W styczniu liczba dni w którym gotujemy obiad wynosi 6 dni.

6×6 = 36,00 zł

 

Wpłaty za obiady dokonujemy na konto:

33 1540 1173 2001 4000 3085 0001

– imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni

Wpłaty dokonać należy do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłacamy w danym miesiącu za jakie dziecko je,

np. w październiku za październik, w listopadzie za listopad itd.

 

   „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” mówi polskie przysłowie U nas gotują dwie i dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:20 do 14:00 można w szkolnej stołówce zjeść dwudaniowy obiad, również w czasie ferii zimowych.

     Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na refundację obiadów z ostrowskiego oddziału
MOPS-u.

STOŁsdf

Skip to content