Lekcje europejskie w SP9
18 listopada 2021

16 listopada uczniowie klasy 7b, 7d , 8h, 8i oraz 6b uczestniczyli w warsztatach na temat Unii Europejskiej zorganizowanych przez Szkolny Klub Europejski „ Młody Europejczyk”. Zajęcia przeprowadziła p. Ewelina Górna-Małolepsza – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się wielu interesujących rzeczy na temat Unii Europejskiej: jej podstawowych symboli, historii powstania, języków urzędowych, znanych Europejczyków, instytucji unijnych – ich kompetencji i zachodzących w nich procesów . W trakcie zajęć duży nacisk położono na szanse i możliwości jakie Unia Europejska stwarza młodym Europejczykom. W intuicyjny i naturalny sposób uczniowie odkrywali, jak bardzo ich codzienne życie jest zakorzenione w europejskiej kulturze i sztuce. Lekcje europejskie przybliżyły uczniom zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz ukazanie, jak wpływają one na współczesny obraz naszego kraju, a także działania w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład. Uczniowie nie tylko wysłuchali informacji związanych z UE, ale również rozwiązywali quizy i zagadki. Lekcje przeprowadzone przez p. Ewelinę były bardzo interesujące i aktywizujące uczniów. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki.

Serdecznie dziękujemy!

Opracowała  : Martyna Kupczyk-Kubacka

Skip to content