hymn

Jest w Ostrowie szkoła miła,
w której chętnie spędzam czas.
Tutaj wiedzę swą zdobywam
by nieznany poznać świat.

W wielkopolskiej mieszkam ziemi,
kraj rodzinny dobrze znam.
Przez naukę swą sumienną
w europejski wkroczę ład.

Refren:
Imię piękne i szlachetne
nosi dzisiaj szkolny gmach.
Papież Polak – patriota
za wzór przykład nam swój dał.

Skip to content