SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

mediator

     Szkoła to miejsce, które pozwala uczniom nabywać wiadomości i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych, ale także umożliwia im rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach działań pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym oferta zajęć dodatkowych w SP9 została poszerzona  o cykl spotkań z zakresu edukacji prawnej i mediacji rówieśniczych.

     Warsztaty prowadzone przez panią mecenas Annę Stawicką w pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek miesiąca dla uczniów grupy wiekowej IV – VI mają na celu podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, wzrost umiejętności negocjacji i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach sporów. 

     Tego typu innowacyjna forma zajęć już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ostrowskiej dziewiątki. A w przyszłości z pewnością zaprocentuje właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi. 

                  Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

   Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka – to idea, która towarzyszy mediacjom rówieśniczym. W dobie kryzysu kulturalnego komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów na drodze dobrowolnej i poufnej rozmowy, wydaje się niezwykle istotne.  Zagadnieniu mediacji rówieśniczej i szkolnej poświęcone zostało wtorkowe spotkanie zorganizowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Wielkopolskie Centrum Mediacji. Zebrani w gmachu sądu przy ul. Hejmowskiego, mieli okazję wysłuchać prelekcji osób zaangażowanych w propagowanie rozwiązywania sporów na drodze kompromisu, w tym: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz koordynatorów ds. mediacji w sądach i placówkach oświatowych. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja standardów mediacji szkolnej  i rówieśniczej, opracowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawienie dobrych praktyk w szkołach. „V Salon Mediacji” zakończyła dyskusja na temat dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze szkołami w zakresie mediacji.  Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkołę Podstawową nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali koordynatorzy Centrum Mediacji Rówieśniczych: pani Sylwia Napieralska i pani Izabela Trelka.                          

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!