Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja zasadnicza do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbędzie się w terminie od 6 marca do 28 kwietnia 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach od 5 do 9 czerwca 2023 r. (dot. kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I zlokalizowanej poza obwodem zamieszkania). Będzie prowadzona tylko na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji zasadniczej.

Zapisu można dokonać pod adresem:
https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl

Obwody SP9

Zarządzenie ws. terminów rekrutacji

Uzasadnienie

Terminy przepr. rekrutacji do P 2022 2023

Terminy przepr. rekrutacji do SP 2022 2023

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka na terenie miasta

Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły

Relacja z Drzwi Otwartych 2020:
Relacja z Drzwi Otwartych 2019:
Film promujący szkołę 2019:

Zarządzenie ws. terminów rekrutacji

Zarządzenie ws. terminów rekrutacji

Zarządzenie ws. terminów rekrutacji

Skip to content