W maju liczba dni, w których gotujemy obiad wynosi 17 dni oraz 3 dni dodatkowo dla uczniów, którzy będą korzystali ze świetlicy szkolnej w czasie egzaminu ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych).

17 dni x 7zł = 119 zł

lub

20 dni x 7zł = 140 zł

Wpłaty dokonać należy do 7 dnia każdego miesiąca.

Wpłacamy w danym miesiącu, w którym dziecko je obiad.

Np. w maju za maj, w czerwcu za czerwiec.

Proszę o nieprzekraczanie terminu płatności.

Wpłaty za obiady dokonujemy na konto:

  58 1020 2212 0000 5302 0461 2646

– imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni

 

   „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” mówi polskie przysłowie U nas gotują dwie i dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:20 do 14:00 można w szkolnej stołówce zjeść dwudaniowy obiad, również w czasie ferii zimowych.

     Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na refundację obiadów z ostrowskiego oddziału
MOPS-u.

Skip to content