Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmów prezentowanych na stronie.
W częściach strony stworzonych przed 2018 rokiem znajdują się fragmenty treści będące faktycznie listami elementów ale nie są one zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
Część archiwalna strony szkoły zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
W częściach strony stworzonych przed 2018 rokiem są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-21

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – Justyna Uciechowska

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 62 591-23-81

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 62 58 22 400, 62 591 78 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W szkole znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada platformę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd