PASOWANIE NA CZYTELNIKA
22 listopada 2021

„My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko przyrzekamy…” – takimi słowami pierwszoklasiści rozpoczęli przyrzeczenie składane w czasie pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Uroczystość ta wpisała się już na trwałe w kalendarz imprez bibliotecznych i szkolnych. Jest to zawsze ważne wydarzenie, zarówno dla naszej szkolnej książnicy, która zyskuje dużą grupę nowych czytelników, jak i dla uczniów klas pierwszych, którzy stają się od tej pory pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki.

22 listopada wszyscy pierwszoklasiści gościli w szkolnej książnicy. W trakcie pierwszej wizyty w bibliotece zapoznali się z regulaminem wypożyczalni, z zasadami zachowania się w niej, wypożyczania oraz poszanowania książek. W czasie krótkiej inscenizacji dziewczynki z koła bibliotecznego zachęcały młodszych kolegów i koleżanki do czytania. Mówiły także o wartości książek w życiu człowieka, recytowały wiersze,  a także przekazały prośby książek. Na zakończenie dzieci z klas pierwszych zostały poddane „egzaminowi na czytelnika” oraz  złożyły uroczyste przyrzeczenie. Tym samym dołączyły do szkolnej braci czytelników naszej biblioteki.

Z naszymi nowymi czytelnikami spotkała się pani dyrektor Justyna Uciechowska oraz panie wicedyrektor Maria Gryczka i Iwona Wojciechowska, które życzyły wielu ciekawych lektur i niezapomnianych przeżyć z książkami.

Podsumowaniem imprezy było wypożyczenie przez każde dziecko pierwszej książki, do której otrzymało kolorową zakładkę.

Zapraszamy naszych najmłodszych czytelników do częstych odwiedzin w wypożyczalni i czytelni naszej szkolnej biblioteki.

Opracowały: R. Sikora, M. Grobelna

Skip to content