ZEBRANIA Z RODZICAMI
17 września 2021

Panująca na świecie pandemia, z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Ostatnie miesiące nauki w minionym roku szkolnym, były szczególne zarówno dla rodziców, nauczycieli jak i uczniów, którzy w związku ze stanem epidemii pracowali w trybie zdalnym.

Z optymizmem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wrócili do szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Pierwsze dni w ostrowskiej dziewiątce upłynęły na wdrażaniu procedur opracowanych zgodnie z wytycznymi GIS i MZ, zapoznaniu najmłodszych z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami funkcjonowania szkoły w czasie trwania pandemii.

Tradycyjnie we wrześniu odbyły się zebrania organizacyjne. Podczas spotkań zaplanowanych na wtorek i środę, rodzice uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny poznali nauczycieli uczących i nowych wychowawców, zostali także zapoznani z podstawową dokumentacją szkoły, procedurami, regulaminami i realizowanymi programami.

W środę, dyrekcja, pedagog szkolny oraz wychowawcy spotkali się z rodzicami ósmoklasistów. W trakcie części wspólnej jako pierwsza zabrała głos wicedyrektor, pani Iwona Wojciechowska, która przybliżyła zasady organizacji egzaminu i zapoznała zebranych w hali rodziców z terminarzem planowanych działań. W bieżącym roku szkolnym sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów nastąpi 24, 25 i 26 maja 2022 r. Pierwszego dnia ósmoklasiści będą pracowali z arkuszem z języka polskiego, drugiego z matematyki, natomiast trzeci dzień egzaminacyjnych zmagań upłynie najstarszym uczniom naszej szkoły na wykonywaniu zadań z zakresu języka obcego. Pani wicedyrektor zwróciła także uwagę rodziców na to, by podczas egzaminów zadbali o stosowny strój swoich pociech.

Następnie pedagog szkolny, pani Ilona Posadzy mocno zaakcentowała informacje na temat możliwości dostosowania warunków i form w trakcie przeprowadzania egzaminu, a także podała terminy dostarczania stosowanych zaświadczeń i deklaracji związanych z wyborem zdawanego języka obcego.

Życzymy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom spokojnego i przede wszystkim bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Miejmy nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkole nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

Opracowała: A. Pietrzak

Skip to content