SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

mediator

     Szkoła to miejsce, które pozwala uczniom nabywać wiadomości i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych, ale także umożliwia im rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach działań pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym oferta zajęć dodatkowych w SP9 została poszerzona  o cykl spotkań z zakresu edukacji prawnej i mediacji rówieśniczych.

     Warsztaty prowadzone przez panią mecenas Annę Stawicką w pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek miesiąca dla uczniów grupy wiekowej IV – VI mają na celu podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, wzrost umiejętności negocjacji i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach sporów. 

     Tego typu innowacyjna forma zajęć już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ostrowskiej dziewiątki. A w przyszłości z pewnością zaprocentuje właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi. 

                  Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

O konfliktach mówiono od zarania dziejów. Ludzie spierali się i spierają w różnych kwestiach i na różnych płaszczyznach. Wiele jest też sposobów radzenia sobie w tego typu sytuacjach. Jednym z nich są mediacje, czyli metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczych w Szkole Podstawowej nr 9 ma już „roczek” i właśnie z tej okazji działający w nim uczniowie, postanowili przygotować krótki montaż słowno – muzyczny, którego głównym celem było przybliżenie zebranym idei „mediowania”. Punktem wyjścia oraz inspiracją całego przedsięwzięcia stał się znany utwór Jana Brzechwy pod tytułem „Na straganie” – obrazujący wszechobecne spory. Dzięki krótkim, wierszowanym formom możliwe stało się omówienie działalności mediatorów w SP9. Całości dopełniły: scenki pantomimiczne, autorska piosenka pod tytułem  „Witajcie w naszej szkole!” oraz prezentacja multimedialna. Wtorkowe spotkanie adresowane do dzieci ze starszej grupy wiekowej pozwoliło zwrócić ich uwagę na problem agresji i konfliktu. Mamy nadzieję, że alternatywne sposoby  rozwiązywania sporów, omówione przez szkolnych mediatorów, w przyszłości zaprocentują właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi.

Opracowała: S. Napieralska, I. Trelka

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!