Wykaz zajęć dodatkowych w I okresie roku szkolnego 2021/2022 Pobierz
Godziny przyjęć nauczycieli w I okresie roku szkolnego 2021/2022 Pobierz
Ubezpieczenie – załącznik 1 Pobierz
Ubezpieczenie – załącznik 2 Pobierz
Ubezpieczenie – załącznik 3 Pobierz
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 Pobierz
Wyprawka do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022 Pobierz
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2021 r. Pobierz
Informacja dot. zapisów na obiady w szkole Pobierz
Karta zgłoszenia dziecka na obiady Pobierz
Wyprawka dziecka do świetlicy szkolnej Pobierz
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej Pobierz
Świetlica – oświadczenie rodzica Pobierz
Godziny wydawania obiadów Pobierz
Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły Pobierz
Zgłoszenie do szkoły Pobierz
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielania stypendium szkolnego (socjalnego) Pobierz
Szkolny system wspierania ucznia klasy I Pobierz
Szkolny system wspierania ucznia klasy IV Pobierz
Regulamin świetlicy szkolnej Pobierz
Regulamin korzystania ze studia fitness Pobierz
Regulamin korzystania ze studia fitness dla uczniów Pobierz
Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli Pobierz
Regulamin korzystania z zabawek w świetlicy Pobierz
Regulamin SKO Pobierz
Regulamin konkursu „Szkolny mistrz Ortografii” Pobierz
Regulamin użytkowania szafek szkolnych Pobierz
Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw Pobierz
Regulamin stypendium szkolnego (socjalnego) Pobierz
Regulamin stypendium św. JPII Pobierz
Wniosek – stypendium szkolne (socjalne) Pobierz
Oświadczenie – stypendium szkolne (socjalne) Pobierz
Informacje – dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka) Pobierz
Wniosek – dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka) Pobierz
Wniosek stypendium PILNY UCZEŃ Pobierz
Wniosek stypendium św. JPII Pobierz
Warunki ubezpieczenia Pobierz
Zgłaszanie szkody z ubezpieczenia szkolnego Pobierz
Skip to content