SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ"

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
wolontariatlogo2lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”  powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy pani dyrektor  Justyny Uciechowskiej. Członkami koła są uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Ewy Waleńskiej, p. Urszuli Kupczyk, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka nakrętek dla chorego Jakuba”, akcja „Szkoło pomóż i TY”,  „Szlachetna Paczka” ,Świąteczne kartki dla więźniów”, „Niech Wszyscy Mają Święta”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy” „Kiermasz Wielkanocny” i wiele innych…  Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ROK SZKOLNY 2017/18

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Opracowała: U. Kupczyk

W miniony wtorek uczniowie klas IV – VI kolejny raz mieli przyjemność uczestniczyć w apelu przygotowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Święto to obchodzone jest na całym świecie 5 grudnia, jednak w tym dniu nasi wolontariusze uczestniczyli w Międzyszkolnym Dniu Wolontariusza w SP 1. Podczas apelu przybliżone zostały idee i  historia wolontariatu w Polsce.
 
"W Polsce nigdy nie brakowało ludzi dobrej woli, bezinteresownie pomagających innym. Można nawet stwierdzić, że im trudniejsze, bardziej tragiczne chwile, tym szybciej i w większej liczbie pojawiały i pojawiają się osoby oferujące wsparcie potrzebującym, obcym im ludziom, którzy wcale nie należą do ich rodzin ani znajomych. Dawniej osoby pomagające innym charytatywnie nazywano „ społecznikami. "Nowoczesny wolontariat jest nie tylko pozytywnym zachowaniem prospołecznym, ale stwarza perspektywę odbycia ciekawych praktyk niesienia bezinteresownej pomocy".
 
Następnie uczniowie zaprosili na krótkie przedstawienie pt. „ Bohater potrzebny od zaraz”. Aktorzy zaprezentowali się w scence na wesoło. Celem występu było uświadomienie uczniom, jak możemy pomagać innym, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz uświadomienie dzieciom, że każdy może pomagać. Podczas apelu uczniowie mieli również okazję wysłuchać nastrojowych piosenek w wykonaniu Zosi Chojnackiej i Marii Michałowskiej- Rzeźnik z klasy V c. Po części artystycznej opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu podsumowali konkurs plastyczny pt. „ Wolontariat dla Niepodległej”. Pierwsze miejsce zdobyli: Julia Maleszka klasa VII b i Paweł Szaliński VII b, drugie miejsce Gabriela Wysota IV e,  trzecie miejsce Monika Ferenc IV e.  
Podczas apelu wolontariusze zaprezentowali statuetkę - kryształowe serce - którą otrzymał Paweł Szaliński, zdobywca tytułu "Wolontariusz Roku 2018". Na zakończenie członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 
Opracowała: U. Kupczyk
 
 
 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd