SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ"

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
wolontariatlogo2lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”  powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy pani dyrektor  Justyny Uciechowskiej. Członkami koła są uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Ewy Waleńskiej, p. Urszuli Kupczyk, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka nakrętek dla chorego Jakuba”, akcja „Szkoło pomóż i TY”,  „Szlachetna Paczka” ,Świąteczne kartki dla więźniów”, „Niech Wszyscy Mają Święta”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy” „Kiermasz Wielkanocny” i wiele innych…  Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ROK SZKOLNY 2017/18

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Opracowała: U. Kupczyk

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

ŻYCZENIA DLA OSADZONYCH W ARESZCIE

Przed Świętami Bożego Narodzenia wielu uczniów z klas III – VII  naszej szkoły przygotowało kartki z życzeniami dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie.  Dzieci wykonały kilkaset pięknych, pomysłowych kartek. W ubiegłym tygodniu wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” dostarczyli kartki z życzeniami do Aresztu.  Wszystkim zaangażowanym – dzieciom, księżom katechetom i nauczycielom religii – dziękujemy!

       Opracowała:  E. Waleńska

 

FOTO ŻYCZENIA DLA OSADZONYCH W ARESZCIE

OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

W miniony wtorek uczniowie klas IV – VI kolejny raz mieli przyjemność uczestniczyć w apelu przygotowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Święto to obchodzone jest na całym świecie 5 grudnia, jednak w tym dniu nasi wolontariusze uczestniczyli w Międzyszkolnym Dniu Wolontariusza w SP 1. Podczas apelu przybliżone zostały idee i  historia wolontariatu w Polsce.
 
"W Polsce nigdy nie brakowało ludzi dobrej woli, bezinteresownie pomagających innym. Można nawet stwierdzić, że im trudniejsze, bardziej tragiczne chwile, tym szybciej i w większej liczbie pojawiały i pojawiają się osoby oferujące wsparcie potrzebującym, obcym im ludziom, którzy wcale nie należą do ich rodzin ani znajomych. Dawniej osoby pomagające innym charytatywnie nazywano „ społecznikami. "Nowoczesny wolontariat jest nie tylko pozytywnym zachowaniem prospołecznym, ale stwarza perspektywę odbycia ciekawych praktyk niesienia bezinteresownej pomocy".
 
Następnie uczniowie zaprosili na krótkie przedstawienie pt. „ Bohater potrzebny od zaraz”. Aktorzy zaprezentowali się w scence na wesoło. Celem występu było uświadomienie uczniom, jak możemy pomagać innym, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz uświadomienie dzieciom, że każdy może pomagać. Podczas apelu uczniowie mieli również okazję wysłuchać nastrojowych piosenek w wykonaniu Zosi Chojnackiej i Marii Michałowskiej- Rzeźnik z klasy V c. Po części artystycznej opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu podsumowali konkurs plastyczny pt. „ Wolontariat dla Niepodległej”. Pierwsze miejsce zdobyli: Julia Maleszka klasa VII b i Paweł Szaliński VII b, drugie miejsce Gabriela Wysota IV e,  trzecie miejsce Monika Ferenc IV e.  
Podczas apelu wolontariusze zaprezentowali statuetkę - kryształowe serce - którą otrzymał Paweł Szaliński, zdobywca tytułu "Wolontariusz Roku 2018". Na zakończenie członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 
Opracowała: U. Kupczyk
 

POMAGAMY INNYM

Przed  Świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły,  w tym również wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”,  chętnie włączali się w rożne działania mające na celu pomoc innym. - Niech Wszyscy Mają Święta - przez 3 kolejne grudniowe  weekendy (piątki i soboty)uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych dyżurowali w sklepach Netto i Biedronka,  zachęcając klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  W akcję włączyło się  29 uczniów, do rekordzistów należy Bartek Dudek z klasy V c, który dyżurował  4 razy oraz Mikołaj Grzybkowski  z kl. Vc, Julia Bielarz z kl. V c, Natalia Guźniczak z kl. VI b, Gabrysia Łyszczak z kl. VI b, Paweł Szaliński z kl. VII b, Paulina Pankros z kl. VII b i Daria Rzeczkowska z kl. VII b , którzy dyżurowali 3 razy. Ich praca przyniosła wymierne efekty, ponieważ klienci zachęcani przez naszych uczniów chętniej kupowali dodatkowe produkty i wkładali je do specjalnego kosza. - Szlachetna Paczka – udało się zebrać wiele różnorodnych produktów dla rodziny, w której opiekę nad czworgiem dzieci sprawuje samotna matka. Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO POMAGAMY INNYM

MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2018r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnych Obchodach Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W pierwszej części odbyły się warsztaty, których celem było poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy. Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w programie artystycznym, poprzez który uczniowie uświadomili sobie, że wolontariat to okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności, kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Ważnym punktem obchodów było wystąpienie zaproszonych gości, którzy na co dzień są wolontariuszami i wiedzą o tym, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc. Na koniec został podsumowany konkurs plastyczny: „Wolontariat w Niepodległej.” 

Dziękujemy naszym uczniom Julii Maleszce, Pawłowi Szalińskiemu za wykonanie pięknych prac, które były wystawione podczas Międzyszkolnych Obchodów Dnia Wolontariusza w SP1.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

WOLONTARIUSZ ROKU 2018

W czwartek 13 grudnia 2018 r. w Forum Synagoga miały miejsce obchody VIII Ostrowskiego Dnia Wolontariusza. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wolontariat naszym sposobem na lepszy świat”.

Dzień Wolontariusza jest wielkim świętem, a zarazem doskonałą okazją do promowania szlachetnej idei wolontariatu i nagrodzenia najbardziej zaangażowanych i aktywnych ludzi dobrej woli. Podczas tegorocznej uroczystości statuetki „Wolontariusza Roku 2018” odebrało pięcioro społeczników. Wśród nagrodzonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego panią Ewę Matecką znalazł się Paweł Szaliński - uczeń klasy VII b naszej szkoły.

Paweł chętnie angażuje się w różne działania mające na celu pomoc innym, jest koleżeński i skromny. Od dwóch lat działa w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej”. Wśród wielu aktywności podejmowanych przez Pawła można wymienić m. in.: zaangażowanie w akcję „Niech wszyscy mają święta”, wykonanie kartek świątecznych z życzeniami dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie, rozprowadzanie cegiełek przed Festynem Rodzinnym, udział w akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata”, pomoc w organizacji „Koncertu dla Karoliny” i Kiermaszu Wielkanocnego mających na celu zebranie funduszy dla chorej koleżanki oraz pomoc w organizacji III Półmaratonu Stacja Golgota.

Paweł okazał się najmłodszym spośród nagrodzonych w tym roku wolontariuszy. Jego sukces to również wyróżnienie dla wszystkich kolegów i koleżanek działających w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj Dalej”. Pawłowi gratulujemy i zachęcamy wszystkich do angażowania się w pomaganie potrzebującym.

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO WOLONTARIUSZ ROKU 2018

WIZYTA W OSTROWSKIM CENTRUM POMOCY CARITAS

19 czerwca 2018 roku uczniowie klasy IV g wraz z wychowawcą udali się do Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas na spotkanie z pracownikami w/w instytucji: p. Aurelią Gabryszak - psycholog/ terapeuta, p. Marleną Pawlak - pedagog oraz kierownikiem księdzem Michałem Wysotą. Wśród uczniów klasy są dzieci działające w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej”. Głównym założeniem działalności Caritas jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy, materialny. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Podczas zajęć uczestnicy w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze nabyli  umiejętność nazywania uczuć, radzenia sobie ze stresem, poznali swoje mocne strony charakteru oraz wzmocnili samoocenę. Podczas tych zajęć dzieci budowały obraz swojej rodziny, otworzyły się emocjonalnie. Terapeutka do każdej z osób zwróciła się indywidualnie dając wsparcie oraz poradę. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO WIZYTA W OSTROWSKIM CENTRUM POMOCY CARITAS

LUBIMY POMAGAĆ

   W niedzielę 27 maja grupa uczniów naszej szkoły włączyła się w rozprowadzanie cegiełek podczas XXVII Festynu Rodzinnego, który odbył się w Parku Miejskim. Było to bardzo pożyteczne zaangażowanie, ponieważ dochód z Festynu przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ostrowa. Uczniowie rozprowadzali cegiełki również 25 marca, 15 kwietnia i 6 maja, podczas kwest poprzedzających Festyn. W kwestowanie włączyli się szóstoklasiści oraz piątoklasiści, wśród nich członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”.

   Łącznie w rozprowadzaniu cegiełek wzięło udział 38 uczniów, niektórzy kilka razy. Do rekordzistów można zaliczyć uczniów klasy VI b: Pawła Szalińskiego, który kwestował 4 razy oraz Agatę Kucharczyk, Katarzynę Grzywacz, Filipa Kortusa i Eryka Marcinkowskiego, którzy kwestowali 3 razy. Uczniowie byli zadowoleni, że mogli poświęcić swój wolny czas z pożytkiem dla innych, cieszyli się z każdej sprzedanej cegiełki. Podczas festynu okazało się, że wielu uczniom naszej szkoły, którzy nabyli cegiełki, poszczęściło się i wylosowali różne nagrody. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji charytatywnych i zachęcamy innych do naśladowania ich postawy.

 Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO LUBIMY POMAGAĆ

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”  zakończyli akcję zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą   „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”  organizowanej  przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka w Warszawie. Mechanizm  akcji był niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego 2017/2018 przynosili  do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma i pojedyncze kartki papieru) i składali ją w miejscu wyznaczonym. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odebrała ją ze szkoły. Udało nam się zebrać ponad 5tysięcy kilogramów.   

Dziękujemy  Rodzicom za  pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu  i przynoszeniu do szkoły makulatury w powiązanych i opisanych  paczkach . 

Jednocześnie warto zaznaczyć, że takie projekty mają wymiar edukacyjny. Uczą dzieci  empatii, a także pokazują, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w tego typu akcjach sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję DZIĘKUJEMY!

Opracowała : U. Kupczyk

 

FOTO PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

ZBIÓRKA ŻYWNOŚĆI

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” ogłosiło zbiórkę żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Na apel odpowiedziało wiele osób, dzięki czemu udało się zebrać dużo różnorodnych produktów. Dary trafiły do ok. 90. osób potrzebujących mieszkających na terenie parafii św. Pawła Apostoła. Za otwarte serca, hojność i zaangażowanie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

                                                                              Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO ZBIÓRKA ŻYWNOŚĆI

KWESTA

W niedzielę 25 marca kilkunastu uczniów klas VI i V kwestowało i rozprowadzało cegiełki na loterię, która odbędzie się 27 maja w Parku Miejskim podczas XXVII Festynu Rodzinnego. Celem loterii jest pozyskanie środków finansowych na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomaganie innym, oprócz wymiernych korzyści dla potrzebujących, sprawiło wolontariuszom dużo radości oraz satysfakcję z dobrze  spędzonego czasu. Zachęcamy do w udziału w kolejnych kwestach, które odbędą się 15 kwietnia i 6 maja oraz podczas Festynu.

                                                                                       Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO KWESTA

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd