MAŁA SZKOŁA MEDIALNA

 

MSM 11mmm

W roku szkolnym 2017/2018 powstała w naszej szkole Mała Szkoła Medialna. Jest to działanie innowacyjne i wyjątkowe. W ramach MSM prowadzone są warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, programistyczne. Absolutną nowością jest powstanie telewizji szkolnej, w której nasi uczniowie odgrywają role reporterów.

Uczestnicy MSM samodzielnie wykonują dokumentację fotograficzną i nagrywają reportaże filmowe z uroczystości szkolnych, przeprowadzają wywiady z odwiedzającymi szkołę gośćmi, tworzą animacje poklatkowe oraz zgłębiają tajniki edycji filmów i zdjęć. Biorą również udział w warsztatach programistycznych.

Warsztaty są prowadzone w nowoczesnej sali multimedialnej, w której od września uczniowie klas IV-VI pracują podczas lekcji informatyki. Sala wyposażona jest w nowe meble, 17 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, 65 calowy monitor interaktywny, a także roboty do nauki programowania - 10 Ozobotów i 2 Photony.

W roku szkolnym 2018/2019 salę multimedialną wyposażono także o profesjonalny sprzęt: wysokiej jakości kamerę, dwie lustrzanki fotograficzne z obiektywami, drukarkę do zdjęć, gimbal do kamery, statywy, mobilne studio nagraniowe z oświetleniem studyjnym, recorder dźwięku, mikrofon oraz oprogramowanie do edycji filmów.

Tę wspaniałą salę multimedialną mogliśmy wyposażyć częściowo dzięki funduszom z czerwcowego Festynu Szkolnego oraz wygranej w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim, za co serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, Uczniom i Sponsorom, którzy wsparli to przedsięwzięcie.

Liczymy, że powstanie „Małej Szkoły Medialnej” stworzyło warunki do rozwijania zainteresowań dzieci nowoczesnymi technologiami.

A. Resler, K. Śliwińska, M. Berkowski

MAŁA SZKOŁA MEDIALNA

I ŚWIĄTECZNA OLIMPIADA TECHNOLOGICZNA

W naszej szkole od kilku dni można poczuć świąteczną atmosferę. W tym wyjątkowym czasie Mała Szkoła Medialna zrealizowała kolejne duże przedsięwzięcie - Świąteczną Olimpiadę Technologiczną.

Konkurs o zasięgu międzyszkolnym rozpoczął się od powitania przez panią Justynę Uciechowską - Dyrektora naszej szkoły. Następnie koordynatorzy wyjaśnili zasady olimpiady. Do udziału zgłosiły się trzyosobowe drużyny z sześciu ostrowskich szkół podstawowych - SP5, SP6, SP7, SP11, SP13, SP14. Każda z nich musiała wykonać cztery punktowane zadania, a także odwiedzić stoiska z technologicznymi atrakcjami. Uczestnicy mieli okazję zaprogramować trasy dla robotów Photon i Ozobot, zagrać w grę z wykorzystaniem okularów VR, zapoznać się z rzeczywistością rozszerzoną w aplikacji Quiver, czy zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. Za niektóre aktywności drużyny otrzymywały kody QR niezbędne do wykonania zadania finałowego w aplikacji Actionbound. Podsumowaniem wszystkich działań był quiz na platformie Kahoot!, który obejmował zagadnienia związane z tematem olimpiady.

Wszystkie drużyny rewelacyjnie poradziły sobie z zaproponowanymi zadaniami. Ostatecznie, po podliczeniu punktacji, wyłoniono 3 zwycięskie drużyny.

Laureatami zostali:

Maksymilian Zwierz, Sebastian Pokładek, Jan Szydłowski (SP7) - I miejsce

Wiktoria Właśniak, Maja Maryniaczyk, Oliwia Panowicz (SP6) - II miejsce

Mateusz Świtała, Dawid Lamek, Piotr Kałużny (SP11) - III miejsce

Nasza szkoła nie brała udziału w etapie międzyszkolnym. Wśród uczniów klas 7 wyłoniono natomiast laureatów etapu szkolnego, którymi zostali: Eryk Marcinkowski, Jakub Pietrzak i Remigiusz Zalewski (7b).

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród: Radzie Rodziców naszej szkoły oraz firmom "All For You" i "Moje Bambino". Koordynatorami olimpiady były: p. Katarzyna Śliwińska i p. Agnieszka Resler. 

Kolejna świąteczna olimpiada już za rok. Do zobaczenia!

Zdjęcia z tego wydarzenia wykonały uczennice Małej Szkoły Medialnej: Julia Maleszka i Weronika Zielezińska. Fotoreportaż można zobaczyć TUTAJ.

Operatorem kamery w tym dniu był Remigiusz Zalewski.

Opracowała: A. Resler

XV WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

11 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XV Warsztaty Dziennikarskie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 5b Marta Mrowińska, Olga Włodarczyk, Julia Ruda wraz z opiekunem Moniką Migaj. Tegoroczne warsztaty, w których uczestniczyli ostrowscy genealodzy nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród zaproszonych gości byli: pani Grażyna Karolek regionalistka, sekretarz Zarządu  Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, pan  Marian Nowak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i redaktor naczelny ,,Rocznika OTG” oraz pan Edmund Radziszewski, historyk, regionalista autor wielu publikacji o tematyce historycznej. ,,Powstańcy wielkopolscy przykładem bohaterów walczących o niepodległość w naszym regionie”, takie hasło przyświecało spotkaniu adeptów dziennikarstwa. W pierwszej części warsztatów uczestnicy poznali mechanizmy tworzenia drzewa genealogicznego, rolę genealogii w tworzeniu tekstów historycznych  a także usłyszeli opowieść historyka o wydarzeniach, które zdominowały Powstanie Wielkopolskie. Młodzi dziennikarze dowiedzieli się również o Mertce i Ratajczaku  pierwszych  poległych  powstańcach wielkopolski. W drugiej części spotkania uczniowie wspólnie  tworzyli wywiad z ostrowskimi genealogami, którzy wskazali rolę źródeł historycznych w tworzeniu tekstów historycznych. Uczennice z naszej szkoły dzięki warsztatom dziennikarskim udoskonaliły technikę wywiadu a przede wszystkim poznały umiejętność pisania artykułu historycznego. Wiedza, którą zdobyły pozwoliła im innym okiem  spojrzeć na wydarzenia historyczne, które miały miejsce w najbliższej okolicy. Spotkanie z  niezwykłymi gośćmi, pasjonatami  potwierdziły słowa Tytusa Liwiusza, że historia jest nauczycielką życia.

Opracowała: M. Migaj

 

FOTO XV WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

I WYDANIE "GAZETKI MEDIALNEJ"

W bieżącym roku szkolnym Mała Szkoła Medialna rozszerzyła swoją działalność. Dzięki pozyskanemu w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego sprzętowi, m. in. profesjonalnym drukarkom, uczniowie zainteresowani dziennikarstwem zredagowali i opublikowali I wydanie "Gazetki Medialnej". 

"Gazetka Medialna" to kolejna innowacja w naszej szkole. Ma na celu przede wszystkim rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań i zdolności dziennikarskich, rozwój poczucia estetyki i umiejętności planowania pracy oraz udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem z uwzględnieniem zasad ortograficznych, stylistycznych i gramatycznych.

Innowacja polega na realizacji projektu Junior Media. Jest to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. Junior Media to internetowa platforma do tworzenia gazet. To prosty system, który krok po kroku poprowadzi uczniów przez proces powstawania gazety. Chętni uczniowie klas 4-7 wezmą udział w zajęciach dodatkowych, podczas których dowiedzą się jak poprawnie redagować artykuły do gazetki. Gotowe artykuły nauczą się wstawiać do aplikacji online. Efektem działań będzie zredagowanie, wydrukowanie i rozprowadzenie wśród uczniów czterech wydań „Gazetki Medialnej”. 

W składzie redakcji pierwszego (jesiennego) numeru gazetki znaleźli się: Marta Mrowińska (5b), Olga Włodarczyk (5b), Wiktoria Czerniak (7b), Zuzanna WIśniewska (7a), Klaudia Urbaniak (7a), Zuzanna Skraburska (4e), Dionizy Galewski (7a), Kinga Kaźmierczak (5b), Aleksandra Bury - Przybylska (4c).

Pomysł gazetki szkolnej okazał się "strzałem w dziesiątkę". Podczas dwóch dni sprzedaży rozprowadzono niemal 80 egzemplarzy. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na zakup tonera do drukarki, aby umożliwić kontynuację projektu w kolejnym roku szkolnym.

Rozpoczynają się już prace nad zimowym wydaniem gazetki, który będzie sprzedawany tuż przed przerwą świąteczną. Z pewnością znajdzie się w nim wiele ciekawych informacji. Już dziś zachęcamy do zakupu! :)

Opracowała: A. Resler

 

FOTO I WYDANIE "GAZETKI MEDIALNEJ"

HAŁAS W SZKOLE - SONDA

Najmłodsi adepci Małej Szkoły Medialnej przygotowali sondę, podczas której rozmawiali z uczniami naszej szkoły na temat hałasu oraz jego wpływu na samopoczucie uczniów. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem! :)

Opracowała: K. Śliwińska

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE PROWADZONE W RAMACH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH

Kreatywna, pełna pasji, ambitna, obiektywna…, to tylko niektóre z cech dziennikarki Kariny – bohaterki warsztatów dziennikarskich -  prowadzonych w bieżącym roku szkolnym. Adresatami cyklu zajęć są uczniowie klas piątych.

Wzbogacanie życia kulturalnego, wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego  dzieci, to jedno z ważniejszych zadań współczesnej szkoły. Forma proponowanych zajęć rozwijających uzdolnienia umożliwia ich realizację. Do tej pory młode adeptki sztuki dziennikarskiej poznały już rodzaje mediów i gatunki wypowiedzi w prasie. Ponadto selekcjonowały informacje, dokonywały celowych zabiegów z zakresu korekty tekstów, bogaciły słownictwo, a także doskonaliły dykcję i artykulację.

