SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

mediator

     Szkoła to miejsce, które pozwala uczniom nabywać wiadomości i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych, ale także umożliwia im rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach działań pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym oferta zajęć dodatkowych w SP9 została poszerzona  o cykl spotkań z zakresu edukacji prawnej i mediacji rówieśniczych.

     Warsztaty prowadzone przez panią mecenas Annę Stawicką w pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek miesiąca dla uczniów grupy wiekowej IV – VI mają na celu podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, wzrost umiejętności negocjacji i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach sporów. 

     Tego typu innowacyjna forma zajęć już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ostrowskiej dziewiątki. A w przyszłości z pewnością zaprocentuje właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi. 

                  Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W SP9 MA JUŻ „ROCZEK”

O konfliktach mówiono od zarania dziejów. Ludzie spierali się i spierają w różnych kwestiach i na różnych płaszczyznach. Wiele jest też sposobów radzenia sobie w tego typu sytuacjach. Jednym z nich są mediacje, czyli metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczych w Szkole Podstawowej nr 9 ma już „roczek” i właśnie z tej okazji działający w nim uczniowie, postanowili przygotować krótki montaż słowno – muzyczny, którego głównym celem było przybliżenie zebranym idei „mediowania”. Punktem wyjścia oraz inspiracją całego przedsięwzięcia stał się znany utwór Jana Brzechwy pod tytułem „Na straganie” – obrazujący wszechobecne spory. Dzięki krótkim, wierszowanym formom możliwe stało się omówienie działalności mediatorów w SP9. Całości dopełniły: scenki pantomimiczne, autorska piosenka pod tytułem  „Witajcie w naszej szkole!” oraz prezentacja multimedialna. Wtorkowe spotkanie adresowane do dzieci ze starszej grupy wiekowej pozwoliło zwrócić ich uwagę na problem agresji i konfliktu. Mamy nadzieję, że alternatywne sposoby  rozwiązywania sporów, omówione przez szkolnych mediatorów, w przyszłości zaprocentują właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi.

Opracowała: S. Napieralska, I. Trelka

 

POROZMAWIAJMY O MEDIACJACH... - "V SALON MEDIACJI W SZKOLE"

   Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka – to idea, która towarzyszy mediacjom rówieśniczym. W dobie kryzysu kulturalnego komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów na drodze dobrowolnej i poufnej rozmowy, wydaje się niezwykle istotne.  Zagadnieniu mediacji rówieśniczej i szkolnej poświęcone zostało wtorkowe spotkanie zorganizowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Wielkopolskie Centrum Mediacji. Zebrani w gmachu sądu przy ul. Hejmowskiego, mieli okazję wysłuchać prelekcji osób zaangażowanych w propagowanie rozwiązywania sporów na drodze kompromisu, w tym: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz koordynatorów ds. mediacji w sądach i placówkach oświatowych. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja standardów mediacji szkolnej  i rówieśniczej, opracowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawienie dobrych praktyk w szkołach. „V Salon Mediacji” zakończyła dyskusja na temat dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze szkołami w zakresie mediacji.  Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkołę Podstawową nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali koordynatorzy Centrum Mediacji Rówieśniczych: pani Sylwia Napieralska i pani Izabela Trelka.                          

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

O KONFLIKTACH NA PLANECIE ZIEMIA… - SPOTKANIE MEDIATORÓW

    W ostatnim tygodniu przed feriami mediatorzy z klas IV-VI wzięli udział w kolejnych warsztatach prowadzonych przez panią mecenas Annę Stawicką. Tym razem uczniowie starszej grupy wiekowej doskonalili umiejętność współpracy w zespole i starali się przybliżyć ideę mediacji mieszkańcom odległych planet. Pierwsza część spotkania upłynęła na analizowaniu różnych sytuacji egzystencjalnych i gromadzeniu słownictwa adekwatnie do oblicza konfliktu. Następnie poszczególne zespoły przystąpiły do redagowania listów, których adresatami stali się potencjalni mieszkańcy Marsa, Jowisza i innych planet. W treści swoich wypowiedzi młodzi mediatorzy mieli za zadanie opisać przyczyny konfliktów na Ziemi. Wszystkie prace zostały zaprezentowane przez autorów. Trzeba przyznać, że uczniowie coraz lepiej czują się w rolach szkolnych mediatorów.

Opracowały: S. Napieralska i I. Trelka

 

FOTO O KONFLIKTACH NA PLANECIE ZIEMIA… - SPOTKANIE MEDIATORÓW

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI I EDUKACJA PRAWNA W SP9 PRAWO KONSUMENCKIE

„Kazus”, „konsument”, „reklamacja”, „akt notarialny”, to tylko wybrane pojęcia, które mieli okazje przyswoić uczestnicy wtorkowych zajęć z zakresu edukacji prawnej prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 9 przez mecenas panią Annę Stawicką. Było to kolejne spotkanie z cyklu warsztatów kierowanych do uczniów klas IV – VI. Tym razem wychowankowie ostrowskiej dziewiątki poddali pod dyskusję niezwykle ważne zagadnienia związane z „prawem konsumenckim”. Ponadto poznali zasady formułowania „Umowy zawartej na odległość”, „Umowy poza lokalem przedsiębiorcy”, a także  „Umowy – sprzedaży”. Wnikliwie zostały również przeanalizowane zakupów w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. „Młodzi konsumenci” chętnie wcielali się w role sprzedawcy i kupujących - prezentowali autorskie scenki. W trakcie spotkania okazało się, że dzieci wiedzą, jakie środki ostrożności należy zachować podczas dokonywania zakupów i wykazują niezwykłą świadomość związaną z ich planowaniem.  Współczesny konsument powinien posiadać realną możliwość dokonywania wyboru na rynku. Rzetelna informacja wydaje się tu niezbędna. Uczestnicy warsztatów bez wątpienia usystematyzowali wiedzę na temat prawa konsumenckiego i uzyskali wiele cennych rad. Kolejne spotkania prowadzone przez mecenas panią Annę Stawicką obejmujące mediacje rówieśnicze oraz edukację prawną już w przyszłym miesiącu. Zapraszamy!

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

 

FOTO SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI I EDUKACJA PRAWNA W SP9 PRAWO KONSUMENCKIE

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd