SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ"

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
wolontariatlogo2lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”  powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy pani dyrektor  Justyny Uciechowskiej. Członkami koła są uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Ewy Waleńskiej, p. Urszuli Kupczyk, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka nakrętek dla chorego Jakuba”, akcja „Szkoło pomóż i TY”,  „Szlachetna Paczka” ,Świąteczne kartki dla więźniów”, „Niech Wszyscy Mają Święta”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy” „Kiermasz Wielkanocny” i wiele innych…  Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ROK SZKOLNY 2017/18

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Opracowała: U. Kupczyk

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

PAMIĘTAMY O INNYCH

Święta Wielkanocne to szczególny czas radości i nadziei, czas, w którym nikt nie powinien czuć się sam. Szkolne koło wolontariatu „Podaj dalej” zaprosiło społeczność szkolną do włączenia się w działania mające na celu pomoc innym.

Jedną z propozycji była zbiórka żywności dla osób potrzebujących pomocy. Mimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią udało się zebrać dużo darów żywnościowych.

Druga inicjatywa to złożenie życzeń świątecznych mieszkańcom Domu Opieki Społecznej w Ostrowie. Wielu uczniów, starszych i młodszych, zdecydowało się sprawić radość innym i wykonało własnoręcznie piękne kartki z życzeniami. Kartki te dostarczyliśmy do DPS-u kilka dni przed świętami. Dowiedzieliśmy się, życzenia, które przekazaliśmy kilka miesięcy temu – z okazji świąt Bożego Narodzenia – bardzo ucieszyły mieszkających tam podopiecznych.

Kartek wykonanych przez uczniów było bardzo dużo, drugą część dołączyliśmy do darów żywnościowych, które zostały przekazane osobom potrzebującym pomocy, mieszkającym na terenie parafii św. Pawła.

Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali i okazali serce: uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Opracowała: E. Waleńska

RAZEM NA ŚWIĘTA

W grudniu ubiegłego roku została ogłoszona trzecia edycja akcji „Razem na Święta”. Jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Tegoroczna edycja akcji miała nieco odmienny charakter ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. Nie można było jednak rezygnować z pomagania, ponieważ szczególnie w tym okresie wiele osób czekało na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

W grudniu uczniowie wzięli udział w zajęciach propagujących idee wolontariatu. Rodzice, uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie włączyli się w działania zaproponowane przez szkolne koło wolontariatu „Podaj dalej”. Przed świętami Bożego Narodzenia została zorganizowana w naszej szkole zbiórka żywności z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcom Domu Opieki Społecznej w Ostrowie przekazaliśmy ponad 40 kartek z życzeniami, które wykonali uczniowie naszej szkoły. Również w grudniu przeprowadziliśmy zbiórkę fantów na rzecz chorego Marcelka. Wymienione działania zostały szerzej opisane we wcześniejszych artykułach.

Miło nam poinformować, że za udział w akcji „Razem na Święta” otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej dyplom. Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Opracowała: E. Waleńska

PAMIĘTAMY O INNYCH

Od wielu lat w okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły, chętnie włączali się w akcję  Niech Wszyscy Mają Święta,  której głównymi organizatorami są Telewizja PROART oraz Konferencja Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo. W tym roku musieliśmy zrezygnować z dyżurów w sklepach,  podczas których nasi wolontariusze zachęcali  klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla potrzebujących. 

Z inicjatywy szkolnego koła wolontariatu „Podaj dalej” w dniach od 7 do  11  grudnia została zorganizowana w naszej szkole zbiórka żywności.  Dzięki zaangażowaniu i ofiarności Rodziców,  Uczniów i Nauczycieli udało się nam zebrać  dużo produktów żywnościowych. Artykuły te zostały odebrane przez organizatorów akcji Niech Wszyscy Mają Święta i  następnie na kilka dni przed świętami  trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Święta to również czas składania życzeń, lubimy je otrzymywać, powinniśmy je również sami składać. Jest wiele osób, które bardzo czekają na życzenia i cieszą się, że ktoś o nich pamięta. W tym roku spróbowaliśmy  sprawić radość  mieszkańcom Domu Opieki Społecznej w Ostrowie. Przekazaliśmy ponad 40 kartek z życzeniami, które wykonali uczniowie naszej szkoły. Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

                                                                                                                                 Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO PAMIĘTAMY O INNYCH

„MIKOŁAJKOWY PREZENT OD SERCA DLA MARCELA”

W dniach 27 listopada do 4 grudnia 2020r. w naszej szkole prowadzona była zbiórka fantów na rzecz chorego Marcelka. Celem zbiórki była pomoc 5 letniemu Marcelowi, który urodził się bez prawego ucha i przewodu słuchowego, nie słyszy całkowicie na prawą stronę, przez co jego rozwój jest znacznie spowolniony. Marcel został zakwalifikowany do kompleksowej operacji odbudowy kanału słuchowego lub wszczepienia aparatu słuchowego oraz plastyki małżowiny usznej. Rodzina Marcela oraz fundacja „Warto Żyć dla Kogoś” zbiera pieniądze na operację, której koszt jest bardzo wysoki. Wszyscy życzymy Marcelkowi zdrowia, a rodzinie wytrwałości w działaniach! Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za włączenie się do akcji. Oddzielne podziękowania kierujemy Samorządowi Uczniowskiemu za aktywne włączenie się w zbiórkę charytatywną.

W ciągu kilku dni zebraliśmy mnóstwo fantów m.in. gry, książki, zabawki, pluszaki, artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły dekoracyjne itp.. Wszystkie dary zostały zapakowane jako mikołajkowy prezent i przekazane  przedstawicielowi fundacji „Warto Żyć dla Kogoś”, które były jedną z wielu atrakcji  loterii fantowej podczas wydarzenia charytatywnego „Mikołajkowy prezent od serca dla Marcela” w Przygodzicach.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO „MIKOŁAJKOWY PREZENT OD SERCA DLA MARCELA”

KASZTAN NA WAGĘ ŻYCIA

W ubiegłym tygodniu szkolne koło wolontariatu „Podaj dalej” zaprosiło społeczność „dziewiątki” do udziału w akcji „Kasztan na wagę życia”. Celem akcji jest pomoc dla chorego dziecka - Sandry Wolniak z Niedźwiad. Mała Sandra choruje na SMA typu 1 - najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Na rozpoczęcie leczenia potrzebne jest 10 mln zł. Organizując licytacje, festyny i zbiórki, udało się uzbierać już ponad 5 mln zł.

Przez cały tydzień uczniowie zbierali w różnych miejscach kasztany i w ostatni poniedziałek przynieśli swoje zbiory do szkoły. Dzięki uprzejmości Pana Olka i Pana Michała kasztany zostały przewiezione do wyznaczonego punktu w Ligocie. Nasze zbiory zostały odebrane przez strażaków z miejscowej OSP, którzy również włączyli się w akcję pomocy dla Sandry. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kasztanów zostaną przekazane na specjalne konto.

Mieliśmy okazję rozmawiać z tatą chorej dziewczynki. Sandra z powodu dodatkowej infekcji przebywała ostatnio w szpitalu w Ostrowie, na szczęście jej stan się poprawił i dziecko wróciło już do domu. Ojciec dziewczynki przekazał serdeczne podziękowania dla naszej szkoły za pomoc dla Sandry.

My również dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Kasztan na wagę życia” - uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Niektórzy, chcąc zebrać jak najwięcej kasztanów, organizowali wyprawy rodzinne za miasto. Jednak liczyła się każda ilość, najważniejsze jest okazane serce i chęć pomocy.

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO KASZTAN NA WAGĘ ŻYCIA

POMAGAMY INNYM

W przedświątecznym okresie uczniowie naszej szkoły,  w tym również wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”,  chętnie angażują się w rożne działania mające na celu pomoc innym. Tradycyjnie nasza szkoła włączyła się w akcję „ Niech Wszyscy Mają Święta”, której głównymi organizatorami są Telewizja PROART oraz Konferencja Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo. W tym roku była to już XIX edycja akcji. Przez 2  kolejne grudniowe  weekendy (piątki i soboty) uczniowie klas V - VIII dyżurowali w sklepach Netto,  Biedronka i Dino  zachęcając klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  W akcję włączyło się  aż 49 uczniów, rekordzistą okazał się Marcin Kanclerz z klasy V d, który dyżurował  3 razy. Dwukrotnie dyżur pełnili:  Maciej Kaczmarek z kl. V d, Franciszek Pawlak z kl. V d, Krzysztof Szymanowski-Kubera z kl. V d, Wojciech Ślopek z kl. V d, Róża Albert z kl. VII b, Anna Karolak z kl. VII b, Paweł Szaliński z kl. VIII b, Paulina Pankros z kl. VIII b i Daria Rzeczkowska z kl. VIII b. Ich praca przyniosła zamierzony efekt, ponieważ klienci zachęcani przez naszych uczniów chętniej kupowali dodatkowe produkty i wkładali je do specjalnego kosza. W tym roku udało się zebrać 2,3 tony żywności, paczki trafiły do 860 osób. Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wykonali ok. 250 pięknych  świątecznych kartek z  życzeniami, które zostały przekazane osadzonym w Areszcie Śledczym w Ostrowie. W ostatnim tygodniu przed świętami nadeszły do naszej szkoły podziękowania: od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania – za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”, oraz od Caritas w Ostrowie  - za włączenie się w zbiórkę żywności „Tytka Charytatywna”.  Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO POMAGAMY INNYM

III MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2019r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Międzyszkolnych Obchodach Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek. Wszyscy wolontariusze oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w programie artystycznym, który  miał na celu uświadomić uczestnikom, że wolontariat to okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności, kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Ważnym punktem obchodów było wystąpienie zaproszonych gości, którzy na co dzień są wolontariuszami i wiedzą o tym, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc.

Na zakończenie obchodów podsumowano międzyszkolny  konkurs plastyczny- „Pomaganie jest fajne”, w którym wyróżnienie zdobyła  nasza uczennica Gabriela Michalak z klasy 7a - serdecznie gratulujemy!.

 Gratulujemy również Antoninie Matyśkiewicz z klasy 5b i Weronice Jakubowskiej z klasy 4b  za wykonanie pięknych prac, które były wystawione podczas Międzyszkolnych Obchodów Dnia Wolontariusza w SP1.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO III MIĘDZYSZKOLNE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

AKCJA CHARYTATYWNA „ SZKOŁO POMÓŻ I TY”!

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję dobroczynną Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni. W miesiącu listopad wolontariusze rozprowadzali wśród uczniów Cegiełki charytatywne – pomoce naukowe. Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli i rodziców Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” zebrało kwotę 305 zł. .Tym razem dochód zostanie przeznaczony na pomoc 17-letniemu Bartkowi Chrzan, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego i operacji kręgosłupa nie rezygnuje z  rehabilitacji wspomagającej jego rozwój. Bartek uwielbia samochody i podróże, a dwuosobowy skuter inwalidzki Companier jest spełnieniem jego motoryzacyjnej pasji.  Pamiętajmy, że wspólnie możemy dokonywać rzeczy niezwykłych, wkraczając w świat wartości, takich jak otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć.     

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Opracowała: U. Kupczyk

WOLONTARIAT W POEZJI

Dnia 29 listopada  w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się Międzyszkolny Konkurs „Wolontariat w poezji” połączony z obchodami XV-lecia istnienia szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń” działający w/w szkole.   Głównym celem konkursu było popularyzowanie twórczości poetyckiej, rozwijanie sprawności pisania wierszy i odkrywanie młodych talentów. Swoje wiersze zaprezentowali uczniowie z  ostrowskich szkół podstawowych.  Naszą szkołę reprezentowała  w swoim autorskim wierszu pt. „ Pomocna Rada”  Antonina Staszak uczennica klasy IVb.   Ze względu na wyjatkową tematykę utwórów, wszyscy młodzi poeci byli zwycięzcami. Za swoją prezentację zostali nie tylko nagrodzeni brawami widzów, ale również otrzymali drobne upominki. Zapraszam do przeczytania wiersza Antoniny!

„ Pomocna Rada” 

Gdzie jest miłość?

Gdzie nadzieja?

Gdzie pomocna dłoń zniknęła?

Czy Ci wszystko obojętne?

Przyjacielu, co mnie słuchasz

Może słowom mym zaufasz?

I do puszki wrzucisz grosik,

A starszemu weźmiesz koszyk,

Smutku, biedy głos usłyszysz

I tę prawdę wnet wykrzyczysz,

Że ta pomoc, prosta sprawa,

To jest właśnie moja rada!                       

Antonina Staszak IV b

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO WOLONTARIAT W POEZJI

"RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO"

W połowie listopada Szkolne Koło Wolontariatu "Podaj dalej" zaprosiło społeczność szkolną do udziału w przedświątecznej akcji pod hasłem "TYTKA CHARYTATYWNA".  W ciągu tygodnia, dzięki zaangażowaniu i hojności Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, udało nam się zebrać bardzo dużo darów żywnościowych oraz środków czystości. Dzięki uprzejmości pana Olka i pana Michała, zgromadzone produkty zostały przewiezione do Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas, które jest głównym organizatorem akcji. Pracownicy ośrodka byli bardzo zaskoczeni i ucieszeni ofiarnością ze strony społeczności naszej szkoły. Zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym rodzinom w formie paczek świątecznych. Wszystkim zaangażowanym w akcję bardzo dziękujemy!

Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO "RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ COŚ DOBREGO"

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd