NARODOWE CZYTANIE Z PANIĄ DULSKĄ W TLE…
4 września 2021

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim już po raz kolejny przystąpiła do akcji pod hasłem Narodowe Czytanie 2021. Podczas jubileuszowej edycji czytelniczej inicjatywy „na warsztat został wzięty” dramat Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność pani Dulskiej”.

„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Na początku czwartkowych warsztatów uczniowie utrwalili informacje na temat rodzajów i gatunków literackich, przybliżyli okoliczności powstania dzieła i najważniejsze cechy odzwierciedlające postawy głównych bohaterów. Zebrani obejrzeli fragment adaptacji tekstu, a trudnej sztuki jego interpretacji podjęli się zarówno wychowankowie ostrowskiej dziewiątki, koordynatorzy przedsięwzięcia – nauczyciele języka polskiego i biblioteki oraz pani wicedyrektor Maria Gryczka. Warto nadmienić, iż w najbliższą sobotę, reprezentanci SP9 (dzieci i opiekunowie) wezmą udział w czytelniczej inicjatywie zorganizowanej
FORUM SYNAGOGA.

Tegoroczna – dziesiąta już edycja Narodowego Czytania 2021 – za nami. Tego typu działania są dowodem na to, iż warto zachęcać młode pokolenie do obcowania z polską literaturą i motywować do poznawania dziedzictwa kulturowego.

Opracowały: S. Napieralska, A. Pietrzak, I. Trelka

Skip to content