Pierwsza data związana ze Szkołą Podstawową nr 9 to 13 lutego 1959 roku. Wtedy to powołano szesnastoosobowy Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Prace budowlane rozpoczęto 15 kwietnia 1961 r., a 23 września tegoż roku odbyła się uroczystość wmurowania w fundamenty szkoły „kamienia węgielnego”.

Szkołę budowano w okresie obchodów „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”. Fakt ten znalazł swoje odbicie w nazwie szkoły ” Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Ostrowie, natomiast fundusze na budowę szkoły pochodziły w przeważającej części ze składek społeczeństwa.

6 września 1963 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku, przystępując jednocześnie do różnych prac związanych z upiększeniem i zagospodarowaniem przydzielonych pomieszczeń. Do akcji tej czynnie włączyli się również rodzice uczniów.

Oficjalne i uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz oświatowych i miejskich odbyło się 28 października 1963 roku. Nowy budynek szkoły mieścił wówczas: dziewiętnaście sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę, pokoje administracyjne i dla nauczycieli oraz pomieszczenia kuchenne, stołówkę oraz sanitariaty.

Równocześnie z budową szkoły rozwijało się osiedle. Bardzo szybko okazało się, że nowa szkoła jest za mała w stosunku do potrzeb. Należało pomyśleć o jej rozbudowie i zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkolnego. 28 października 1968 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Stadionu i Ogródków Dydaktycznych (biologicznego, geograficznego i ogródka ruchu drogowego). Ponieważ liczba uczniów stale wzrastała i brakowało pomieszczeń lekcyjnych, w 1983 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły. Na miejscu budynku pawilonowego i obok niego powstał nowy obiekt, przeznaczony dla uczniów klas I-III. Do użytku zastał on uroczyście oddany w dniu 31 maja 1985 roku.

W pierwszej wersji w naszej szkole miało zdobywać wiedzę ok. 650 uczniów. W okresie największego wyżu demograficznego do szkoły uczęszczało prawie 2000 dzieci, co stawiało ją w czołówce szkół w województwie, pod względem zagęszczenia. Młodzież w tym czasie uczyła się w systemie dwuzmianowym, a zajęcia odbywały się od godz. 7:00 do godz. 19:00.

Skład Rady Pedagogicznej, która rozpoczynała pracę w roku szkolnym 1963/64 wyglądał następująco: dyrektorem szkoły był Władysław Jagaciak, zastępcą dyr. Piotr Droszcz. Nauczycielami poszczególnych przedmiotów byli: Wiesława Błaszczyk, Eugenia Buksakowska, Barbara Chuderska, Aleksandra Dobrzyńska, Irena Domin, Stanisława Droszcz, Stanisław Droszcz, Jan Glinkowski, Cecylia Jakubek, Jadwiga Jakubowska, Zbigniew Jakubowski, Halina Jamrożek, Zofia Krajewska, Łucja Leśniak, Jan Lis, Janina Olech, Elżbieta Panek, Teresa Pokora, Anna Skiba, Jacek Skiba, Stefan Tarchalski, Aleksander Tomkowicz, Leon Woźniak.

W ciągu minionych lat pracą szkoły i poczynaniami nauczycieli kierowali następujący dyrektorzy:

1963 – 1964
dyrektor – Władysław Jagaciak
zastępca dyrektora – Piotr Droszcz

1964 – 1968
dyrektor – Bronisław Walczak
zastępca dyrektora – Piotr Droszcz, Zbigniew Jakubowski, Łucja Leśniak
1968 – 1989
dyrektor – Tadeusz Frąszczak
zastępca dyrektora – Łucja Leśniak, Zbigniew Matecki, Helena Nabzydyk, Eugeniusz Śniegocki, Iwona Szymoniak, Stefan Glinkowski, Barbara Kawarska, Barbara Spiżak
1989 – 2007
dyrektor – Stefan Glinkowski
zastępca dyrektora – Barbara Spiżak, Barbara Maciejewska, Zdzisława Białas
2007 – 2015
dyrektor – Łukasz Mikołajczyk
zastępca dyrektora – Maria Gryczka, Iwona Wojciechowska
listopad 2015
zastępca dyrektora – Maria Gryczka – pełniąca obowiązki dyrektora szkoły
zastępca dyrektora – Iwona Wojciechowska

