SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2021
20 września 2021

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas”

Florian Plit

Tegoroczna 28.akcja „Sprzątanie Świata – Polska” upłynęła pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”

Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy to 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem
i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W piątek – 17 września, nasi uczniowie klas III oraz V, VI i VII, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci
i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w tej akcji ekologicznej.  Wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły i teren pobliskiego osiedla.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w akcji dał dzieciom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, aby uniknąć negatywnych skutków zaniechania zachowań ekologicznych w przyszłości.

Opracowała: M.

Młoda

Skip to content