szkoła na czasiefd

TO:

Dyrektor: Justyna Uciechowska
Wicedyrektorzy: Maria Gryczka, Iwona WojciechowskA

685 uczniów w 30 oddziałach,
65 wysoko wykwalifikowanych, przyjaznych uczniom nauczycieli,
18 pracowników niepedagogicznych,
pielęgniarka szkolna,
• znakomicie wyposażone sale lekcyjne - w każdej sali komputer, rzutnik i ekran,
3 pracownie komputerowe - 2 stacjonarne i mobilna (tablety), wyposażone monitor interaktywnyOzoboty i Photony - roboty do nauki programowania,
• sale z tablicami interaktywnymi, wizualizerem i pilotami do testów,
• nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz salą do zajęć fitness i siłownią i komfortowym zapleczem socjalnym,
• 2 mniejsze sale gimnastyczne, sala gimnastyki korekcyjnej, boisko wielofunkcyjne,
• kolorowy plac zabaw,
biblioteka z czytelnią multimedialną,
Izba Patrona,
świetlica,
kuchnia i stołówka,
szafki na odzież i przybory szkolne dla każdego ucznia,
internetowy dziennik lekcyjny.


Teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej. Rozwijają tam swoje zdolności, biorąc udział m.in. w zajęciach teatralnych, komputerowych, plastyczno - technicznych, umuzykalniających i ruchowych. Mogą także odrobić prace domowe. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

Od wielu lat działa w szkole świetlica socjoterapeutyczna. Dzieci otoczone fachową opieką, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rekreacyjnych oraz odrabiają zadania domowe.

W szkolnej stołówce można zjeść smaczny i zdrowy dwudaniowy obiad.

W roku 2015 SP9 uzyskała wojewódzki certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W ramach dbałości o zdrowie społeczności szkolnej inicjuje się i realizuje wiele przedsięwzięć prozdrowotnych. Są to m.in. zajęcia, spotkania, konkursy i imprezy. Od roku szkolnego 2009/2010 placówka uczestniczy w rządowym programie „Owoce, warzywa i mleko szkole w szkole”.

W szkole kładzie się duży nacisk na rozwijanie uzdolnień i pasji sportowych. Znakomicie funkcjonują oddziały sportowe o profilu „piłka ręczna” - dla chłopców oraz „koszykówka” dla dziewcząt. Sportowcy z UKS SZCZYPIORNIAK i UKS DZIEWIĄTKA odnoszą wiele sukcesów rejonowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi wykorzystanie nowoczesnego sprzętu. Szkoła dysponuje piłkami EDUBAL. Sala gimnastyki korekcyjnej wyposażona jest w atrakcyjny sprzęt zakupiony w ramach programu „Radosna szkoła”.

W SP 9 realizuje się wiele przedsięwzięć prozdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną. Są to programy ogólnopolskie i lokalne, m.in.: "Pływać każdy może", „WF z klasą”, "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym".

W „dziewiątce” działa SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI. Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Strony konfliktu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie problemu. 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mają na celu ujawnianie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównywanie braków edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 powstała w naszej szkole MAŁA SZKOŁA MEDIALNA. Jest to działanie innowacyjne i wyjątkowe. Prowadzone są warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, programistyczne. Absolutną nowością jest powstanie telewizji szkolnej, w której nasi uczniowie odgrywają role reporterów i prezenterów.

Uczestnicy MSM samodzielnie wykonują dokumentację fotograficzną i nagrywają reportaże filmowe z uroczystości szkolnych oraz zgłębiają tajniki edycji filmów i zdjęć. Biorą również udział w warsztatach programistycznych. Warsztaty prowadzone są w nowoczesnej sali multimedialnej, która wyposażona jest w 17 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, tablety, a także Ozoboty– roboty do nauki programowania.
W najbliższym czasie sala zostanie doposażona o monitor interaktywny, kamery, lustrzanki cyfrowe oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia profesjonalnych zajęć medialnych.

W SP9 dzieci uczą się również zarządzać swoimi oszczędnościami. W październiku szkoła przystąpiła do programu banku PKO B.P - SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI, dzięki któremu chętni uczniowie mogą korzystać ze swojego konta i wpłacać na nie pieniądze. Dzięki udziale w programie dzieci wyrobią sobie nawyk świadomego oszczędzania, a także nabędą umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

W „dziewiątce” prężnie działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „PODAJ DALEJ”. W ramach jego działalności organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych, m. in. zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, „Szlachetna paczka”, wywyła świątecznych kartek dla więźniów, kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

Oferta zajęć odpowiada aktualnym potrzebom całej społeczności szkolnej i jest konsultowana z uczniami i ich rodzicami (jest dostępna na stronie internetowej szkoły: sp9ostrow.pl.

Promocja czytelnictwa to jeden z priorytetów SP9.Biblioteka, czyli serce szkoły to: bogaty księgozbiór, czytelnia, kąciki tematyczne, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz tablica interaktywna i sprzęt audio – wideo. Bibliotekarki, we współpracy z całą społecznością szkolną, organizują wiele imprez czytelniczych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd