APEL GRUPY WIEKOWEJ IV – VIII – PODSUMOWANIE PRACY W I OKRESIE
27 stycznia 2023

26 stycznia wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się na hali sportowej, by wziąć udział w apelu dotyczącym podsumowania pracy w I okresie. Tradycyjnie w formie prezentacji multimedialnej zostały przedstawione wyniki w nauce i zachowaniu. Spotkanie poprowadziła pani wicedyrektor Iwona Wojciechowska, która omówiła klasyfikację śródroczną poszczególnych klas, pogratulowała uczniom sukcesów oraz zachęciła do dalszej owocnej pracy. Zwróciła również uwagę na poprawę relacji rówieśniczych podczas przerw – rozmowa zamiast telefonu komórkowego! J, systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, a także na przestrzeganie zasad dotyczących „schludnego stroju”, obowiązującego w szkole.

Miłym akcentem wydarzenia było wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursach.

Na zakończenie pani wicedyrektor skierowała do wszystkich podopiecznych życzenia bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy.

 

Opracowała: A. Pietrzak

Skip to content