ŚWIETLICA

ARTYSTYCZNY PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY

     Za nami kolejny miesiąc twórczych zajęć w świetlicy szkolnej. Październik zaczęliśmy tworzeniem pięknych witraży z motywem liścia. Dzięki nim świetlica stała się jeszcze bardziej kolorowa. Nasi uczniowie wykazali się również kreatywnością, malując za pomocą wosku i farb wakacyjne wspomnienia. Dzieci były zachwycone tą formą pracy plastycznej, co chwile przybywali nowi uczniowie chcący malować razem z nami. Na zakończenie października postanowiliśmy stworzyć prace plastyczne za pomocą pasteli. Dzieci malowały jesienny krajobraz oraz postać Pani Jesień. Kolejny raz pokazaliśmy, że jesień może być ciepła i kolorowa.

     Wszystkie prace barwnie udekorowały naszą świetlicową gazetkę. Dzieła naszych utalentowanych uczniów można zobaczyć również w galerii zdjęć.

Opracowała: E. Zarębska-Bączyk

TANIEC ZE WSTĄŻKĄ W ŚWIETLICY

     W świetlicy szkolnej w wyznaczone dni odbywają się cyklicznie zajęcia „Gimnastyka artystyczna - taniec ze wstążką”. Sprawiają one wiele radości dzieciom oraz wywołują uśmiech na ich twarzach.

  Celem naszych zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa, poznanie kroków tanecznych oraz rozwijanie umiejętności poruszanie się w rytmie muzyki. Uczniowie rozwijają swoją pomysłowość dzięki wykorzystywaniu wstążki w ćwiczeniach. Doskonalą umiejętność pracy w grupie, a także kształtują koordynację ruchową i orientację przestrzenną.

     Za względu na duże zainteresowanie zajęciami uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły. Każdy zespół będzie uczęszczał na zajęcia co drugi tydzień:

     I grupa - klasy: Ia, Ib, IIb, IIe – wtorki: 15.11.2016r, 29.11.2016, 13.12.2016r, 03.01.2017r, itd.

     II grupa - klasy: IIa, IIc, IIIg, IIIh – czwartki: 10.11.2016r, 24.11.2016r, 08.12.2016r, 22.12.2016r, 12.01.2017r, itd.

     Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Opracowała: K. Michaś

Gość w świetlicy - strażak

     25.10.2016 r. w ramach akcji „Gość w świetlicy” grupę świetlicową odwiedził asp. Marcin Urban na co dzień pracujący w Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Podzielił się on z nami swoją pasją do zawodu, którą przejawiał już od najmłodszych lat oraz wiedzą niezbędną w pracy strażaka. Pan Marcin zaczarował dzieci opowieściami o trudnych akcjach i zasadach pracy straży pożarnej, czym wzbudził ich ogromne zainteresowanie. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć sprzęt przyniesiony przez gościa. 

     Mamy nadzieję, że wizyta strażaka przybliżyła dzieciom choć trochę specyfikę tego zawodu. Kto wie, być może w przyszłości któryś z wychowanków świetlicy również zostanie strażakiem. 

     Dziękujemy za mile spędzony czas.

Opracowali: S. Larek, K. Michaś, P. Talaga

Zajęcia czytelnicze w świetlicy

     Upowszechnianie czytelnictwa w świetlicy praktykujemy codziennie. Czytamy bajki, baśnie i opowiadania należące do kanonu literatury dziecięcej. Dodatkowe zajęcia czytelnicze pod kierunkiem p. Małgorzaty Urban prowadzone są w każdy piątek oraz cykliczne w czwartki. Zapraszam i zachęcam do przeniesienia się w cudowny świat fantazji i wyobraźni wypływający z czytanych książek.

     W związku z XV rocznicą nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II w dniach 19, 20 i 21 października dzieci ze świetlicy odwiedziły bibliotekę szkolną, aby obejrzeć wystawę książek o Ojcu Świętym. Uczniowie z zaciekawieniem przeglądali publikacje i czytali wybrane fragmenty dotyczące życia papieża. Następnie wysłuchali czytanego przez nauczyciela tekstu zatytułowanego „Wędrówki chłopca z Wadowic”. Dzięki tej wystawie dzieci przybliżyły sobie jeszcze bardziej postać patrona szkoły oraz zauważyły jak wiele wydawnictw na temat osoby i pontyfikatu Jana Pawła II znajduję się w naszej bibliotece.

Opracowała: M. Urban

„Spotkanie w bibliotece z…”

     20 października, w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", odbyło się kolejne "Spotkanie w bibliotece z ...". Tym razem w naszej czytelni gościliśmy pana Pawła Talagę, który z zawodu jest ratownikiem medycznym. Uczestnikami czytelniczego spotkania były dzieci ze świetlicy szkolnej oraz członkowie Szkolnego Klubu Książki.

     Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania przez pana Pawła opowiadania „Martynka spadła z roweru”. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali o niebezpiecznej przygodzie, która zakończyła się pobytem dziewczynki w szpitalu. Opowiadanie było przyczynkiem do poruszenia tematu pierwszej pomocy oraz zasad postępowania na miejscu nagłego wypadku . Dzieci dowiedziały się co to jest pierwsza pomoc, jaki jest jej zakres i organizacja. Pan Talaga omówił i zaprezentował czynności wykonywane w celu ratowania osoby poszkodowanej. Uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących zawodu ratownika medycznego oraz różnych niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia i życia. 

     Jednak najwięcej emocji wśród uczniów wzbudziły ćwiczenia praktyczne z fantomem. Chętni trenowali z zapałem poszczególne fazy akcji ratunkowej, aby swoje umiejętności móc wykorzystać w nagłej potrzebie. 

     Na zakończenie były podziękowania za ciekawe i pouczające zajęcia oraz życzenia z okazji niedawno obchodzonego Dnia Ratownictwa Medycznego.

Opracowała: R. Sikora

Świetlica szkolna naszym drugim domem…

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. W roku szkolnym 2016/2017 wychowawcami świetlicy szkolnej są: E. Zarębska-Bączyk, R. Kaczorowski, M. Kupczyk-Kubacka, S. Larek, M. Ligęza, J. Marcinczak, K. Michaś, K. Motyl, P. Talaga, M. Urban.

     Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, matematyczne, gry i zabawy stolikowe oraz gimnastyka artystyczna. Nasi uczniowie biorą również udział w cyklicznych zajęciach kulinarnych, Klubie Młodego Europejczyka, gimnastyce porannej czy też szeregu zabaw tematycznych.

     Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery na pobliskie ogródki działkowe, czy też boisko sportowe Orlik przy "Kozim Borku".

Przygotowały: S. Larek, J. Marcińczak, K. Michaś

Wielkie wydarzenie w świetlicy

     W pierwszy czwartek października br. w świetlicy szkolnej doszło do niecodziennego wydarzenia: „Ślubowania na Świetliczaka”. W tym dniu uczniowie klas pierwszych stali się prawomocnymi członkami świetlicowej gromady. Na uroczystość, oprócz najważniejszych 25 kandydatów na Świetliczaków, zaproszeni zostali również przedstawiciele kadry pedagogicznej, panie: dyrektor Justyna Uciechowska, wicedyrektor Maria Gryczka, Martyna Ligęza, Katarzyna Motyl, Renata Sikora i Halina Bąkowska. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Sylwia Larek, Kinga Michaś i Paweł Talaga.

     Kandydaci, przed dołączeniem do świetlicowej braci, poddani zostali czterem próbom: wiedzy, smaku, zabawy i wygimnastykowania języka, które przeszli śpiewająco. W czasie ich pokonywania było wiele śmiechu i radości. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wielką sprawnością fizyczną, inteligencją i sprytem. Ostatnim egzaminem dla kandydatów było wykonanie portretów obecnych pań dyrektor. Sądząc po uśmiechach, oba portrety spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.

     Po części rozrywkowej przyszedł czas na część oficjalną. Pierwszoklasiści po odczytaniu „Roty Świetliczaka” i dotknięciu ramion wielką czerwoną kredką zostali pasowani na Świetliczaka. Na pamiątkę każdy z nich otrzymał dyplom i odcisnął dłoń na swoim akcie ślubowania.

Rota Świetliczaka

Ja Świetliczak,
Od dziś świecący przykładem,
Ślubuję:
Być dobrym na co dzień i od święta;
O dobrym zachowaniu zawsze pamiętać;
Szanować gry i zabawki;
Zjadać całe obiadki;
Pań słuchać;
Zgodnie się bawić;
Nie psocić;
Nie hałasować;
Innymi się opiekować.

Opracowali: K. Michaś, S. Larek, P. Talaga

„Spotkanie w bibliotece z ...”

     Projekt „Spotkanie w bibliotece z ...” zainaugurowany. Ta czytelnicza akcja odbywająca się w naszej czytelni kontynuowana jest już od trzech lat. Pierwszym gościem w tym roku szkolnym był pan Robert Kaczorowski, muzyk i dyrygent Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej.

     Podczas zorganizowanego spotkania literacki świat opowieści przeniknęły akordy i nuty. To zestawienie doskonale korespondowało z obchodzonym w ostatnim czasie Międzynarodowym Dniem Muzyki.

     Tegoroczne działania otworzyła pani dyrektor Justyna Uciechowska. Następnie dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe wysłuchały odczytanej opowieści o niesfornych instrumentach tworzących orkiestrę koncertową. Ponadto nasz gość przygotował dla wszystkich uczestników niespodziankę. Zaprezentował dzieciom sposób gry na flecie, trąbce, gitarze i pianinie. Później każdy mógł spróbować swoich sił, grając na wybranych instrumentach. Nie obyło się bez śpiewów i zabaw muzycznych.

     Na zakończenie dzieci serdecznie podziękowały miłemu gościowi za ciekawą lekcję. Organizatorkami czytelniczego spotkania były bibliotekarki pani Renata Sikora i Maria Grobelna oraz nauczycielka języka polskiego pani Karolina Winiecka.

     „Spotkanie w bibliotece z ...” to cykliczne działanie, w którym uczestniczą osoby reprezentujące różne zawody i mające ciekawe zainteresowania. Szkolną bibliotekę odwiedzają goście, którzy czytają dzieciom różne utwory poetyckie i prozatorskie. Akcja organizowana jest w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Opracowała: K. Winiecka

Zajęcia plastyczno-techniczne w świetlicy szkolnej

     Jesień wcale nie musi być szara i nudna. Świetlicowa załoga dba o to, aby była ona jak najbardziej kolorowa dla naszych pociech. W październiku rozpoczęły się nowe zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których wykonywaliśmy m.in. ordery uśmiechu z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Zdążyliśmy również wykorzystać pierwsze jesienne liście do wykonania kwiatów na patyku, a w ostatnich naszych pracach, pozostając nadal w tematyce obecnej pory roku, za pomocą stempli z jabłek malowaliśmy kolorowe drzewa.

     Piękne dzieła naszych utalentowanych uczniów można zobaczyć w galerii zdjęć.

     Nie możemy doczekać się kolejnych tygodni i nowych twórczych pomysłów.

Opracowała: E. Zarębska-Bączyk

Dzień Głośnego Czytania w SP9

     W czwartkowy poranek uczniowie ostrowskiej dziewiątki oprócz niezbędnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, spakowali do plecaków swoje ulubione książki. A wszystko po to, by wspólnie celebrować Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który już od 15 lat obchodzony jest właśnie 29 września. 

     To dzień, w którym czytają wszyscy – dzieci, rodzice i dziadkowie. Uczniowie klas IV – VI już od kilku dni przygotowywali się do zajęć, w trakcie których mieli możliwość głośnego przeczytania wybranych fragmentów swych ukochanych książek i podzielić się refleksjami na temat „osobistej przygody z czytaniem”.

     Także biblioteka szkolna gościła dzisiaj wszystkich uczniów klas I - III, w celu popularyzowania twórczości Janiny Porazińskiej. Pierwszoklasiści poznali historię „Agaty, która nogą zamiata”, uczniowie klas drugich usłyszeli o przygodach „Szewczyka Dratewki", a trzecioklasiści wysłuchali kilku bajek o zwierzętach z tomu „Zuchwały strzyżyk". Teksty te zostały zaprezentowane przez zaproszonych gości: panią Justynę Uciechowską - dyrektora naszej szkoły, wicedyrektorów szkoły – panie: Iwonę Wojciechowską i Marię Gryczkę, a także panią Mirosławę Kordon- pracownika obsługi naszej szkoły oraz panie bibliotekarki: Renatę Sikorę i Marię Grobelną. Wspólnie z nami Dzień Głośnego Czytania celebrowali: pani Krystyna Pichet – Kierownik Referatu Oświaty oraz Przewodniczący Rady Rodziców – pan Hubert Kłopocki. Spotkanie stało się doskonałą okazją do zainaugurowania kampanii pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom".

     Świetlica szkolna również przyłączyła się do obchodów tego święta. Dzień ten był wspaniałą okazją do wprowadzenia uczniów w magiczny świat bajek, baśni i opowiadań. Uczniowie starszych klas czytali młodszym kolegom wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, natomiast wychowawcy świetlicy czytali wybrany fragment „Małego Księcia”. Akcja cieszyła się dużą popularnością zarówno wśród czytających jak i słuchaczy. Zważywszy na jej wszechstronne korzyści, będzie kontynuowana w kolejnych latach.  Czytanie dzieciom na głos stymuluje ich rozwój oraz wzbogaca słownictwo. Dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać, rozwija też zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania. Tak spędzony czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązywać problemy.

    Podobne przedsięwzięcia utwierdzają nas w przekonaniu, iż wśród wielu obowiązków warto poświęcić chwilę na pielęgnowanie mądrego nawyku i potrzeby codziennej lektury, gdyż prawdziwym kluczem do wiedzy jest właśnie czytanie. Pamiętajmy o tym!

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka, R. Sikora, M. Kupczyk - Kubacka

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd