BEZPIECZNI W DOMU, W SZKOLE I W RUCHU DROGOWYM
20 kwietnia 2023

W ostatnim czasie odwiedził, nas Pan Paweł Talaga – ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Ostrowie Wielkopolskim. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu, oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomił uczniom, iż tzw. ”złote minuty” ratują życie ludzkie. Przypomniał ważne telefony alarmowe, oraz pokazał uczniom jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się instruktarz resuscytacji krążeniowo- oddechowej (CPR) wykonanej na fantomie. Pan Paweł wyjaśnił, dlaczego szybkie podjęcie czynności ratowniczych jest tak istotne dla zdrowia i życia. Opowiedział uczniom, jak zadbać o własne bezpieczeństwo podczas niesienia pomocy innym oraz stwierdzić czy osoba poszkodowana straciła przytomność. Po omówieniu najważniejszych zasad ratowniczych uczniowie mieli okazję wykonać podstawowe czynności ratownicze (CPR, pozycja bezpieczna itp.), co cieszyło się bardzo dużym zaangażowaniem ze strony uczniów. Bardzo ochoczo wykonywali powierzone zadania ratownicze pod fachowym okiem wykwalikowanego ratownika medycznego.

Opracowały: M. Detka, K. Michaś

Skip to content