SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ"

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
wolontariatlogo2lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”  powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy pani dyrektor  Justyny Uciechowskiej. Członkami koła są uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Ewy Waleńskiej, p. Urszuli Kupczyk, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka nakrętek dla chorego Jakuba”, akcja „Szkoło pomóż i TY”,  „Szlachetna Paczka” ,Świąteczne kartki dla więźniów”, „Niech Wszyscy Mają Święta”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy” „Kiermasz Wielkanocny” i wiele innych…  Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ROK SZKOLNY 2017/18

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Opracowała: U. Kupczyk

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

KASZTAN NA WAGĘ ŻYCIA

W ubiegłym tygodniu szkolne koło wolontariatu „Podaj dalej” zaprosiło społeczność „dziewiątki” do udziału w akcji „Kasztan na wagę życia”. Celem akcji jest pomoc dla chorego dziecka - Sandry Wolniak z Niedźwiad. Mała Sandra choruje na SMA typu 1 - najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Na rozpoczęcie leczenia potrzebne jest 10 mln zł. Organizując licytacje, festyny i zbiórki, udało się uzbierać już ponad 5 mln zł.

Przez cały tydzień uczniowie zbierali w różnych miejscach kasztany i w ostatni poniedziałek przynieśli swoje zbiory do szkoły. Dzięki uprzejmości Pana Olka i Pana Michała kasztany zostały przewiezione do wyznaczonego punktu w Ligocie. Nasze zbiory zostały odebrane przez strażaków z miejscowej OSP, którzy również włączyli się w akcję pomocy dla Sandry. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kasztanów zostaną przekazane na specjalne konto.

Mieliśmy okazję rozmawiać z tatą chorej dziewczynki. Sandra z powodu dodatkowej infekcji przebywała ostatnio w szpitalu w Ostrowie, na szczęście jej stan się poprawił i dziecko wróciło już do domu. Ojciec dziewczynki przekazał serdeczne podziękowania dla naszej szkoły za pomoc dla Sandry.

My również dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Kasztan na wagę życia” - uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Niektórzy, chcąc zebrać jak najwięcej kasztanów, organizowali wyprawy rodzinne za miasto. Jednak liczyła się każda ilość, najważniejsze jest okazane serce i chęć pomocy.

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO KASZTAN NA WAGĘ ŻYCIA

POMAGAMY INNYM

W przedświątecznym okresie uczniowie naszej szkoły,  w tym również wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”,  chętnie angażują się w rożne działania mające na celu pomoc innym. Tradycyjnie nasza szkoła włączyła się w akcję „ Niech Wszyscy Mają Święta”, której głównymi organizatorami są Telewizja PROART oraz Konferencja Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo. W tym roku była to już XIX edycja akcji. Przez 2  kolejne grudniowe  weekendy (piątki i soboty) uczniowie klas V - VIII dyżurowali w sklepach Netto,  Biedronka i Dino  zachęcając klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  W akcję włączyło się  aż 49 uczniów, rekordzistą okazał się Marcin Kanclerz z klasy V d, który dyżurował  3 razy. Dwukrotnie dyżur pełnili:  Maciej Kaczmarek z kl. V d, Franciszek Pawlak z kl. V d, Krzysztof Szymanowski-Kubera z kl. V d, Wojciech Ślopek z kl. V d, Róża Albert z kl. VII b, Anna Karolak z kl. VII b, Paweł Szaliński z kl. VIII b, Paulina Pankros z kl. VIII b i Daria Rzeczkowska z kl. VIII b. Ich praca przyniosła zamierzony efekt, ponieważ klienci zachęcani przez naszych uczniów chętniej kupowali dodatkowe produkty i wkładali je do specjalnego kosza. W tym roku udało się zebrać 2,3 tony żywności, paczki trafiły do 860 osób. Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wykonali ok. 250 pięknych  świątecznych kartek z  życzeniami, które zostały przekazane osadzonym w Areszcie Śledczym w Ostrowie. W ostatnim tygodniu przed świętami nadeszły do naszej szkoły podziękowania: od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania – za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”, oraz od Caritas w Ostrowie  - za włączenie się w zbiórkę żywności „Tytka Charytatywna”.  Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO POMAGAMY INNYM

III MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2019r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Międzyszkolnych Obchodach Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek. Wszyscy wolontariusze oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w programie artystycznym, który  miał na celu uświadomić uczestnikom, że wolontariat to okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności, kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Ważnym punktem obchodów było wystąpienie zaproszonych gości, którzy na co dzień są wolontariuszami i wiedzą o tym, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc.

Na zakończenie obchodów podsumowano międzyszkolny  konkurs plastyczny- „Pomaganie jest fajne”, w którym wyróżnienie zdobyła  nasza uczennica Gabriela Michalak z klasy 7a - serdecznie gratulujemy!.

 Gratulujemy również Antoninie Matyśkiewicz z klasy 5b i Weronice Jakubowskiej z klasy 4b  za wykonanie pięknych prac, które były wystawione podczas Międzyszkolnych Obchodów Dnia Wolontariusza w SP1.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO III MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

AKCJA CHARYTATYWNA „ SZKOŁO POMÓŻ I TY”!

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję dobroczynną Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni. W miesiącu listopad wolontariusze rozprowadzali wśród uczniów Cegiełki charytatywne – pomoce naukowe. Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli i rodziców Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” zebrało kwotę 305 zł. .Tym razem dochód zostanie przeznaczony na pomoc 17-letniemu Bartkowi Chrzan, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego i operacji kręgosłupa nie rezygnuje z  rehabilitacji wspomagającej jego rozwój. Bartek uwielbia samochody i podróże, a dwuosobowy skuter inwalidzki Companier jest spełnieniem jego motoryzacyjnej pasji.  Pamiętajmy, że wspólnie możemy dokonywać rzeczy niezwykłych, wkraczając w świat wartości, takich jak otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć.     

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Opracowała: U. Kupczyk

WOLONTARIAT W POEZJI

Dnia 29 listopada  w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się Międzyszkolny Konkurs „Wolontariat w poezji” połączony z obchodami XV-lecia istnienia szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń” działający w/w szkole.   Głównym celem konkursu było popularyzowanie twórczości poetyckiej, rozwijanie sprawności pisania wierszy i odkrywanie młodych talentów. Swoje wiersze zaprezentowali uczniowie z  ostrowskich szkół podstawowych.  Naszą szkołę reprezentowała  w swoim autorskim wierszu pt. „ Pomocna Rada”  Antonina Staszak uczennica klasy IVb.   Ze względu na wyjatkową tematykę utwórów, wszyscy młodzi poeci byli zwycięzcami. Za swoją prezentację zostali nie tylko nagrodzeni brawami widzów, ale również otrzymali drobne upominki. Zapraszam do przeczytania wiersza Antoniny!

„ Pomocna Rada” 

Gdzie jest miłość?

Gdzie nadzieja?

Gdzie pomocna dłoń zniknęła?

Czy Ci wszystko obojętne?

Przyjacielu, co mnie słuchasz

Może słowom mym zaufasz?

I do puszki wrzucisz grosik,

A starszemu weźmiesz koszyk,

Smutku, biedy głos usłyszysz

I tę prawdę wnet wykrzyczysz,

Że ta pomoc, prosta sprawa,

To jest właśnie moja rada!                       

Antonina Staszak IV b

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO WOLONTARIAT W POEZJI

"RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO"

W połowie listopada Szkolne Koło Wolontariatu "Podaj dalej" zaprosiło społeczność szkolną do udziału w przedświątecznej akcji pod hasłem "TYTKA CHARYTATYWNA".  W ciągu tygodnia, dzięki zaangażowaniu i hojności Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, udało nam się zebrać bardzo dużo darów żywnościowych oraz środków czystości. Dzięki uprzejmości pana Olka i pana Michała, zgromadzone produkty zostały przewiezione do Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas, które jest głównym organizatorem akcji. Pracownicy ośrodka byli bardzo zaskoczeni i ucieszeni ofiarnością ze strony społeczności naszej szkoły. Zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym rodzinom w formie paczek świątecznych. Wszystkim zaangażowanym w akcję bardzo dziękujemy!

Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO "RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO"

WIZYTA NA CMENTARZU (2)

W środę 30 października grupa uczniów z klasy ósmej i piątej wraz z opiekunem  Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” wybrała się  na Stary Cmentarz w Ostrowie. Przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu było sporo osób. Wolontariusze zajęli się zapomnianymi i zaniedbanymi grobami -  uporządkowali je i zapalili przyniesione przez siebie znicze. Cmentarz przy ul. Wrocławskiej jest jednym z najstarszych w Polsce. Uczniowie mieli okazję zobaczyć groby osób zasłużonych dla Ostrowa, m. in. grób księdza Augustyna Szamarzewskiego. Wracaliśmy do domów ciesząc się  piękną pogodą, zadowoleni z dobrze spędzonego czasu.

Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO WIZYTA NA CMENTARZU (2)

OPATRUNEK NA RATUNEK

W połowie października Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” zaprosiło całą społeczność szkoły  do wzięcia udziału w akcji „Opatrunek na ratunek”. Jest to już ósma edycja tej akcji, której organizatorem jest  Fundacja Pomocy Humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO, mająca swoją siedzibę w Poznaniu. Celem istnienia Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród  chorych w najuboższych  krajach świata. Przez lata istnienia Fundacja objęła swoją działalnością kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei, Białorusi i w Kazachstanie. Aby leczyć najuboższych, organizowane są wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Fundacja wspomaga ich również wysyłką lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. Do akcji włączyło się wielu uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. W ciągu 10 dni zebraliśmy dużą ilość różnorodnych materiałów opatrunkowych, do ich zapakowania potrzebnych było 8 kartonów. Jesteśmy bardzo wdzięczni strażakom z OSP  Wysocko Wielkie, którzy zgodzili się zawieźć zebrane przez nas materiały do Poznania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Największą nagrodą jest świadomość, że gdzieś, choćby nawet w najdalszym krańcu świata, żyje osoba, której mogliśmy pomóc.

Opracowała:   Ewa Waleńska

 

FOTO OPATRUNEK NA RATUNEK

XXVIII FESTYN RODZINNY

W niedzielę  19 maja odbył się w Parku Miejskim  XXVIII Festyn Rodzinny. Grupa uczniów z naszej szkoły rozprowadzała w trakcie Festynu cegiełki, które były później losowane podczas loterii fantowej. W kwestowanie włączyło się 26 uczniów klas V – VII, wśród nich członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”. Swoje zadanie wykonywali z dużym zaangażowaniem, dzięki czemu rozprowadzone zostały wszystkie cegiełki. Był to pożytecznie spędzony czas, ponieważ dochód z Festynu przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ostrowa. Dziękujemy kwestującym i zachęcamy wszystkich do włączania się akcje charytatywne.

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO XXVIII FESTYN RODZINNY

WIELKANOCNA AKCJA CHARYTATYWNA

W przedświątecznym okresie wielu uczniów i rodziców włączyło się w Wielkanocną Akcję Charytatywną.  Zebraliśmy  sporo produktów żywnościowych i środków czystości. Przed Świętami Wielkanocnymi artykuły te zostały przekazane  osobom potrzebującym, w tym również osobom mieszkającym na terenie parafii św. Pawła Apostoła. W przeprowadzenie zbiórki zaangażowali się członkowie SK PCK oraz wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i osobom zaangażowanym w akcję. 

Opracowała:  Ewa Waleńska

 

FOTO WIELKANOCNA AKCJA CHARYTATYWNA

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd