabawę w grupie, stwarzały możliwości twórczego działania oraz pobudzały spontaniczność i aktywność.

Opracowała: M. Wojtczak

 

FOTO RAZEM ŚMIELEJ I WESELEJ

„HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…” – INNOWACJA W „BAŚNIOWEJ ODSŁONIE”…

   „Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce księżniczki zebrały się dobre wróżki ze swą królewną na czele. I gdy, otoczywszy księżniczkę, patrzyły na uśpioną twarzyczkę dzieciny, królowa rzekła…” Tymi słowami rozpoczyna się tekst pt. „Bajka”, którego autorem jest sam H. Sienkiewicz.

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie mieli okazję poznać sylwetkę polskiego noblisty – twórcy powieści „Quo vadis” i lektury szkolnej pod tytułem „W pustyni i w puszczy”. Tym razem „wyruszyli’ w niezwykłą podróż do królestwa magii, w którym najważniejsze jest dobro. Literackie warsztaty rozpoczęła analiza utworu „Bajka”, ale w niecodziennej scenerii. Tego dnia sale lekcyjne zamieniły się w prawdziwe pracownie baśni. Kreatywni piątoklasiści – realizatorzy zadania – zadbali o wszystkie szczegóły. Nie zabrakło ciekawych rekwizytów, oryginalnych pomocy dydaktycznych i przede wszystkim pomysłowych kostiumów. Dzięki temu w poszczególnych grupach pracowały: wróżki, czarownice, kot w butach, a nawet bohater powieści „W pustyni i w puszczy” - Murzyn Kali. Kreatywne działania miały na celu wypracowanie: elementów świata przedstawionego utworu, fantastycznych bohaterów, baśniowych atrybutów, zredagowanie krótkich form użytkowych.

   Uczniowie klas czwartych pozazdrościwszy nieco starszym kolegom artystycznych wyzwań, również postanowili przystąpić do pracy. Pamiętając o tym, że w bieżącym roku szkolnym szczególnie przyświeca nam idea promowania czytelnictwa, dzieci wykonały kolaże przedstawiające bohatera powieści Jana Brzechwy - baśniowego profesora Ambrożego Kleksa. Wizerunki postaci - zdecydowanie odpowiadające opisowi zawartemu w lekturze -przyozdobiły sale lekcyjne.

   W tak niezwyklej atmosferze czas szybko mijał i aż żal było wracać do rzeczywistości. Autorzy innowacji pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas…” zaplanowali jeszcze wiele atrakcyjnych przedsięwzięć, które będą realizowane już niebawem.

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

 

FOTO „HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…” – INNOWACJA W „BAŚNIOWEJ ODSŁONIE”…

"HENRYK SIENKIEWICZ - NOBLISTA BLIŻEJ NAS... – MUZYKA FILMOWA Z EKRANIZACJI TRYLOGII I KRZYŻAKÓW

   Powieściopisarz, nowelista, dziennikarz, publicysta, pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla – H. Sienkiewicz – wielbiony przez pokolenia rodaków za budzenie narodowej tożsamości i ducha narodu. To właśnie jego twórczość stała się inspiracją do opracowania innowacji pedagogicznej realizowanej w bieżącym roku szkolnym w ostrowskiej dziewiątce.

   Uczniowie klas IV – VI – adresaci zadania właśnie wyruszyli w niezwykłą podróż śladami bohaterów powieści polskiego noblisty. Tym razem w trakcie lekcji otwartej, dzieci mogły zgłębić tajniki Muzyki filmowej w ekranizacjach Trylogii i Krzyżaków H. Sienkiewicza. Zajęcia przeprowadzone w klasie VI c, miały na celu rozwijanie zainteresowań młodych ludzi różnymi gatunkami muzyki artystycznej i przybliżenie historii adaptacji filmowych. Wśród odtworzonych utworów pojawiły się m. in.: „Hejnał Jasnogórski” i „Bogurodzica”. Ciekawe materiały dydaktyczne, wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz instrumentów muzycznych – pianina i trąbki, dodatkowo podnosiły atrakcyjność warsztatów.

   Ogromna aktywność uczestników spotkania stanowiła potwierdzenie tego, iż warto podejmować tego typu artystyczne działania. Podróż śladami H. Sienkiewicza cały czas trwa, a przed nami jeszcze wiele zaskakujących działań…

Opracował: R. Kaczorowski

MISTRZOWIE KODOWANIA

   Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

   "Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.   Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa" (źródło:  http://mistrzowiekodowania.pl/programowanie-jako-jezyk-przyszlosci/)

W DZIEWIĄTCE NA SPORTOWO, WESOŁO I ZDROWO - NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ Z PIŁKAMI EDUBALL

     Od grudnia rozpoczęto w naszej szkole  działania związane z innowacją pedagogiczną pt. „ W dziewiątce na sportowo, wesoło i zdrowo- nauka poprzez zabawę z piłkami eduball”. Główną inspiracją do podjęcia decyzji opracowania i wdrożenia innowacji był fakt, iż poziom aktywności ruchowej jest niski, zaś wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z negatywnych skutków, jakie wywołuje brak ruchu w rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci. Ideą przewodnią innowacji jest zastosowanie środka dydaktycznego jakim są piłki Eduball, które przyczyniają się do usprawnienia techniki, tempa, poprawności i rozumienia czytanego tekstu oraz działań matematycznych. Jedną z najefektywniejszych metod nauczania jest  właśnie zastosowanie metody  – nauka poprzez zabawę  z  piłkami. Środkiem dydaktycznym, który został wykorzystany w innowacji są piłki Eduball - zestaw 94 piłek do mini gier zespołowych. Biorąc pod uwagę zainteresowania dzieci aktywnością ruchową oraz atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, dokonano w 2002r. – modyfikacji „tradycyjnych” piłek, umieszczając na ich powierzchniach litery alfabetu, cyfry oraz znaki. Litery, cyfry, znaki oraz kolory umieszczone na piłkach edukacyjnych Eduball umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie we wszystkich dziedzinach wiedzy zawartej nie tylko w podstawach programowych.  

     Dzięki nim i zabawowym formom aktywności ruchowej dziecko na zajęciach zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko ruchowe – zaczyna łączyć aktywność fizyczną z umysłową, wiedzę humanistyczną z wiedzą ścisłą, zamienia abstrakcję w rzeczywistość. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest dobrowolne i skierowane dla wszystkich chętnych uczniów z  klas I-II. 

     Zajęcia w ramach innowacji stwarzają możliwość otwarcia się na potrzeby dziecka, potrzebę nie tylko świetnej zabawy ale również możliwość uspołecznienia i rozwoju intelektualnego.


Opracowały: U. Kupczyk, M. Kupczyk-Kubacka

 

FOTO W DZIEWIĄTCE NA SPORTOWO, WESOŁO I ZDROWO - NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ Z PIŁKAMI EDUBALL

„HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…”

   Pod koniec 2015 r. Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Setna rocznica śmierci polskiego noblisty to odpowiedni czas, aby uczcić pamięć wielkiego patrioty, przywiązanego do tradycyjnych wartości.

   Wspomniane wydarzenie stało się inspiracją do opracowania metodyczno – programowej innowacji pedagogicznej przez zespół nauczycieli: M. Grobelna, M. Gryczka, ks. K. Hojeński, G. Lewandowska, R. Kaczorowski, S. Napieralska, A. Pietrzak, R. Sikora, I. Trelka, K. Winiecka. Przedsięwzięcie pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas…” zakłada promowanie rodzimego dziedzictwa kulturowego, zintensyfikowanie działań mających na celu korelację międzyprzedmiotową, rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych oraz pobudzenie wszechstronnej aktywności i kreatywności uczniów w odniesieniu do obchodów „Roku Sienkiewicza”.

     Innowacja, wpisując się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny, przyczyni się do rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie upowszechniania czytelnictwa, komunikowania się w języku ojczystym, kształtowania postaw społecznych, pozwoli ugruntować wiedzę, zmotywuje uczestników do rozwoju zainteresowań, zwiększy świadomość ekspresji twórczej. Zaproponowane formy pracy przybliżą sylwetkę i twórczość polskiego noblisty.

   Już niebawem uczniowie klas IV – VI wyruszą w podróż śladami bohaterów powieści wielkiego twórcy. Mimo, iż Rok Sienkiewiczowski dobiega końca, nasza wyprawa potrwa aż do maja przyszłego roku.


Opracowały: Sylwia Napieralska i Izabela Trelka

CZYTELNICZE ODWIEDZINY

     W tym roku rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci jest jednym z priorytetowych działań naszej szkoły. W związku z tym grupa uczniów klasy III f uczestniczy w zajęciach koła czytelniczego "PoczytajMY" prowadzonym przez p. Agnieszkę Resler. Zajęcia odbywają się w ramach ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie, którego koordynatorem w naszej szkole jest p.Katarzyna Śliwińska. Trzecioklasiści spotykają się co dwa tygodnie, aby wspólnie ćwiczyć umiejętność pięknego czytania na głos. Pracują nad odpowiednią płynnością, poprawnym tempem czytania i intonacją, które pozwolą lepiej zrozumieć czytany tekst małym słuchaczom. 

     Kolejnym etapem są wizyty w przedszkolach. W czasie spotkań uczniowie czytają przygotowane wcześniej teksty przedszkolakom. Podczas pierwszych wizyt w przedszkolach: nr 15 i nr 9 trzecioklasiści przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom wiersze Jana Brzechwy. Z ogromnym zaangażowaniem, ale też szczyptą tremy, przeczytali utwory: "Na straganie", "Samochwała", "Hipopotam", "Żuraw i Czapla", "Kwoka" i "Leń". Sądząc po zaciekawionych twarzach przedszkolaków podczas słuchania i brawach po przeczytaniu wszystkich wierszy, spotkania były bardzo udane.

     Kolejne sympatyczne wizyty przed nami, przygotowania już trwają.

Opracowały: A. Resler, K. Śliwińska

 

FOTO CZYTELNICZE ODWIEDZINY

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd