SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

mediator

     Szkoła to miejsce, które pozwala uczniom nabywać wiadomości i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych, ale także umożliwia im rozwijanie pasji i zainteresowań w ramach działań pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym oferta zajęć dodatkowych w SP9 została poszerzona  o cykl spotkań z zakresu edukacji prawnej i mediacji rówieśniczych.

     Warsztaty prowadzone przez panią mecenas Annę Stawicką w pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek miesiąca dla uczniów grupy wiekowej IV – VI mają na celu podniesienie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich, wzrost umiejętności negocjacji i mediacji jako nieinwazyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach sporów. 

     Tego typu innowacyjna forma zajęć już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ostrowskiej dziewiątki. A w przyszłości z pewnością zaprocentuje właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi. 

                  Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI

KILKA SŁÓW NA TEMAT PRAWA...WARSZTATY Z RADCĄ PRAWNYM

„Toga”, „casus”, „ustawa”, „notariusz”, to tylko niektóre z pojęć, przybliżone uczestnikom wtorkowego spotkania – uczniom klasy VII b oraz mediatorom reprezentującym straszą grupę wiekową. Tym razem zajęcia dla wychowanków ostrowskiej dziewiątki poprowadził pan Adam Grzyb – radca prawny.

Punktem wyjścia warsztatów stało się lex duodecim tabularum, czyli prawo dwunastu tablic - najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego z ok. 450 p.n.e. Takie wprowadzenie omawianej tematyki, zainspirowało młodych ludzi do twórczej pracy i aktywnego udziału w zajęciach, w trakcie których omówiony został długi proces edukacji prawniczej, ciekawostki związane z pracą adwokata, prawnika, komornika, a także właściwe zasady sporządzania umów prawnych. Ponadto uczniowie mieli możliwość ubrania togi i zostali zapoznani z kolorami żabotów pozwalającymi na rozpoznanie poszczególnych zawodów. Największych emocji dostarczyły jednak „zagadki prawne”. Wywołały one niezwykle ożywione dyskusje uczestników warsztatów, którzy proponowali rozwiązania na miarę profesjonalistów z dziedziny prawa.

Dzięki zaproponowanej formie spotkania, wychowankowie SP9 utrwalili wiedzę z zakresu edukacji prawnej, zostali też zmobilizowani do aktywności twórczej. Kto wie, może w przyszłości niektórzy z nich zdecydują się na edukację właśnie w tym kierunku?

Opracowała: S. Napieralska

 

FOTO KILKA SŁÓW NA TEMAT PRAWA...WARSZTATY Z RADCĄ PRAWNYM

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

W minionym roku szkolnym Centrum Mediacji Rówieśniczych działające w SP9 świętowało rok swej działalności. Obecnie uczniowie – mediatorzy w dalszym ciągu zgłębiają tajniki mediowania i wzbogacają wiedzę z zakresu bezkonfliktowego sposobu rozwiązywania sporów.

Przedstawiciele poszczególnych klas, wybrani przez kolegów i koleżanki, aktywnie uczestniczą w warsztatach pod hasłem „Prawo z elementami mediacji dla klas V – VII” prowadzonych przez panią mecenas Annę Stawicką. Dzięki zaproponowanej formie zajęć, dzieci utrwalają podstawową wiedzę, przypominają zasady mediowania, opracowują prezentacje na wybrane tematy i dzielą się pomysłami. W trakcie jednego ze spotkań, „zrodziła” się idea mająca na celu udoskonalenie funkcjonowania Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczych. Dzięki temu, w najbliższym czasie, w pobliżu sekretariatu (na korytarzu administracyjnym), pojawi się specjalnie przygotowana skrzynka, do której uczniowie będą mogli wrzucać kartki z informacjami (tematami), którymi mogliby zająć się mediatorzy.

Podjęta inicjatywa jest kolejnym dowodem na to, iż każde działanie wymagające aktywności, doskonale sprawdza się w praktyce. A uczniowie – mediatorzy?  Już niebawem podejmą kolejne, twórcze wyzwanie.

                             Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

KILKA SŁÓW O KONFLIKTACH… WARSZTATY DLA MEDIATORÓW W SP9

Od ponad roku w SP9 funkcjonuje Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczych, do którego od września dołączyła kolejna grupa mediatorów – uczniów klas czwartych. Tradycyjnym kryterium wyboru przedstawicieli poszczególnych klas była ankieta przeprowadzona wśród czwartoklasistów.  W trakcie pierwszych warsztatów, w bieżącym roku szkolnym, najmłodsi z grupy wiekowej klas IV - VII mieli okazję poznać swoich starszych kolegów, którzy przybliżyli im istotę mediacji rówieśniczych. Wychowankowie ostrowskiej dziewiątki – podzieleni na grupy – szukali odpowiedzi na pytania: Czym jest konflikt? Jakie sytuacje konfliktowe zdarzają się w życiu codziennym? Czy w ostatnim tygodniu byłaś/byłeś świadkiem sytuacji konfliktowych? W jaki sposób ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktowych? Jakie czynniki ułatwiają, a jakie utrudniają rozwiązywanie konfliktów?  Tego typu spotkania z pewnością sprzyjają integracji grupy rówieśniczej i umożliwiają wymianę doświadczeń. Kolejne spotkanie młodych mediatorów – tym razem z mecenas panią Anną Stawicką – już niebawem.

                        Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

 

FOTO KILKA SŁÓW O KONFLIKTACH… WARSZTATY DLA MEDIATORÓW W SP9

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W SP9 MA JUŻ „ROCZEK”

O konfliktach mówiono od zarania dziejów. Ludzie spierali się i spierają w różnych kwestiach i na różnych płaszczyznach. Wiele jest też sposobów radzenia sobie w tego typu sytuacjach. Jednym z nich są mediacje, czyli metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego rozwiązania. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczych w Szkole Podstawowej nr 9 ma już „roczek” i właśnie z tej okazji działający w nim uczniowie, postanowili przygotować krótki montaż słowno – muzyczny, którego głównym celem było przybliżenie zebranym idei „mediowania”. Punktem wyjścia oraz inspiracją całego przedsięwzięcia stał się znany utwór Jana Brzechwy pod tytułem „Na straganie” – obrazujący wszechobecne spory. Dzięki krótkim, wierszowanym formom możliwe stało się omówienie działalności mediatorów w SP9. Całości dopełniły: scenki pantomimiczne, autorska piosenka pod tytułem  „Witajcie w naszej szkole!” oraz prezentacja multimedialna. Wtorkowe spotkanie adresowane do dzieci ze starszej grupy wiekowej pozwoliło zwrócić ich uwagę na problem agresji i konfliktu. Mamy nadzieję, że alternatywne sposoby  rozwiązywania sporów, omówione przez szkolnych mediatorów, w przyszłości zaprocentują właściwymi wyborami i poprawnymi relacjami międzyludzkimi.

Opracowała: S. Napieralska, I. Trelka

 

POROZMAWIAJMY O MEDIACJACH... - "V SALON MEDIACJI W SZKOLE"

   Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka – to idea, która towarzyszy mediacjom rówieśniczym. W dobie kryzysu kulturalnego komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów na drodze dobrowolnej i poufnej rozmowy, wydaje się niezwykle istotne.  Zagadnieniu mediacji rówieśniczej i szkolnej poświęcone zostało wtorkowe spotkanie zorganizowane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Wielkopolskie Centrum Mediacji. Zebrani w gmachu sądu przy ul. Hejmowskiego, mieli okazję wysłuchać prelekcji osób zaangażowanych w propagowanie rozwiązywania sporów na drodze kompromisu, w tym: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz koordynatorów ds. mediacji w sądach i placówkach oświatowych. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja standardów mediacji szkolnej  i rówieśniczej, opracowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawienie dobrych praktyk w szkołach. „V Salon Mediacji” zakończyła dyskusja na temat dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze szkołami w zakresie mediacji.  Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkołę Podstawową nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali koordynatorzy Centrum Mediacji Rówieśniczych: pani Sylwia Napieralska i pani Izabela Trelka.                          

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

O KONFLIKTACH NA PLANECIE ZIEMIA… - SPOTKANIE MEDIATORÓW

    W ostatnim tygodniu przed feriami mediatorzy z klas IV-VI wzięli udział w kolejnych warsztatach prowadzonych przez panią mecenas Annę Stawicką. Tym razem uczniowie starszej grupy wiekowej doskonalili umiejętność współpracy w zespole i starali się przybliżyć ideę mediacji mieszkańcom odległych planet. Pierwsza część spotkania upłynęła na analizowaniu różnych sytuacji egzystencjalnych i gromadzeniu słownictwa adekwatnie do oblicza konfliktu. Następnie poszczególne zespoły przystąpiły do redagowania listów, których adresatami stali się potencjalni mieszkańcy Marsa, Jowisza i innych planet. W treści swoich wypowiedzi młodzi mediatorzy mieli za zadanie opisać przyczyny konfliktów na Ziemi. Wszystkie prace zostały zaprezentowane przez autorów. Trzeba przyznać, że uczniowie coraz lepiej czują się w rolach szkolnych mediatorów.

Opracowały: S. Napieralska i I. Trelka

 

FOTO O KONFLIKTACH NA PLANECIE ZIEMIA… - SPOTKANIE MEDIATORÓW

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI I EDUKACJA PRAWNA W SP9 PRAWO KONSUMENCKIE

„Kazus”, „konsument”, „reklamacja”, „akt notarialny”, to tylko wybrane pojęcia, które mieli okazje przyswoić uczestnicy wtorkowych zajęć z zakresu edukacji prawnej prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 9 przez mecenas panią Annę Stawicką. Było to kolejne spotkanie z cyklu warsztatów kierowanych do uczniów klas IV – VI. Tym razem wychowankowie ostrowskiej dziewiątki poddali pod dyskusję niezwykle ważne zagadnienia związane z „prawem konsumenckim”. Ponadto poznali zasady formułowania „Umowy zawartej na odległość”, „Umowy poza lokalem przedsiębiorcy”, a także  „Umowy – sprzedaży”. Wnikliwie zostały również przeanalizowane zakupów w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. „Młodzi konsumenci” chętnie wcielali się w role sprzedawcy i kupujących - prezentowali autorskie scenki. W trakcie spotkania okazało się, że dzieci wiedzą, jakie środki ostrożności należy zachować podczas dokonywania zakupów i wykazują niezwykłą świadomość związaną z ich planowaniem.  Współczesny konsument powinien posiadać realną możliwość dokonywania wyboru na rynku. Rzetelna informacja wydaje się tu niezbędna. Uczestnicy warsztatów bez wątpienia usystematyzowali wiedzę na temat prawa konsumenckiego i uzyskali wiele cennych rad. Kolejne spotkania prowadzone przez mecenas panią Annę Stawicką obejmujące mediacje rówieśnicze oraz edukację prawną już w przyszłym miesiącu. Zapraszamy!

Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

 

FOTO SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI I EDUKACJA PRAWNA W SP9 PRAWO KONSUMENCKIE

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd