Aktualności

POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH I TRZECICH - „COŚ SIĘ KOŃCZY, A COŚ ZACZYNA”

„Czas się srebrzy i złoci,

Leci, mknie nieopatrznie.

Tysiąc przygód codziennie

Dla Was - wkrótce nowa się zacznie”.

Zakończenie roku szkolnego budzi w nas pozytywne odczucia, cieszymy się na nadchodzący czas wakacji, wypoczynku i wolności od obowiązków szkolnych. Brak pośpiechu o poranku, brak sprawdzianów i kartkówek, popołudnia bez zadań domowych to z pewnością bardzo miła perspektywa na kolejne dwa miesiące.

Nadszedł długo wyczekiwany czas radości i wolności, zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Panująca na świecie pandemia, z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Ostatnie miesiące nauki, były szczególne zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców, którzy w związku ze stanem epidemii, pracowali w trybie zdalnym.

25 czerwca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II odbyło się zakończenia roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów klas ósmych. W piątkowy poranek stu ósmoklasistów zostało absolwentami Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II. Tegoroczna uroczystość ze względu na panującą pandemię przebiegała w nieco skromniejszej formie. W spotkaniu wzięli udział tylko uczniowie i wychowawcy klas ósmych oraz goście – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu pani Anna Grabek – Konieczna a także przewodniczący Rady Rodziców – pan Hubert Kłopocki.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym zaśpiewaniem hymnu państwowego oraz oficjalnym przekazaniem pocztu sztandarowego młodszym kolegom. Ósmoklasiści odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody książkowe i listy gratulacyjne oraz Stypendia „Pilny Uczeń”. Pani Anna Grabek - Konieczna wręczyła dyplomy uznania uczniom naszej szkoły, którzy wykazali się ogromną wiedzą, uzyskując tytuł laureata w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, następnie skierował ciepłe słowa do absolwentów, podkreślając ogromną rolę nauki w życiu każdego człowieka oraz życzyła trafnego i przemyślanego wyboru dalszej drogi życiowej. Wyróżnieni zostali wszyscy, którzy sławili dobre imię SP9 w zawodach sportowych, konkursach, czy angażowali się w różnorodne inicjatywy. Najstarszych wychowanków pożegnała także dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska oraz pani wicedyrektor Iwona Wojciechowska.

Podobne podsumowanie roku szkolnego miało miejsce na poziomie uczniów klas III, którzy już od września jako czwartoklasiści „dołączą” do starszej grupy wiekowej. Trzecioklasiści otrzymali upragnione świadectwa, listy gratulacyjne oraz nagrody za doskonałe wyniki w

nauce. Młodym wychowankom ostrowskiej dziewiątki wyrazy uznania złożyli wychowawcy i dyrekcja.

Program artystyczny w grupie wiekowej I - III wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowała pani Donata Wieczorek oraz panie Anna Pyszel i Kamila Szkudlarek. Uczniowie klasy VIIe zaplanowali pożegnanie starszych kolegów pracując pod okiem pani Anny Pietrzak.

Obowiązujący reżim spowodował, iż warunki organizacji uroczystości wręczenia świadectw uczniom poszczególnych klas, musiały zostać dostosowane do zasad rygoru sanitarnego. W tym roku dzieci z klas I i II oraz IV, V, VI i VII spotkały się wyłącznie ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Uczniowie odebrali świadectwa będące ukoronowaniem wytężonej pracy. Nagrodzeni zostali ci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Dzień zakończenia roku szkolnego okazał się dla wszystkich pełen wrażeń i wspomnień. Na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Natomiast niepowtarzalna atmosfera pożegnania absolwentów sprawiła, iż w niejednym oku pojawiły się łzy wzruszenia. Trudno porzucić mury, w których spędziło się tyle lat życia, jeszcze trudniej rozstać się z ulubionymi wychowawcami i kolegami od serca. Ale cóż... "upływa szybko życie, jak potok płynie czas". Liczymy, że absolwenci zachowają o nas miłe wspomnienia.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, wielkiej przygody, miłego wypoczynku, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień.

