Aktualności

Article Count:
1363

Dla rodziców i uczniów

Article Count:
2

REKRUTACJA 2020/2021

Article Count:
1

DO POBRANIA

Article Count:
1

Szkoła

Article Count:
9

Sport

Article Count:
117

Biblioteka

Article Count:
118

Świetlica

Article Count:
157

Osiągnięcia

Article Count:
118

Edukacja prozdrowotna

Article Count:
133

Innowacje

Article Count:
39

REMONTUJEMY MIESZKANIE

Article Count:
1

Samorząd uczniowski

Article Count:
19

O nas w mediach

Article Count:
96

11 LISTOPADA

Article Count:
12

Mistrzowie kodowania

Article Count:
6

„HENRYK SIENKIEWICZ – NOBLISTA BLIŻEJ NAS…”

   Pod koniec 2015 r. Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Setna rocznica śmierci polskiego noblisty to odpowiedni czas, aby uczcić pamięć wielkiego patrioty, przywiązanego do tradycyjnych wartości.
   Wspomniane wydarzenie stało się inspiracją do opracowania metodyczno – programowej innowacji pedagogicznej przez zespół nauczycieli: M. Grobelna, M. Gryczka, ks. K. Hojeński, G. Lewandowska, R. Kaczorowski, S. Napieralska, A. Pietrzak, R. Sikora, I. Trelka, K. Winiecka. Przedsięwzięcie pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – noblista bliżej nas…” zakłada promowanie rodzimego dziedzictwa kulturowego, zintensyfikowanie działań mających na celu korelację międzyprzedmiotową, rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych oraz pobudzenie wszechstronnej aktywności i kreatywności uczniów w odniesieniu do obchodów „Roku Sienkiewicza”.
   Innowacja, wpisując się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny, przyczyni się do rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie upowszechniania czytelnictwa, komunikowania się w języku ojczystym, kształtowania postaw społecznych, pozwoli ugruntować wiedzę, zmotywuje uczestników do rozwoju zainteresowań, zwiększy świadomość ekspresji twórczej. Zaproponowane formy pracy przybliżą sylwetkę i twórczość polskiego noblisty.
Już niebawem uczniowie klas IV – VI wyruszą w podróż śladami bohaterów powieści wielkiego twórcy. Mimo, iż Rok Sienkiewiczowski dobiega końca, nasza wyprawa potrwa aż do maja przyszłego roku.


Opracowały: Sylwia Napieralska i Izabela Trelka

Article Count:
6

Filmy

Article Count:
29

POTRAFIĘ, WIĘC UCZĘ. UCZĘ, WIĘC POTRAFIĘ.

Innowacja „Potrafię, więc uczę. Uczę, więc potrafię.” - informacje ogólne   

   Od listopada 2016r. do marca 2017r. w „dziewiątce” realizowana jest innowacja „Potrafię, więc uczę. Uczę, więc potrafię.” Celem ogólnym projektu jest poszerzenie kompetencji językowych i społecznych uczniów poprzez nauczanie innych.
   Jedną z najefektywniejszych metod nauczania jest zastosowanie metody “Uczniowie uczą uczniów”. W tejże metodzie czerpie się z naturalnych zdolności i umiejętności dzieci, a także daje im się bodziec do rozwoju. W opisywanej innowacji zajęcia są przeprowadzane przez uczniów klasy VIb i VIc dla dzieci z okolicznych przedszkoli na bazie materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Instytut Goethego. Tego, jak z nimi pracować, i jak wykorzystać je podczas zajęć dowiedzieli się uczniowie od nauczycieli prowadzących. W opisanej metodzie nauczyciel tak przygotowuje grupę uczniów, aby byli oni w stanie samodzielnie (lub przy jego niewielkim wsparciu) przeprowadzić lekcję. Uczeń przejmuje zatem niecodzienną dla siebie rolę nauczyciela i poznaje siebie samego w zupełnie innej, niż dotychczas funkcji. Odkrywa swoje nowe cechy i dowiaduje się czegoś nowego o sobie samym. Innowację cechuje zatem wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji.
   Dodatkowym walorem innowacji jest także wyjście naprzeciw zainteresowaniom i/lub potrzebom nauczycieli języka niemieckiego lokalnych szkół podstawowych. Aby i oni mogli zapoznać się z materiałami Instytutu Goethego i zebrać pomysły na ciekawe i barwne lekcje języka niemieckiego, przy wsparciu Instytutu Goethego zorganizowane zostały warsztaty z serii „FOKUS Grundschule” zatytułowane „Ein Koffer Deutsches und Weihnachten im DaF-Unterricht.” Warsztaty poprowadziła pani Agnieszka Krajewska - szkoleniowiec Instytutu Goethego (więcej o tym wydarzeniu w odrębnym artykule).
W opisywanej innowacji kluczowe znaczenie ma także spojrzenie przez uczniów na język niemiecki nie tylko jako na przedmiot szkolny, lecz także na język, którego znajomość otwiera drogę do nowych, wzbogacających doświadczeń i przeżyć. Jednym z nich jest np. udział w opisywanej innowacji i przyjęcie nowej dla siebie roli.
   Spodziewane efekty działań związanych z projektem, to m.in.:

Uczniowie:
- rozwój umiejętności wystąpień publicznych,
- opanowanie umiejętności panowania nad stresem przez wystąpieniami publicznymi,
- nabycie umiejętności planowania,
- poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego,
- przyswojenie wiedzy w najefektywniejszy sposób – poprzez nauczanie,
- zacieśnienie relacji z innymi uczniami i nauczycielem, poprzez pracę grupową nad wspólnym zadaniem,
- rozwój kompetencji społecznych,
- rozwój umiejętności pracy w grupie, 
- rozwój poczucia wspólnej odpowiedzialności, 
- samopoznanie – uczeń wie więcej o sobie samym,
- doświadczenie korzyści płynących z działania na rzecz innych,
- zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego.

Nauczyciele:
- wzbogacenie warsztatu pracy poprzez zapoznanie się z ciekawymi materiałami edukacyjnymi i metodami pracy,
- integracja społeczności nauczycieli języka niemieckiego ostrowskich.

Szkoła:
- promocja szkoły i jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym,
- promowanie potrzeby działania na rzecz innych,
- zapewnianie uczniom szkoły możliwości udziału w nowatorskich formach pracy.

 

Autorkami innowacji są: Ewa Mucha-Lewicka i Ewa Szóstak – nauczycielki języka niemieckiego i angielskiego.
Opracowała: Ewa Mucha-Lewicka

Article Count:
4

MAŁA SZKOŁA MEDIALNA

Article Count:
45

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

Article Count:
7

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Article Count:
31

SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

Article Count:
13

MY READING ADVENTURE

Article Count:
1

AKTYWNA TABLICA

Article Count:
3

PROJEKTY

Article Count:
9

PO PIERWSZE RODZINA

dsdsdd

Harmonogram projektu 1

Article Count:
7

ERASMUS +

Article Count:
6

OPIEKA ZDROWOTNA

Article Count:
1

MATHS IS FUN

 

Article Count:
1

SCIENCE IN OUR HANDS

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW

Article Count:
1

ZDALNE NAUCZANIE

Article Count:
1

LOGOPEDIA

Article Count:
9

100- LECIA JANA PAWŁA II

Article Count:
11

INFORMACJE DLA KLAS 8

Article Count:
4

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd