W lutym liczba dni, w których gotujemy obiad wynosi 12 dni.

12 dni x 7zł = 84,00 zł

Wpłaty dokonać należy do 7 dnia każdego miesiąca.

Wpłacamy w danym miesiącu za jakie dziecko je.

Np. w styczniu za styczeń, w lutym za luty.

Proszę o nieprzekraczanie terminu płatności.

Wpłaty za obiady dokonujemy na konto:

  58 1020 2212 0000 5302 0461 2646

– imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni

 

   „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” mówi polskie przysłowie U nas gotują dwie i dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:20 do 14:00 można w szkolnej stołówce zjeść dwudaniowy obiad, również w czasie ferii zimowych.

     Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na refundację obiadów z ostrowskiego oddziału
MOPS-u.

Skip to content