W trakcie jednego z projektów uczennice klas piątych stworzyły sylwetkę idealnej dziennikarki. Zadbały przy tym o najdrobniejsze szczegóły – zarówno w kwestii wyglądu, jak i cech charakteru oraz usposobienia. Oczywiście nie pominęły tego, co najważniejsze, czyli podstawowych zasad etyki dziennikarskiej.  W trakcie pracy warsztatowej piątoklasistki wykazały się niesamowitą ekspresją twórczą i udowodniły, że potrafią współpracować w grupie. Cotygodniowe spotkania zaplanowane w ramach zajęć rozwijających dowodzą temu, że to znakomita alternatywa spędzania czasu wolnego, dzięki której uczniowie doskonalą umiejętności, poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowania.

                                                                                                   Opracowała: S. Napieralska

 

FOTO WARSZTATY DZIENNIKARSKIE PROWADZONE W RAMACH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH

KODERZY Z NASZEJ SZKOŁY ZDOBYLI PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE PROGRAMOWANIA!

Maksymilian Sikora oraz Mateusz Trzmiel (uczniowie klasy 6b) zdobyli I miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie Scratch organizowanym w Szkole Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim. W zmaganaich informatycznych udział wzięło siedem dwu- i trzyosobowych zespołów z ostrowskich szkół podstawowych. Konkurs składał się z dwóch różnych, ściśle programistycznych etapów. Pierwszym z nich było tzw. "debugowanie", czyli znajdowanie błędów w kodzie, nastepnie poprawianie go w ten sposób, aby uzyskać porzadany efekt działania programu. Wszyscy uczestnicy otrzymali trzy projekty, do których musieli wykonać konkretne zadania. Drugi półtoragodzinny blok konkursu "Freestyle" to tworzenie programu edukacyjnego z 10 losowo wybranych bloczków Scratcha. Zadanie to wymagało kreaywnośći, pomysłowości, ale także wytrwałości w dążeniu do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. W tej kategorii nasi Koderzy spisali się wzorowo wykonując program do nauki rozwiązywania działań arytmetycznych! I to oni w obu kategoriach okazali się najlepsi!

Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla uczestników słodką niespodziankę jaką był tort "Scratch". Maksymilian i Mateusz wrócili do szkoły z pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia zachęcą jeszcze bardziej młodzież do nauki programowania. Warto zaznaczyć, że konkurs odbywał się okresie trwania Europejskiego Tygodnia Kodowania "Meet and Code", podczas którego w wielu krajach odbywają się inicjatywy mające na celu promowanie nauki kodowania komputerowego. Dziękujemy Organizatorom za przeprowadzenie konkursu i jeszcze raz gratulujemy zwycięcom!

Opracował: M. Berkowski

 

FOTO KODERZY Z NASZEJ SZKOŁY ZDOBYLI PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE PROGRAMOWANIA!

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA W NASZEJ SZKOLE

Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa zapoczątkowana w 2013 r. przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej współpracujących z Komisją Europejską. Akcja realizowana jest przez wolontariuszy w całej Europie i ma na celu szeroko rozumianą promocję programowania. W tym roku Code Week trwał od 6 do 21 października.

Nasza szkoła już po raz drugi zgłosiła swoje działania do organizatorów tego wydarzenia. W ciągu dwóch tygodni wszyscy uczniowie klas 4-7 podczas zajęć z informatyki wykonywali zadania związane z nauką programowania. Poza programowaniem w języku Scratch, kodowaniem na stronie studio.code.org, czy poznaniem podstaw programowania tekstowego za pomocą gry Code Monkey, nie zabrakło również pracy z robotami. Ozoboty i Photony jak zawsze sprawiły uczniom wiele radości i satysfakcji z wykonanych ćwiczeń. Uczniowie klas szóstych spróbowali swoich sił w programowaniu Ozobotow za pomocą aplikacji Ozoblockly. Choć okazało się to niełatwe, szóstoklasiści nie poddawali się i wytrwale dążyli do osiągnięcia założonych celów.

Code Week w naszej szkole został zgłoszony jako jedna z pierwszych 1000 pierwszych inicjatyw w Polsce, dzięki czemu po raz kolejny otrzymamy pakiet gier karcianych Cody Roby do nauki programowania dla najmłodszych, sfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W erze cyfrowej program nauczania informatyki powinien obejmować podstawy kodowania oraz rozwój kluczowych kompetencji związanych z myśleniem obliczeniowym, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i umiejętności analityczne. Nauka kodowania może pomóc uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego wszelkie inicjatywy związane z promowaniem nauki kodowania są dobrą okazją do pokazania, jak ważna jest to umiejętność w nowoczesnym świecie.

Opracowała: A. Resler

 

FOTO EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA W NASZEJ SZKOLE

SKRÓT Z OTWARCIA SALI FITNESS

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości otwarcia sali fitness w naszej szkole. Film zrealizowany przez uczniów z Małej Szkoły Medialnej - Wiktorię Czerniak, Remigiusza Zalewskiego i Jana Janiaka (kl. 7b).

Opracowała: K. Śliwińska

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!