ZEBRANIA Z RODZICAMI
30 stycznia 2023

25 stycznia odbyły się zebrania z rodzicami mające na celu podsumowanie I półrocza. Tradycyjnie spotkania z wychowawcami zostały poprzedzone częścią wspólną w hali, podczas której prelekcję wygłosił dzielnicowy – młodszy aspirant Piotr Owsiak. Poruszył on kwestię szeroko pojmowanego bezpieczeństwa w trakcie korzystania z Internetu, a szczególny nacisk położył na odpowiedzialność za treści zamieszczane w nim przez wszystkich użytkowników. Następnie Dyrektor szkoły – pani Justyna Uciechowska oraz nauczyciele poinformowali o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty: harmonogramie, dostosowaniach, innych obowiązujących zasadach, w tym o konieczności samodzielnego wykonywania zadań, zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych. Przybliżyli również zawartość standardowych arkuszy, typy zadań oraz kryteria oceniania.

Opracowała: B. Hadryan – Grzywna

Skip to content