od 2016

dyrektor – Justyna Uciechowska

zastępca dyrektora – Maria Gryczka, Iwona Wojciechowska

W procesie wychowania uczniów i w funkcjonowaniu szkoły czynny udział brali rodzice uczniów, a ich przedstawicielem na terenie szkoły był Komitet Rodzicielski. Pierwsze zebranie Komitetu Rodzicielskiego odbyło się 30 maja 1963 r. W 1992 r. Komitet Rodzicielski zmienił nazwę, stając się Radą Rodziców.

Na przestrzeni dziesięcioleci sytuacja finansowa oświaty nigdy nie była zadowalająca. Zawsze występowały kłopoty finansowe, które uniemożliwiały rozbudowę placówki, pełne jej wyposażenie w niezbędne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Częściowo rozwiązywały je zakłady, opiekujące się naszą szkołą, przeznaczając swoje nadwyżki na potrzeby placówki. Kolejnymi opiekunami były następujące ostrowskie zakłady: Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego oraz Zakłady Sprzętu Mechanicznego „Ursus”.

Głównym zadaniem szkoły było i jest wychowywanie i nauczanie młodzieży. W minionym okresie szkoła wypracowała sobie swoisty styl nauczania, którego ważnym elementem jest tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły. Najważniejszym elementem tej tradycji stał się sztandar szkolny i obchodzone z jego okazji coroczne święto.

W niedzielę 25 września 1966 r. o godzinie 10:00 na Rynku ostrowskim, szkole oraz działającemu na jej terenie szczepowi harcerskiemu, wręczono uroczyście sztandary, które ufundowało społeczeństwo i zakłady pracy z Ostrowa Wielkopolskiego. Od tej pory data ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii szkoły. Przez 35 lat dzień 25 września obchodzony był jako Święto Sztandaru.

W chwili otwarcia szkoły nadane jej zostało imię Marcina Kasprzaka, bez prowadzenia pracy nad tym patronem. W 1991 r. na prośbę uczniów, rodziców i członków Rady Pedagogicznej wystąpiono o zniesienie imienia szkoły. Od tej chwili szkoła nie miała swojego patrona.

W 1997 rozpoczęto pracę nad wyborem nowego patrona placówki. Pojawiły się różne kandydatury, które zostały podane przez uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Już wówczas, wg podsumowania ilościowego, zwyciężyła kandydatura Jana Pawła II. Wdrażanie w życie reformy oświatowej spowodowało wstrzymanie prac nad patronem szkoły. Temat ten powrócił jednak z dniem 1 września 2000 roku. Powołana została komisja mająca koordynować wszystkie działania. Na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, języka polskiego, historii i w nauczaniu zintegrowanym, przedstawione zostały sylwetki kandydatów, które mieli zaopiniować rodzice i uczniowie. W październiku 2000 r. po przeprowadzeniu sondaży przekazano komisji protokoły z uzasadnieniem wyboru kandydata, na podstawie których sporządzony został protokół z dnia 3 listopada. Ogromną większość głosów zdobyła kandydatura Jana Pawła II. Na dwadzieścia pięć oddziałów siedemnaście głosowało na tego kandydata. Wyniki ogłoszono w grudniu na posiedzeniu komisji, d/s wyboru patrona, z udziałem Samorządu Uczniowskiego i opiekunów grup wiekowych, przewodniczącym Rady Rodziców i proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Od tego momentu rozpoczęto realizację zaproponowanych przez komisję zadań, mających na celu przybliżenie sylwetki kandydata na patrona szkoły. Podsumowanie całorocznej pracy nad patronem nastąpiło 12 czerwca 2001.r na apelu klas IV-VI i 20 czerwca 2001 r. na apelu klas I-III. Protokołem komisji z dnia 20 czerwca 2001 r. stwierdzono pełną realizację wyznaczonych zadań.

15 października 2001 r. roku o godzinie 9:00 w kościele pw. świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim poświęcony został Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, a o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Skip to content