Opracowała: A. Pietrzak

DYPLOMY, NAGRODY

Koniec roku szkolnego w świetlicy szkolnej to okres nagradzania tych, którzy pracowali wytrwale przez cały rok szkolny, aktywnie (mimo pandemii) działali w życiu świetlicy, wzorowo wywiązywali się z podejmowanych zadań, godnie reprezentowali świetlicę, dbali o estetykę sali oraz byli wzorem koleżeństwa.
W roku szkolnym 2020/2021 wyróżniono ANATOLA JAWORSKIEGO ucznia klasy III b oraz JANA LISIAKA ucznia klasy III e, którzy otrzymali tytuł Super Bohatera (wzoru kultury, grzeczności i koleżeństwa).
Nagrodzeni zostali również uczniowie klasy I d Kamil Szymkowiak i Wojciech Puchalski, a także uczennica klasy II d Amanda Wiertelak.
Dyplomy i nagrody wyróżnionym uroczyście wręczyła Dyrektor szkoły pani Justyna Uciechowska podczas apeli podsumowujących dla uczniów klas I – III. Nagrodzonym gratulujemy.
Wszystkim życzymy WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

Opracowała: B. Krupka

PODSUMOWANIE NAUKI W KLASACH I-III

W tygodniu kończącym naukę odbyły się apele podsumowujące rok szkolny 2020/2021. Ze względu na reżim sanitarny podsumowanie odbyło się na poziomach klas : pierwszych, które prowadziła pani Kamila Szkudlarek, drugich , prowadzone przez Małgorzatę Frąszczak i trzecich , gdzie żegnającym grupę edukacji wczesnoszkolnej klasom trzecim podziękowała pani Beata Czekalska .
Mimo niezwykle trudnego roku ,odbyły się liczne konkursy szkolne oraz nieliczne międzyszkolne. Na apelu docenieni zostali ich laureaci .
Pani dyrektor Justyna Uciechowska wręczyła im dyplomy i nagrody , gratulując sukcesów. Wyróżnieni zostali również uczniowie ze 100 % frekwencją .
Po części podsumowującej naukę prowadzący apele przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas wakacji . Zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo nad wodą, a uczniowie klasy II a zaprezentowali wierszyki stanowiące wakacyjne przestrogi.
Pani dyrektor Justyna Uciechowska , podziękowała uczniom za systematyczną pracę i osiągnięte wyniki życząc miłych, udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji .

Opracowała: M. Frąszczak

PODSUMOWANIE NAUKI W KLASACH IV- VIII

Majowy powrót do szkoły po kilkumiesięcznej nauce zdalnej okazał się wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów. Za nami dziesięć pracowitych miesięcy – „mieszanki” nauki stacjonarnej ze zdalną. Nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca – przed ekranami komputerów spędziliśmy „długie” siedem miesięcy.

W środę 23 czerwca odbył się apel grupy wiekowej IV - VIII, na którym w formie prezentacji multimedialnej zostały przedstawione i omówione wyniki w nauce i zachowaniu poszczególnych klas. Była to doskonała okazja, aby nagrodzić laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Wszystkie dzieci otrzymały cenne nagrody, dyplomy i podziękowania.

Na zakończenie spotkania wicedyrektor pani Iwona Wojciechowska życzyła zebranym w hali sportowej dzieciom i nauczycielom słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Obyśmy nowy rok szkolny rozpoczęli tradycyjnie – siedząc w szkolnej ławce. My także życzymy pięknych wakacji. Dużo słońca i bezpiecznego wypoczynku! Naładujcie akumulatory! 

Opracowała: A. Pietrzak

GORĄCZKA ZŁOTA

W miesiącu maju i czerwcu ostrowska Dziewiątka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez PCK pod hasłem „Gorączka Złota”. Akcja ta polegała na zbiórce złotych mo-net o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. Celem akcji jest pozyskanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci z naszego regionu oraz uwrażliwienie dzieci na krzywdę drugiego człowieka.

Przez około miesiąc uczniowie naszej szkoły przynosili do szkoły uzbierane złote monety, a członkowie szkolnego koła PCK wraz z pozostałymi uczniami klasy VII h skrupulatnie posegregowali oraz podliczyli poszczególne grosze. Jak się okazało, uzbieraliśmy dość pokaźną sumę - ok. 820 złotych.

Cieszymy się, że tak wielu z Was odpowiedziało na nasz apel i dzięki temu inne dzieci będą także mogły się cieszyć beztroskim cza-sem wakacji.

Opracowała: E. Szóstak

PROFILAKTYCZNA DEBATA

17.06.2021 w Szkole Podstawowej Nr 9 odbyły się zajęcia z profilaktyki unikania zachowań ryzykownych – tym razem była mowa o alkoholu.

Warsztaty prowadzone były na podstawie rekomendowanego programu „DEBATA” w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, realizowanego przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat oraz nauczyciele biorący udział w zajęciach. W naszej szkole udział wzięły połączone w tym dniu klasy 7d i 7f wraz z wychowawcami. Celem szczegółowym zajęć był: wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych, wzmacnianie wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych - osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Warsztaty odbyły się metodami interaktywnymi odwołującymi się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składał się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Było to m.in. tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach, sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych, przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania, „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem, zabawy dydaktyczne. Podczas zajęć promowane były zabawy bez alkoholu, odbyła się praca grup nad „tym co nas może chronić”.

Zajęcia mogły się odbyć dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, który zaproponował zajęcia z profilaktyki i sfinansował ich realizację.

Opracowanie: P. Sobański, I. Posadzy

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

10.06.21r. uczennice klasy VIId brały udział w Igrzyskach młodzieży szkolnej w Jankowie Przygodzkim reprezentując naszą szkole w siatkówce plażowej. Dziewczyny po raz pierwszy miały możliwość uczestnictwa w takich rozgrywkach, co było dla nich ciekawym doświadczeniem. Po emocjonujących meczach zajęły II i IV miejsca. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z SP6, a trzecie miejsce drużyna z Jankowa Przygockiego.
II miejsce w składzie zajęły:
Anna Panek
Anna Kosmala
Joanna Szukowska


IV miejsce w składzie zajęły:
Oliwia Stachowiak
Zuzanna Basińska
Weronika Kubik
Gratulacje dla drużyn!

Opracował: M. Krzyżanowski

SPOTKANIE Z POLICJANTKAMI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dnia 8 czerwca 2021 roku dzieci przebywające w świetlicy szkolnej odwiedziły dwie panie policjantki: sierż. sztab. Joanna Michalak oraz mł. asp. Natalia Fiturska.

Spotkanie miało na celu przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach podczas spacerów, przechodzenia przez jezdnię, zachowania ostrożności

w kontaktach z nieznajomymi oraz bezwzględnego zakazu zbliżania się do obcych zwierząt. Panie policjantki w sposób wyczerpujący odpowiadały na wszystkie zadawane przez dzieci pytania. Opowiedziały również o swej pracy oraz zademonstrowały akcesoria policyjne. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły kajdanki, które dzieci mogły zakładać na swoje ręce. Na koniec spotkania wszyscy wykonali piękne prace plastyczne.

Tuż przed rozpoczynającymi się za parę dni wakacjami wskazówki pań policjantek

o bezpiecznym zachowaniu się w różnych sytuacjach: w domu, nad wodą, w górach, na podwórku i na drodze z pewnością okażą się bardzo pouczające i cenne.

Opracowała: A. Biernaczyk

I MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE „ALL ABOUT THE USA”

„All about the USA” jest konkursem dla uczniów szkół podstawowych, promującym wiedzę na temat kultury, historii oraz tradycji w Stanach Zjednoczonych. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs składa się z 3 etapów: American Art, American Hero oraz American Quiz,
- podczas etapu pierwszego (American Art), uczniowie przygotowują pracę plastyczną (technika dowolna) przedstawiającą znane miejsce w USA, np. Statua Wolności, Nowy Jork, Missisipi, Hollywood, Biały Dom.
- podczas etapu drugiego (American Hero), uczniowie przygotowują krótkie filmiki w języku angielskim (maksymalnie 90 sekund długości) obrazujące znane postaci (prawdziwe lub fikcyjne), np. Donald Trump, Beyoncé, Kobe Bryant, Spider-Man, Iron Man, Superman, Bugs Bunny.
- podczas etapu trzeciego (American Quiz), dwoje uczniów z każdej grupy bierze udział w teście z wiedzy o Stanach Zjednoczonych (historia, kultura, bieżące wydarzenia).

Uczennice z naszej szkoły, Weronika Góralska i Wiktoria Marczewska z klasy 7e po trzech etapach konkursu zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i tym samym wygrały cały konkurs!

Pozostałe dwa zespołu z naszej szkoły zajęły bardzo wysokie 11 i 12 miejsce na 39 zespołów z całego powiatu ostrowskiej.

https://www.facebook.com/allaboutusaosw/posts/126779619556526

Opracowała: A. Poczta

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM "WIDZĘ I WIEM"

Uczeń naszej szkoły, Wiktor Guździoł (klasa 6b) zajął II miejsce w kategorii: JĘZYK NIEMIECKI w I Wojewódzkim konkursie plastyczno-językowym "WIDZĘ I WIEM" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim. Spośród 52 prac nadesłanych z całego województwa wielkopolskiego, komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego i plastyki, wyłoniła po 3 zwycięzców w kategoriach: język angielski i język niemiecki. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy konkursowej w formacie A4 zawierającej wyraz w języku angielskim lub niemieckim przedstawiony w taki sposób, aby było wiadomo co ten wyraz oznacza, np. słowo „coffee” napisane z użyciem ziaren kawy.

Serdecznie gratulujemy!

Opracowała: A. Poczta

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd