OSTRÓW WIELKOPOLSKI W LEGENDZIE – FINAŁ KONKURSU
30 grudnia 2021

Filia Biblioteki nr 7 dla Dzieci i Młodzieży zaprosiła uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym pt. „Legendarny Ostrów oczami dzieci”. Zadaniem uczestników było zilustrowanie wiersza „Legenda o Ostrowie Wielkopolskim” ostrowskiej poetki, autorki aforyzmów, fraszek, piosenek, pani Eugenii Zawidzkiej. Samodzielne zobrazowanie utworu wymagało twórczej interpretacji tematu, umiejętności odbioru dzieła literackiego oraz pomysłowości i wyobraźni. W efekcie artystycznych zmagań wpłynęło 251 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi, prezentujących wysoki poziom artystyczny. Podsumowanie konkursu odbyło się 11 października i ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przeprowadzono je w gronie jury bez udziału uczestników i publiczności. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia w siedzibie Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Krotoszyńskiej 171. Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II w konkursie reprezentowało aż 40 uczestników. Koordynatorem konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 9 była Pani Sylwia Larek.. Piątka naszych uczniów znalazła się w ścisłym finale. Biblioteki Publicznej, wnikliwie oceniając samodzielność, oryginalność i kreatywność prac, postanowiła nagrodzić:

W kategorii – UCZNIOWIE KLAS I-III

III MIEJSCE: Vanessa Zawidzka

WYRÓŻNIENIA:

Paweł Pływaczyk

Paweł Szymczak

Marta Świeczak

W kategorii – UCZNIOWIE KLAS IV-VI

WYRÓŻNIENIE:

Kinga Grzela

Serdecznie dziękujemy zwycięzcom „Legendarny Ostrów oczami dzieci” za zaangażowanie, gratulując kreatywności i twórczej inwencji.

Opracowała: S. Larek

Skip to content